Rent a car

Galerii de artă

 

Expoziţiile de pictură, sculptură, obiecte decorative din sticlă, lemn sau textile, pot fi vizitate la următoarele galerii de artă:

Galeria Delta (Str. M. Eminescu nr. 2, tel:281371). Aici are loc vernisajul celor trei evenimente majore ale artelor plastice arădene: Salonul Bienal Internaţional de Desen, Salonul Bienal de Sculptură Mică, ( primul desfăşurându-se în ani impari iar cel de-al doilea în ani pari), Salonul Anual de Artă, ce reuneşte creaţiile artiştilor arădeni pe parcursul anului respectiv.
Program de vizitare: luni-joi: 9-17,  vineri: 9-15

Galeria Alfa (Bd. Revolutiei nr. 90, tel: 281971).
Program de vizitare: luni-joi: 9-17,  vineri: 9-15

Galeria Clio (Str. Gh. Popa de Teius nr. 2-4, intrare dinspre Str. Horia, tel: 256503 )
Program de vizitare: marţi-duminică: 9-17

Galeria Turnul de Apă (Str. Ceaikovschi nr.11, tel:280886)
Program de vizitare: luni-vineri: 9 – 16, sâmbătă: 9-12

Galeria Takács (Str. Lucian Blaga nr. 3, tel: 283931)
Program de vizitare: luni-sâmbătă: 11-18, duminica: închis, telefon: 0740 641235

Galeria Carola’s (str. Vasile Goldiş nr. 1-3, tel. 0788 627798)
Program de vizitare: luni-vineri: 11-19, sâmbătă: 11-15

Muzeul Digital de la Pecica

Pe malul drept al Mureşului, la o distanţă de 25 de km de graniţa cu Ungaria, într-o zonă cu istorie şi tradiţii, s-a inaugurat în octombrie 2013 primul muzeu digital cu caracter permanent din România. Purtând semnătura arhitectului Claudiu Ionescu, proiectul e o materializare îndrăzneaţă şi originală a identităţii zonei, devenită deja o clădire-statement, un obiect cu valoare simbolică pentru oraşul Pecica şi împrejurimile sale.

Onoarea de a avea un prim astfel de muzeu îi revine oraşului din judeţul Arad care în urmă cu câţiva ani era doar… o comună mare. Acum însă are o clădire care îţi fură ochii şi care are multiple funcţiuni.

„Întregul concept al clădirii să bazează pe ideea de eficientizare a spaţiului şi a costurilor de execuţie şi întreţinere. Unul dintre benficiile majore ale muzeului digital este acela că poate găzdui orice fel de prezentare, vernisaj sau expoziţie şi că vizitatorii se pot informa eficient despre mediul înconjurator, tradiţii şi istorie. Toate acestea fără a fi nevoie de un spaţiu expoziţional de mii de metri pătraţi, mult personal de supraveghere sau costuri suplimentare de întreţinere”, a prezentat conceptul chiar arhitectul clădirii, Claudiu Ionescu.

În interiorul clădirii se regăseşte o tehnologie de ultimă generaţie. La ce foloseşte aceasta? Vizitatorii pot, prin intermediul ei, să exploreze, potrivit spuselor responsabililor acestei clădiri, orice muzeu din lume. Iar lucrurile nu se opresc aici: muzeul poate găzdui orice fel de prezentare, vernisaj sau expoziţie, în pofida dimensiunilor, spaţiul fiind generos prin modernitatea sa.

Primarul oraşului Pecica, Petru Antal, afirma că funcţionează zilnic Centrul de informare şi vizitare turistică. „Avem săptămânal zeci, poate chiar sute de turişti. Centrul este dotat cu 60 de biciclete, care pot fi folosite gratuit, pentru excursii la mănăstiri sau în Lunca Mureşului, în incintă sunt biciclete statice, cu monitoare pe care rulează înregistrări pentru copii şi adulţi. Este un centru unicat în toată ţara”.

