Instituţii

-Educatie-

Învăţământul arădean dispune de 149 unităţi şcolare de toate gradele. Dintre acestea 39 sunt licee şi grupuri şcolare, 21 grădiniţe, 2 şcoli cu cl.I-IV, 83 şcoli generale, 1 şcoală postliceală, 3 unităţi de învăţământ special
Începând cu clasele primare, elevii studiază limbi de circulaţie internaţională: engleză, germană şi franceză. În continuare au opţiunea de a învăţa aceste limbi în peste 30 de şcoli din întreg judeţul.

La aceste unităţi cu personalitate juridică sunt arondate 325 de structuri (unităţi fără personalitate juridică).

În judeţ mai funcţionează .
– Inspectoratul şcolar judeţean
– Casa Corpului Didactic
– Centrul Judeţean de Resurse şi de asistenţă Educaţională
– Palatul Copiilor
– 3 cluburi ale copiilor

La aceste unităţi cu personalitate juridică sunt arondate 3 structuri (unităţi fără personalitate juridică).

Minorităţile etnice maghiară, germană şi slovacă au posibilitatea de a studia în limba maternă în şcoli generale din Arad şi alte 76 de localităţi din judeţ.

Toate liceele precum şi şcolile generale din centrele de comună au acces la Internet, fiind dotate cu calculatoare şi având programe de instruire a elevilor în utilizarea lor.

Numărul absolvenţilor din învăţământul liceal, din anul şcolar 2010-2011, a fost de 4486, iar principalele calificări profesionale:
– Tehnician în activităţi economice
– Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
– Tehnician operator tehnică de calcul
– Tehnician mecatronist
– Tehnician transporturi
– Tehnician în instalaţii electrice
– Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
– Tehnician în turism
– Tehnician de telecomunicaţii
– Tehnician operator procesare text/imagine
– Tehnician în automatizări
– Tehnician proiectant CAD
– Tehnician în administraţie
Şi specializări :
– matematică-informatică
– filologie

Învăţământul profesional mai există ca şi nivel de învăţământ în forma zi sau seral în 5 unităţi.

Numărul copiilor şi elevilor din învăţământul preuniversitar de stat propus prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2011 – 2012 este de 69236.

Numărul de posturi didactice din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2011-2012, la nivelul judeţului este de 4772,75.

În oraşul Arad activează două universităţi cu peste 16.000 de studenţi fiecare.

 

  • ADMINISTRAŢIE LOCALĂ/ LOCAL GOVERNMENT

Consiliul Judeţean Arad / County Council Arad – http://www.cjarad.ro/
Prefectura Arad / The Prefect’s Office – http://www.prefecturaarad.ro/
Primăria Arad / Arad City Hall – http://www.primariaarad.ro/

  • CULTURA / CULTURE

Centrul Cultural Judetean Arad/ County Culture Center – http://www.ccja.ro
Muzeul Judeţean Arad / The County Museum Arad – http://www.museumarad.ro

  • EDUCAŢIE / EDUCATION

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” / The Western University „Vasile Goldiş” – http://www.uvvg.ro/
Universitatea „Aurel Vlaicu” / The „Aurel Vlaicu” University – http://www.uav.ro/
Colegiul Naţional „Moise Nicoară” / The „Moise Nicoară” National College – http://cnmoisenicoara.go.ro /
Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” / The Theoretic High School „Vasile Goldiş” – http://www.lvg.ro/
Seminarul Teologic Liceal Ortodox Arad / The Orthodox Theologic Seminary – http://arad.uv.ro/
Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta”/The „Elena Ghiba Birta” National College – http://www.ghibabirta.ro/

  • INFORMAŢII GENERALE / GENERAL INFORMATION

http://www.virtualarad.net

http://www.arad.info.ro/

  • VREMEA / WEATHER

http://romanian.wunderground.com/global/stations/15200.html

  • ZIARE / NEWSPAPERS

www.aradon.ro
www.actualitati-arad.ro
www.newsar.ro
www.arq.ro

  • TELEFOANE UTILE USEFUL TELEPHONE NUMBERS

Prefixul României / Country Code for Romania: 004

Prefixul judeţului / Area Code for Arad County: 0257

Administraţia Domeniului Public şi Privat al Judeţului / County Public and Private Domain Administration
– Str. Gheorghe Popa de Teiuş nr.3 0257 253 728

Administraţia Naţională a Drumurilor Arad  / National Roads Administration Arad,
– Str. Ardealului nr. 39A 0257 276 121  /  0257 276 141

Agenţia de Protecţie a Mediului / Environment Protection Agency Arad,
– Splaiul Muresului, FN 0257 280 996

