Generalități

-Educatie-

Învăţământul arădean dispune de 149 unităţi şcolare de toate gradele. Dintre acestea 39 sunt licee şi grupuri şcolare, 21 grădiniţe, 2 şcoli cu cl.I-IV, 83 şcoli generale, 1 şcoală postliceală, 3 unităţi de învăţământ special
Începând cu clasele primare, elevii studiază limbi de circulaţie internaţională: engleză, germană şi franceză. În continuare au opţiunea de a învăţa aceste limbi în peste 30 de şcoli din întreg judeţul.

La aceste unităţi cu personalitate juridică sunt arondate 325 de structuri (unităţi fără personalitate juridică).

În judeţ mai funcţionează .
– Inspectoratul şcolar judeţean
– Casa Corpului Didactic
– Centrul Judeţean de Resurse şi de asistenţă Educaţională
– Palatul Copiilor
– 3 cluburi ale copiilor

La aceste unităţi cu personalitate juridică sunt arondate 3 structuri (unităţi fără personalitate juridică).

Minorităţile etnice maghiară, germană şi slovacă au posibilitatea de a studia în limba maternă în şcoli generale din Arad şi alte 76 de localităţi din judeţ.

Toate liceele precum şi şcolile generale din centrele de comună au acces la Internet, fiind dotate cu calculatoare şi având programe de instruire a elevilor în utilizarea lor.

Numărul absolvenţilor din învăţământul liceal, din anul şcolar 2010-2011, a fost de 4486, iar principalele calificări profesionale:
– Tehnician în activităţi economice
– Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
– Tehnician operator tehnică de calcul
– Tehnician mecatronist
– Tehnician transporturi
– Tehnician în instalaţii electrice
– Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
– Tehnician în turism
– Tehnician de telecomunicaţii
– Tehnician operator procesare text/imagine
– Tehnician în automatizări
– Tehnician proiectant CAD
– Tehnician în administraţie
Şi specializări :
– matematică-informatică
– filologie

Învăţământul profesional mai există ca şi nivel de învăţământ în forma zi sau seral în 5 unităţi.

Numărul copiilor şi elevilor din învăţământul preuniversitar de stat propus prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2011 – 2012 este de 69236.

Numărul de posturi didactice din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2011-2012, la nivelul judeţului este de 4772,75.

În oraşul Arad activează două universităţi cu peste 16.000 de studenţi fiecare.