Filarmonica de Stat Arad

 

(Piaţa. G. Enescu nr.1, tel:281554) continuă cu cinste tradiţia muzicală arădeană, care în anul 1833 a fost marcată de înfiinţarea celui de-al şaselea Conservator din Europa, în ordine cronologică, după cele de la Paris, Praga, Bruxelles, Viena şi Londra. Semnificativ pentru istoria culturală a oraşului, anul 1890 certifică fondarea Societăţii Filarmonice,  veritabilă   instituţie de concerte cu orchestră şi cor,  cu programe elaborate şi ambiţioase.  Începând cu anul 1948, care marchează momentul constituirii Filarmonicii de Stat şi a formaţiilor profesioniste orchestra simfonică şi corul academic, activitatea artistică se desfăşoară în stagiuni continue a câte zece luni (septembrie-iunie), cu o ritmicitate de cel puţin un concert pe săptămână, fiecare având un alt repertoriu şi alţi protagonişti. Concertele au loc în sala din incinta Palatului Cultural, cu o capacitate de 780 de locuri,  renumită pentru acustica şi design-ul deosebit. Ocazional, sunt organizate spectacole şi în marile biserici ale Aradului. În luna decembrie, în apropierea sărbătorilor de iarnă, are loc un eveniment deosebit: “Zilele muzicii sacre”

Biblioteca judeţeană “A. D. Xenopol”

 

(Str. Gh. Popa nr. 2-4, tel: 256510).  Biblioteca arădeană funcţionează în serviciul cititorilor de mai bine de 120 de ani, în tot acest timp acumulând un fond de carte de peste 500.000 UB. Cea mai veche comoară de patrimoniu o constituie: Questiones Quodlibetae, a lui Duns Ioannes, editată la Veneţia în limba latină, în anul 1481. În cadrul bibliotecii se organizează şi audiţii muzicale comentate, se deapănă poveşti pentru copii, au loc expoziţii de carte sau conferinţe.

             Programul de funcţionare al bibliotecii este: luni-vineri: 9-17, sâmbăta: 9-13

Digital Museum of Pecica

On the right bank of the Mures river, at a 25 km distance of Hungarian border, into an area with history and tradition, it was inaugurated in October 2013 the first permanent digital museum in Romania. Thsi project of the architect Claudiu Ionescu, is a bold and original identity materialization area, already a built-statement, an object with symbolic value for the city and its surroundings.

Having the first digital museum is an honnor the city of Arad who was only a few years ago … a large community. Now is a building that steals your eyes and has multiple functions.

“The whole concept of the building is based on the idea of space and cost efficency. One major benefit for the museum is that being a digital one, it can host any kind of presentation, exhibition or exhibition and visitors can efficiently inform about the environment, traditions and history. All theese without the need of an exhibition area of thousands of square meters, more staff supervision or additional maintenance costs “, sais the architect, Claudiu Ionescu presenting he concept.

Inside the building you will find the new generation technology. What is thi good for? Visitors can explore, according to responsible of the building, every museum in the world. And it won’t stop here: the museum can host any kind of presentation, exhibition or show, despite the size of the space.

The Pecica town Mayor Petru Antal says that the Information Center for tourists operates daily. “We have weekly dozens, maybe even hundreds of tourists visiting. The center is equipped with 60 bicycles, which can be used for free by the visitors to make excursions to monasteries or on the Meadow of Mures river”.

The Water Tower

Urban Development that Arad had in the nineteenth century contributed to the practical transformation of a medieval city into a modern one. Most of the buildings conceived in this period were built in neoclassical style, eclectic or secession style, which gives the city a particularly compact architecture. Town center polarized majority of urban functions: most apartments, the most important commercial facilities, cultural, health, administrative, educational, etc.

In this context, in the center appears an architectural area that the citizens named ” The Firefighter Square”, a name that remained till nowadays. This name was given because in that area was the Civilian Volunteer Firefighters Headquarters unit in Arad, established since 1835, and especially due to the existence of the Chapel of St. Florian, patron of firefighters.

Here, in the second half of the last century, the city administration decides to raise a very important building for village life, an edifice in memory of the citizens of Arad that is known as the “Water Tower”. The tower was built to supply water to the rapidly growing city and to alert in case of a fire rapid intervention teams municipal firefighters.

The tower measures 35 m height and was opened in 1896. The building completes the architectural style of the town eclectic or secession. The tower is a solid stone and brick building and impresses with its massiveness and height.

It is characterized by decorated the balconies and windows. Also, bystanders remain impressed by the decorations from the bottom register with a rich and varied architectural fantasy.