Agenţia Domeniilor Statului / State Domains Agency Arad,
– str. Cloşca, nr. 6A 0257 254 998

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă / County Agency for Labor Occupation Arad,
– str. Gh. Lazăr, nr. 20 0257 211 791  /  0257 211 230

Agenţia Naţională pentru Persoanele cu Handicap / National Agency for People with Disabilities Arad,
– str. Plevnei nr.1 0257 280 949 / 0257 280 933

Autoritatea Rutieră Română Agenţia Judeţeană / Romanian Road Authority County Agency Arad,
– str. Prunului, nr. 66 0257 255 408

Biblioteca Judeţeană „A.D.Xenopol” County Library „A.D.Xenopol” Arad,
– str. Gheorghe Popa de Teiuş, nr. 2-4 0257 256 510

Camera de Comerţ , Industrie şi Agricultură / Chamber of Commerce, Industry and Agriculture Arad,
– str. Cloşca, nr. 5 0257 227 500

Casa de Asigurări de Sănătate / County Health Insurance
– Bd. Revoluţiei, nr. 45 0257 270 307  /  0257 270 207

Centrul Cultural Judeţean County Culture Center Arad,
– str. George Bariţiu nr. 16 0257 252 439  /  0257 250 538

Centrul de Informare Turistică „Infotour” Tourist Information Center „Infotour” Arad,
Bd. Revoluţiei nr. 84-86 0257 270 277

Comandamentul de Jandarmi The Gendarme Command Vladimirescu,
– str. Jandarmeriei nr. 1-5 0257 514 922  / 0257 514 950

Compania de Transport Public Arad Public Transportation Company Arad,
– Calea Victoriei, nr. 35 – 37 0257 230 400

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor County Office for Protection of Consumers Arad,
– Bd. Revoluţiei nr. 50 0257 257 047

Condor Club – club turistic Condor Club – Tourist Club Arad,
– str. Mărăşeşti, nr. 10/1 0257 277 738

Consiliul Judeţean Arad County Council Arad,
– Corneliu Coposu, Nr. 22 0257 281 600

Consiliul Local Chişineu Criş Chişineu Criş Town Council Chişineu Criş,
– str. Înfrăţirii nr. 97 0257 520 044

Consiliul Local Curtici Curtici Town Council Curtici,
– str. Primăriei, nr. 47 0257 464 004

Consiliul Local Ineu Ineu Town Council Ineu,
– Calea Republicii, nr. 5 0257 511 349

Consiliul Local Lipova Lipova Town Council Lipova,
– str. N. Bălcescu, nr. 26 0257 561 133

Consiliul Local Nădlac Nădlac Town Council Nădlac,
– str. 1 Decembrie,nr. 76A 0257 473 300

Consiliul Local Pâncota Pâncota Town Council Pâncota,
– str. T. Vladimirescu, nr. 60 0257 466 055

Consiliul Local Pecica Pecica Town Council Pecica 0257 468 101

Consiliul Local Sântana Santana Town Council Sântana,
– str. Ghioceilor, nr. 42 0257 462 028

Consiliul Local Sebiş Sebis Town Council Sebiş,
– str. Romană, nr. 4 0257 310 086

Consiliul Municipal Arad Arad Municipal Council Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 75 0257 281850 0257 284744

Direcţia de Asistenţă Comunitară County Communitaire Assistance Department Arad, 0257 281 850
0257 254 923

Direcţia de Sănătate Publică Public Health Office Arad,
– str. Andrenyi Carol, nr. 2-4 0257 254 438  /  0257 236 004

Direcţia Generală a a Finanţelor Publice Public Finances General Department Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 79 0257 280 733  /  0257 280 855

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului General Department for Children”s Rights Arad,
– str. 1 Decembrie 1918, nr. 10-12 0257 210 035

Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale National Archives – County Branch Arad,
– str. Ceaikovski, nr. 2-6 0257 236 821  /  0257 207 100

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional County Office for Culture, Cults and National Cultural Heritage Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 103 0257 281 917  /  0257 280 982

Direcţia Judeţeană de Statistică County Statistics Office Arad,
– str. Cloşca nr. 2 0257 256 140

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Agriculture and Rural Development Office Arad,
– str. Cloşca, nr. 6A 0257 255 479  /  0257 254 428

Agentia Judeţeană de Prestaţii Sociale Arad Dialog, Family and Social Solidarity Department Arad,
– str. Gh. Lazăr, nr. 20 0257 280 178

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului County Sports and Youth Office Arad,
– str. Lucian Blaga nr. 20 0257 280 939

Direcţia Silvică Regia Naţională a Pădurilor County Forestry Office National Forests Administration Arad,
– str. Episcopiei, nr. 48 0257 280 261  / 0257 280 261