Complexul Muzeal Arad

 

Piaţa G. Enescu nr. 1, tel: 281847)

Secţia istorie ( Palatul cultural, intrare dinspre Bd. Dragalina)

Secţia de arheologie şi istorie cuprinde 15 săli de expoziţie, situate la primul şi al doilea etaj al Palatului Cultural. Cele peste 2000 de exponate ilustrează evoluţia zonei arădene, de la primele urme ale prezenţei umane până la instaurarea regimului comunist şi constau în machete ale unor cetăţi medievale, sigilii, obiecte meşteşugăreşti, manuscrise vechi, accesorii vestimentare,  podoabe, fotografii de epocă. Dintre piesele semnificative ale  colecţiei muzeului, fac parte: uneltele cioplite din silex şi opal cu o vechime de 100.000 de ani, reprezentând cele mai vechi urme ale prezenţei umane în zona Aradului; figurina de pe peretele unui vas “Venus de la Sâmpetru German”, datată cca 3900 î. Hr.; monedele dacice de argint din sec. III, II î. Hr de la  Şilindia; descoperirile din Cetatea de Pământ de la Vladimirescu, datată sec. VIII – IX;  diploma de oraş liber regesc a Aradului, înmânată autorităţilor locale în anul 1834; obiectele personale ale celor 13 generali ai armatei revoluţionare maghiare; steaguri, arme şi acte oficiale  ale Gărzilor şi Consiliilor Naţionale Române, din perioada realizării Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.
Programul de vizitare este: marţi – duminică: 9-17

Secţia ştiinţele naturii (Palatul cultural, parter, intrare dinspre Parcul Copiilor)

În prima sală a expoziţiei pot fi vizualizate colaje fotografice sugestive reprezentând galaxii, supergalaxii, supernove, sistemul nostru solar, precum si machete ale unor rachete şi nave cosmice. Un alt sector al expoziţiei îl constituie colecţia mineralogică şi ecologică, în cadrul căreia sunt expuse eşantioane ale mineralelor specifice vestului şi nord-vestului României şi diorame ale ecosistemelor caracteristice judeţului Arad: zona de şes, zona de deal şi zona de munte, fiind reconstituit inclusiv mediul carstic prin amenajarea unei peşteri artificiale.  Colecţie paleontologică şi  sala acvariilor completează spectrul ştiinţelor naturii.
Programul de vizitare este: marţi – duminică: 9-17

Secţia Artă (etajul II al clădirii bibliotecii, Str. Gh. Popa de Teiuş nr. 2-4, tel. 256503)

Colecţia de artă este structurată pe următoarele domenii: pictură europeană sec. XVI-XIX, interioare de epocă, porţelan şi faianţă sec. XVIII-XIX, covoare orientale şi transilvane, galeria de artă românească sec. XIX- XX.

Muzeul deţine opere ale unor celebri pictori români şi maghiari ca Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Nicolae Tonitza, Munkacsy Mihaly, Barabas Miklos, Lotz Karoly.
Programul de vizitare este: marţi – duminică: 9-17

General informations

 

Education system consists of 149 schools of all grades. Of these 39 are high-schools, 21 kindergartens, two primary schools, 83 common schools, a post-secondary school and three special schools.

Students study international languages, starting with elementary school​​: English, German and French. After elementary school, they have the option to learn these languages ​​in over 30 schools throughout the county of Arad.

These units with legal personality have 325 subordinated structures (units without legal personality).

There are other education related organizations that operate in Arad County:

– County School Inspectorate
– Teachers House
– County Resource Center and Educational Support
– Children’s Palace
– 3 children’s clubs

These units, with legal personality, have three subordinated structures (units without legal personality).

Hungarian, German and Slovak ethnic minorities have the opportunity to study in their respective languages in schools in Arad and in another 76 administrative-territorial unit in the county.

All high schools and common schools centers have Internet access and are equipped with computers and training programs for students.

The number of graduates from high school in school year 2010-2011, was 4.486, and the main qualifications are:

– Technician in economic activities
– Environmental and environmental quality protection technician
– Computer technician
– Technician mecatronist
– Technician in transport
– Wiring Technician
– Mechanical Technician for maintenance and repairs
– Technician in tourism
– Telecommunications Technician
– Word processing operator technician / image
– Automation Technician
– Designer CAD Technician
– Administrative Technician
And specializations:
– Mathematics-Informatics
– philology

Five schools provide vocational education organized as regular or evening classes.

The number of children and pupils in state university tuition plan proposed by school year 2011 – 2012 is 69,236.

The number of teaching positions in pre-university education in the school year 2011-2012, is 4772.75.

Arad County has two universities which have over 16,000 students each.

 

The Miniş – Măderat vineyard

The Miniş – Măderat vineyard is located on the hills of the final ramifications of Zarandului Mountains, at an altitude of 130–300m, the slopes being oriented mainly towards south and west. Winters are mild and summers are long and hot.

Such ideal conditions for growing grapes have been taken advantage of since ancient times. The first mention of the Miniş vines dates back to year 1038 in relation with queen Gizella, wife of king Istvan. Later references certify the expansion of the vineyard and the fame of the wines produced here.

In 1636, Gheorghe Rakoczi, the prince of Transylvania, ordered a 7000hl capacity cellar to be excavated in Mocrea, and in 1749 count Grassalkovich made another large cellar in Miniş. In 1878, when the wine production outsized the existing storage capacities, the first concrete containers were built.  Since 1881, when the Viticulture School was established, the activity became better organized.  Vine nurseries were started in Păuliş-Baraţca, Ceala and Târnova, two large wine-making facilities were built in Miniş and Baraţca and a Research Center was also created.

The wines with controlled appellation of origin are the red wine varieties: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Burgundy and the white wine varieties: Italian Riesling, Furmint, Muscat Ottonel.

Starting with 1744, the Miniş-Covăsânţ area has produced the sweet Cadarcă wine. The greatest recognition of its exquisite quality came in 1862 at the International Exhibition in London, when a sweet red wine from Miniş was called “the king of wines”.

The vineyard, with the old town of Lipova on the south-eastern extremity and the towns Pâncota and Ineu at west and north-west, is enriched by remains of historical events, by beautiful villages and hospitable villagers, and, of course, by great wine festivals in October.

The core of the vineyard, crossed by county road DJ708B, consists of the adjoining localities, favorite summer residences for many city inhabitants:

PĂULIŞ – The village is 10 km far from Lipova and 25 km away from Arad. It has been first mentioned in historical documents in the early 14th century. The main site to visit is the Monument of Heroes, built to honor the cadets from the Radna military school who fought in WW II.

MINIŞ – The high-school is the follower of the old Viticulture School and the keeper of a large collection of wines consisting of 90,000 bottles, the oldest ones dating back to 1926.

GHIOROC –
The village is 24 km away from Arad. Documents prove its existence since 1135, as part of the Arad County, along with the other great wine producers Cuvin and Miniş.

 

The Wine and Vine Research Center (initially located in Minis) hosts the Museum of Wine and Vine – in a small 18th century castle  (the museum may be visited on request) where interesting old tools are displayed.

Still on request, the village may be also reached with the old electric train. Today part of the urban tram system, the Arad-Ghioroc section is the last remainder of the 58 km long railway Arad – Ghioroc – Pancota – Radna, opened in 1906.

 

Several beautiful hiking trails depart from the village to the surrounding spots in the Zarandului Mountains: the Feredeu Monastery, Cladova Valley.

 

CUVIN  – Like the neighboring village, Cuvin also hosts several agro-touristic facilities;

 

COVĂSÂNŢ  – The locality is strongly marked by the peculiar architecture of the newly built houses, nevertheless, it still bears the traces of history: „The Tower” probably from the 15th century and the old copper mines (Cioaca Băii and Lilii Creek).

 

ŞIRIA –Located 28 km far from Arad, Şiria is an old village, first mentioned in documents in the 14th century. The locality is on the border between the plains and the mountains.  Above the village one can see from a distance the ruins of a fortress dating from the 13th century, not far from a TV relay antenna, both reachable by car. In the center of the village, hidden in a park, is the Bohus castle, today the memorial house of a great Romanian writer, Ioan Slavici, and of composer Emil Montia.  Also in the park one can find the statue of Antonia Bohus, one of the pioneers of charitable works in Arad.

 

Traveling along this road, one can easily detect the tourist, economic and historic potential of the region, as well as the favorable conditions for wine production. Investments in this region will bear fruit for sure.

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”

Ca întotdeauna împreună, pentru că acest împreună reprezintă credinţă în Dumnezeu a universităţii noastre şi pentru că acest împreună a construit de-a lungul anilor, o instituţie de învăţământ superior de prestigiu, o instituţie puternică, ce are ca temei fundamental aspiraţia întregii noastre comunităţi academice de a construi la Arad, un învăţământ superior de stat de calitate, în ciuda tuturor opreliştilor făţişe, ba chiar ostentative, uneori.