Euromedic România – Centrul de Diagnostic Imagistic Arad Euromedic Romania – Image Diagnosis Center Arad,
– str. Cornel Radu, nr. 1 0257 369 101

Expo Arad International Expo Arad International Arad,
– Calea Aurel Vlaicu FN  0257 216 520   /  0257 216 521

Filarmonica de Stat State Philharmonic Arad,
– Piaţa George Enescu, nr. 1 0257 281 554

Garda Financiară Financial Guard Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 79 0257 280 970

Grupul de Pompieri „Vasile Goldiş” Fire Fighting Group „Vasile Goldiş” Arad,
– str. A. Şaguna, nr. 66-72 0257 251 212  / 0257 281 066

Inspectoratul de Concurenţă Competition Inspectorate Arad,
– Bd. Revoluţiei nr. 79, cam. 38 0257 281 141

Inspectoratul de Poliţie County Police Inspectorate Arad,
– str. Calvin, nr. 17-19 0257 207 104

Inspectoratul de Protecţie Civilă Civil Protection Inspectorate Arad,
– str. Eftimie Murgu, nr. 3-5 0257 256 557  /  0257 256 596

Inspectoratul în Construcţii County Construction Inspectorate Arad,
– str. Dr. Ioan Suciu nr. 7 bis 0257 255 281

Inspectoratul Şcolar Judeţean County School Inspectorate Arad,
– Strada Mucius Scaevola nr. 9 0257 280 008

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad Territorial Labor Inspectorate Arad,
– str. Episcopiei, nr. 11-13 0257 211 762  /  0257 211 862

Muzeul Judeţean Arad County Museum Arad,
– Piaţa George Enescu, nr. 1 0257 281 847

Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie County Office for Cadastral Survey, Geodesy and Cartography Arad,    – Bd. Gen.V. Milea nr.2 0257 256 144   /  0257 270 684

Oficiul Judeţean de Poştă County Post Office
– Piaţa Gării nr.3 0257 230850

Prefectura Judeţului County Prefect’s Office Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 75 0257 281 544

R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad Free Zone Curtici Arad Administration Arad,
– str. Iulian Grozescu, nr.5 0257 285 458   /  0257 282 434

R.A. Apă Canal Water and Sewage Autonom Adminstration Arad,
– str. Sabin Dragoi, nr. 2-4 0257 270 981

Registrul Auto Român Romanian Vehicle Register Arad,
– Calea Aurel Vlaicu nr. 269 0257 270 288

S.C. Aeroportul Arad S.A. Arad International Airport Arad,
– Calea Bodrogului 0257 254 454  /  0257 252 564

S.C. Cargo Arad Cargo Terminal Arad,
– Calea Bodrogului, FN 0257 339 010  /  0257 339 011

S.C. CET. S.A. CET Power Plant Arad,
– str. 6 Vânători 0257 213 196  /  0257 213 183

S.C. Distrigaz Nord S.A. Gas Distribution Company Distrigaz Nord Arad,
– Bd. Iuliu Maniu, nr. 82-84 0257 236 928   /  0257 235 424

S.C. Gospodărirea Comunală S.A. Community Services Office Arad,
– Calea Timişorii, nr. 61 0257 287 797

S.C. Târguri, Oboare, Pieţe S.A. Markets Administration Arad,
– Piaţa Mihai Viteazul nr. 13 0257 250 056

S.N. Îmbunătăţiri Funciare Land Improvement Office Arad,
– str. Toth Sandor, nr. 6A 0257 280 955  /  0257 281 915

Serviciul Judeţean de Metrologie Legală County Office of Legal Metrology Arad,
– str. E. Gojdu, nr. 6-8 0257 281 780   /  0257 214 335

Spitalul Clinic Municipal /  Municipal Hospital Arad,
– Piaţa Mihai Viteazu, nr. 7-8 0257 280 145

Spitalul Judeţean / County Hospital Arad,
– str. Andrenyi Carol, nr. 2-4 0257 270 203

Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Arad / Electric Power Distribution Company Arad,
– Bd. Iuliu Maniu, nr. 65-71 0257 253 230

Teatrul de Stat Ioan Slavici / State Theater Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 103 0257 280 016

Universitatea „Aurel Vlaicu” / „Aurel Vlaicu” University Arad,
– Bd. Revoluţiei nr. 0257 280 070

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” /  „Vasile Goldiş”University Arad,
– Bd. Revoluţiei nr. 0257 280 355

Uniunea Artiştilor Plastici / Union of Plastic Artists Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 90, 0257 281 971

 

Lasă un răspuns