Ne uneşte pe toţi credinţa că Dumnezeu este deasupra noastră a tuturor şi numai Dumnezeu a făcut posibil „miracolul” care se numeşte Universitatea „Aurel Vlaicu”. De ce „miracol”? Pentru că Universitatea „Aurel Vlaicu” are în prezent o bază materială impresionantă: 42.221 m2, un corp profesional de înaltă profesionalitatea, şi, precum bine se ştie, Consiliul ARACIS a acordat Universităţii noastre ”grad ridicat de încredere în mod definitiv”, fără condiţionări, fără monitorizări timp de 5 ani.

Scurtă Istorie

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată şi recunoscută de ARACIS ca fiind o instituţie cu „grad de încredere ridicat” continuând tradiţia învăţământului universitar arădean care a început cu:
Institutul Teologic (1822)
Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1947)
Institutul de Subingineri (1972)

Universitatea „Aurel Vlaicu” s-a dezvoltat temeinic de la an la an, cu noi specializări, cu noi facultăţi, atentă fiind însă, la respectarea standardelor de calitate. Anul universitar 2009/2010 marchează şi înfiinţarea Facultăţii de Design, precum şi a specializărilor: psihologie, informatică economică, marketing, modă şi design vestimentar. Astfel la început de an universitar UAV se prezintă astfel: 38 de specializări de licenţă, 27 programe de Master, IOSUD (instituţie organizatoare de studii de doctorat) domeniul filologie, 12 departamente.

O dimensiune fundamentală a învăţământului superior este reprezentată de cercetarea ştiinţifică. În anul universitar 2008-2009, activitatea de cercetare ştiinţifică a înregistrat o intensificare în raport cu anii anteriori. Se poate sublinia faptul că în anul 2008 UAV a depus în competiţii internaţionale 9 proiecte de cercetare şi 7 proiecte de cercetare depuse în competiţii naţionale. Dintre acestea 8 proiecte internaţionale au fost câştigate, respectiv 5 proiecte naţionale.

Scurtă descriere a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad

Tip: Universitate de stat/Acreditată ARACIS cu Grad ridicat de încredere
Înfiinţată: 1972 (institut)/ 1990 (universitate)
Rector: Prof. Dr. Lizica Mihut
Număr total de studenţi: peste 15 000
Număr de cadre didactice: 470
Număr de facultăţi: 9 (cu 38 specializări de licenţă, 29 programe de master şi 2 domenii de doctorat);
Număr de departamente: 12
Număr de institute: 7

Suprafaţă totală de învăţământ: 45,516 m2

Universitatea “Aurel Vlaicu” este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ. Universitatea “Aurel Vlaicu” respectă şi promovează convenţiile europene privind învăţământul superior. Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice

În prezent universitatea este structurată în 9 Facultăţi şi 12 Departamente, având mai mult de 15394 studenţi, 477 cadre didactice, peste 45516 m2 de suprafaţă de învăţământ, săli de curs şi seminar, laboratoare computerizate cu ultima generaţie de tehnologie.
Planurile de învăţământ ale tuturor facultăţilor sunt corelate cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) începând cu anul 1999, astfel încât diplomele precum şi perioadele de studii pot fi recunoscute în întreaga UE. Prin Programul Erasmus LLP, studenţii pot frecventa pentru o perioadă de timp cursurile unei alte universităţi din ţară sau străinătate. Universitatea garantează recunoaşterea academică completă a tuturor studenţilor Erasmus care iau parte la programul de mobilitate.

Cercetarea în UAV
În Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad există un număr de domenii de cercetare în cadrul cărora cadre didactice ale universităţii şi realizările acestora au o excelentă recunoaştere la nivel naţional şi internaţional. Acest lucru se datorează faptului că pe de o parte a fost acordată o atenţie deosebită dezvoltării de infrastructură ultra-performantă iar pe de altă parte că managementul universităţii este orientat pe planificarea de teme de cercetare de top, identificarea potenţialului de cercetare în rândul studenţilor universităţii şi atragerea cercetătorilor români din diasporă.

Totodată, o atenţie deosebită este acordată adaptării managementului universităţii astfel încât să fie încurajată atât dezvoltarea cercetării fundamentale cât şi a celei cu aplicaţii directe în domeniul economic. In sprijinul cercetării, UAV şi-a întărit şi relaţiile internaţionale şi şi-a intensificat cooperările în parteneriat extern atât pe plan didactic cât şi de cercetare. Prin aceste activităţi s-a obţinut creşterea vizibilităţii internaţionale a universităţii, dinamizarea procesului de mobilitate academică, atragerea de fonduri prin proiecte în parteneriat cu universităţi de prestigiu din Europa, Statele Unite ale Americii şi Asia, creşterea faţă de anii precedenţi de aproape 3 ori a numărului de articole şi cărţi publicate la edituri de prestigiu din ţară şi mai ales din străinătate, multiplicarea numărului de patente internaţionale şi organizarea unui număr sporit de evenimente ştiinţifice cu impact internaţional semnificativ.

Ca urmare a acţiunilor conjugate de sprijinire şi stimulare a cercetării, începând cu anul 2008, activitatea de cercetare ştiinţifică a înregistrat o intensificare fără precedent. In anul 2008 UAV a câştigat 8 proiecte internaţionale şi 5 proiecte naţionale, valoarea contractelor de cercetare finanţate prin competiţii naţionale fiind de 2.027.202 RON, iar a celor internaţionale de 52.350 RON.

În prezent în Universitatea „Aurel Vlaicu” derulează un număr de 6 proiecte internaţionale şi 5 proiecte naţionale. Din acestea trebuie menţionate în mod deosebit: a) proiectul de cercetare finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Cadru 7 intitulat “Folate-based nanobiodevices for integrated diagnosis/therapy targeting chronic inflammatory diseases – NANOFOL” în care Universitatea Aurel Vlaicu din Arad este partener într-un consorţiu de 13 instituţii europene de prestigiu. La ora actuală, o parte din aparatura necesară derulării acestui proiect se gaseşte doar în cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad, ceea ce dovedeşte faptul că în această universitate există dotări care depăşesc dotarea laboratoarelor din universităţile europene; b) proiectul POSCCE cu co-finanţare UE intitulat “Plante liberiene-resurse regenerabile strategice pentru economia europeana” in valoare de aproximativ 2 milioane de euro, care a demarat dezvoltarea unei ample cercetări de relevanţă internaţională în domeniul textilelor; c) proiectul UE de tip Marie Curie în domeniul spectrometrie de masă biologice ce va facilita colaborarea şi schimbul de know-how cu cele mai renumite laboratoare de profil din Europa şi SUA.
În ceea ce priveşte vizibilitatea internaţională precum şi valorificarea rezultatelor cercetărilor, în anul 2010 au fost publicate 26 de articole ISI cu un factor de impact cumulat al domeniului revistei de 61,487, 5 articole în reviste indexate în baze de date internaţionale, 95 de lucrări publicate în volumele unor prestigioase conferinţe internaţionale indexate ISI, 60 de articole publicate în reviste recunoscute de CNCSIS- categoria B+, 20 de articole publicate în reviste recunoscute de CNCSIS- categoria B, 75 cărţi, reprezentând un număr de 16616 pagini, publicate în edituri naţionale de mare prestigiu precum Editura Academiei Române sau edituri recunoscute CNCSIS, 8 cărţi (1191 pagini) publicate în edituri internaţionale de prestigiu, şi 2 brevete/produse cu drept de proprietate intelectuală. Astfel, universitatea s-a configurat ca o instituţie cu o puternică vizibilitate internaţională în plan academic şi ştiinţific şi ca un partener credibil la nivel naţional şi internaţional fapt atestat de o serie de noi parteneriate încheiate în această perioadă.

Tot ca dovadă a prestigiului de care se bucură în plan internaţional Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a găzduit până în prezent trei ediţii ale Simpozionului Internaţional „Research and Education ]n Innovation Era” şi două ediţii ale conferinţei internaţionale a Societăţii Române de Spectrometrie de Masă (SRSM). Ediţia 2010 a Simpozionului Internaţional „Research and Education in Innovation Era” a a cuprins 8 secţiuni ştiinţifice şi s-a bucurat de participarea unor profesori, cadre didactice şi cercetători din numeroase ţări din spaţiul European: Belgia, Germania, Italia, Portugalia, Rusia, Serbia, Ungaria, Republica Moldova, iar ediţia 2010 a conferinţei SRSM a avut peste 100 de participanţi din 15 ţări europene şi SUA.
Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad deţine în prezent conducerea Societăţii Române de Spectometrie de Masă, realizând deja proiecte de peste un milion de euro, prin laboratorul de specialitate din Complexul M şi prin Centrul de Spectrometrie de Masă cu o excepţională vizibilitate internaţională. Centrul de Spectrometrie de Masa al UAV reuneşte zece cercetători, a câştigat în ultimii 4 ani patru proiecte naţionale şi două internaţionale, a publicat peste 30 de lucrări în reviste cu factor de impact între 2 şi 6, a editat un volum de spectrometrie de masă la Editura Springer Verlag (Germania), a prezentat în jur de 70 de lucrări plenare-invitate, contribuţii orale şi poster la conferintţ de specialitate desfăşurate în Germania, Austria, Norvegia, Rusia, Elveţia, Franţa, Croaţia şi SUA, şi a primit patru premii internaţionale.

Ca o recunoaştere a activităţii de cercetare desfăşurate în cadrul UAV şi a realizărilor deosebite ale Incubatorului de afaceri al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, UAV – IT Incubator, acesta este membru în conducerea Asociaţiei Române pentru Transfer Tehnologic — AroTT, organizaţie profesională a unităţilor cu profil de transfer tehnologic şi inovare, nonguvernamentală şi nonprofit. Astfel, în cadrul Târgului International Bucureşti, directorul UAV – IT Incubator a fost numit unul dintre cei trei vicepreşedinţi regionali ai AroTT.

 

THE GURAHONŢ – HĂLMAGIU RURAL TOURISM AREA

A beautiful area in the Arad County is the Crişul Alb River Valley, ideal for rural tourism and agro-tourism, hunting, fishing and cultural tourism. The proof is  given by the large hollows linked by narrow passes, the vast beech forests, rich in game, the villages with various historical and ethnological spots, located on the border between Codru Moma and Zarandului Mountains.

 The basic conditions for easy access of the tourists are in place: a national road (DN79) and a railway route (317) pass through the valley.

 In the mild surroundings, typical for the gentle slopes of the Apuseni Mountains, wildly beautiful spots meet the eye. The gorge of the river between localities Aciuta and Leasa is bordered by volcanic hills with heights up to 641m (Danila Peak). Only the railway and a narrow communal road can squeeze between the rocky, barren walls. On the tributary river creeks Ursului and Tisei, the valleys are even narrower and more spectacular, with overhanging walls and boulders amassed on the watercourse.

 The visitors of these places may be tempted to take an itinerary route through the villages scattered along the valleys, to find the old wooden churches, like those from Bodeşti, Cristeşti, Ioneşti, Tisa, Ţărmure, Poiana, all of them built in the 18th century.  The church from Hălmagiu is quite unique, probably built in the 14th century, as the old wall painting discovered under the plaster suggests.

 The natives have not forgotten their traditional crafts. Among the local population one can still find: blacksmiths, weavers, and pitchfork manufacturers in Vârfurile, harness makers and coopers in Buteni, potters in Hălmăgel and Bârsa. Here and there one can spot old water mills still working, like the one in Hălmăgel.

 In the village Brusturi, painters Ion Niţă Nicodim and Petru Mihuţ, founded a naïve painting school.  Their followers still illustrate in their work the labors and festivities of the village and sell their paintings at the fairs organized throughout the county.

 Găina Mountain (1486m), bordering counties Arad and Hunedoara, hosts the Maiden Fair, on a Sunday closest to July 20th.  In the old times, this was an opportunity for the young people to meet and know each other; many such encounters ended up in weddings. Today, artisans, singers and dancers from counties Arad, Alba, Bihor and Hunedoara attend such festivities, coming here to trade and to party.

For the future, the tourism-oriented demand is expected to grow; therefore people started considering the idea of becoming part of a national network of rural tourism; at present some thirty households are being certified to this effect.

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ”

Înfiinţată în anul 1990, acreditată în anul 2002 şi având ca patron spiritual ilustra personalitate istorică Vasile Goldiş, ideologul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este inclusă în „Aria Europeană a învăţământului Superior”, fiind semnatară a Magna Charta Universitatum de la Bologna.

Instituţie pentru care garantează Statul Român, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a obţinut în anul 2009 calificativul maxim „grad de încredere ridicat”, acordat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii învăţământului Superior – A.R.A.C.I.S.

Curriculele celor nouă facultăţi, ale ciclului de studii universitare masterale şi ale programelor de studii doctorale reprezintă o garanţie pentru practicarea unui învăţământ centrat pe formarea de competenţe specifice carierelor de vârf cerute pe piaţa naţională şi europeană a muncii dar şi pentru dezvoltarea personală, în profil umanist, a studenţilor.
Sub egida Senatului, integrarea cercetării ştiinţifice cu învăţământul universitar şi practica profesională este asigurată prin creşterea calităţii activităţii academice într-o dimensiune pluridisciplinară, competitivă şi multiculturală desfăşurată în veritabile laboratoare de cercetare şi formare ştiinţifică: Institutul de Ştiinţe ale Vieţii, Centrul de consiliere psihopedagogică PLUSEGO, Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA GOLDTECH, Centrul de cercetări sociale şi de sondare a opiniei publice, Centrul cultural francez, Centrul de Studii Iudaice, Centrul Româno – Brazilian, Centrul Cultural Italian, Centrul de studii germanice „Fr. Schiller”, Centrul de Cercetare a Literaturii Argheziene, Centrul de Cercetări de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici”, Centrul Internaţional de Testare Lingvistică.

Grădina Botanică Universitară Macea, cu o suprafaţă de 21,5 ha, este o colecţie ştiinţifică ce cuprinde peste 2.300 taxoni. Colecţia dendro – botanică este completată de Muzeul Botanic al Grădinii, Muzeul Cinegetic şi Muzeul Etnografic.
Dimensiunea de formare – informare – publicistică – promovarea ştiinţei şi culturii în societatea cunoaşterii a fost, este şi va fi dezvoltată continuu de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad prin:  Zilele Academice Arădene (organizate anual şi structurate pe secţiuni / facultăţi),  Editura Universităţii – „Vasile Goldiş” University Press,  Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi”,  reviste ştiinţifice acreditate CNCS şi indexate în baze de date internaţionale (Studia Universitatis „Vasile Goldiş” – Seria Ştiinţele Vieţii.

Goldiş” – Seria Ştiinţe Economice, Studia Universitatis „Vasile Goldiş” – Seria Ştiinţe Inginereşti şi agroturism, Studii de Ştiinţă şi Cultură, Societate şi politică).

Dimensiunea europeană – postulată vizionată de Vasile Goldiş în urmă cu peste jumătate de veac este realizată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” prin: Centrul de Formare şi Integrare Europeană; iniţierea şi organizarea din 1999 a Conferinţelor Euroregionale DKMT (Dunăre – Criş – Mureş – Tisa Euroregion); iniţierea şi organizarea din 2009 a Conferinţelor Euroregionale UECDA (Unconventional Energies in the Carpathian and Danubien Area); programe internaţionale cum sunt IPA, PIN-MATRA, SECAL, IAD, LIFE PLANTA EUROPA, INTERREG, INTENSA, PHARE, PHARE CES, COST, CBC RO-FIU 2007 – 2013, POSDRU, POSMEDIU, ERASMUS; prin publicarea a numeroase monografii despre anvergura europeană a marilor înaintaşi.
Astăzi, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este membră cu drepturi depline a Asociaţiei Universităţilor Europene – E.U.A., a Asociaţiei Universităţilor Danubiene, Asociaţiei Universităţilor Transcarpatice, Consorţiului European „Carolus Magnus”, Consorţiul cu Universităţile din regiunea Tϋbingen -Hohenheim din Germania, Consorţiul Medical şi Social Del Borsodi din Ungaria, Forumului Academic Euromediteranean şi deţine vicepreşedinţia Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare – F.E.D.E., organism participativ al Consiliului Europei.

Cu un număr de peste 16.000 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, cu peste 50.000 de absolvenţi, Universitatea este membră fondatoare a Uniunii Universităţilor Particulare Acreditate din România.

Datorită sistemului european al creditelor de studii transferabile, studenţii, masteranzii şi doctoranzii beneficiază de şansa mobilităţii în ţară şi străinătate.

Având un corp academic de elită, o infrastructură didactică şi de cercetare la standarde europene, oferta educaţională a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad răspunde tuturor exigenţelor, oferind şansa deplinei afirmări pe o piaţă de muncă globalizată.

 

Cafeneaua KF

Kf Arad este un loc unde se intimpla lucruri (concerte, lansari, prezentari, proiectii, discutii, decapitari, arderi pe rug cu injuraturi, comploturi anti KKK) organizate de oamenii cu tricouri Kf. Nu au inca site, dar cind vor avea, se vor organiza marsuri de protest pentru a fi dat jos de pe net.

KF- Arad, Romania
sc. platon alb srl.
avram iancu square no. 11
tel: +4o730035824

Cetatea Aradului

Cetatea Aradului a fost construită pe malul stâng al Mureșului a fost ridicată la cererea împărătesei Maria Tereza. Proiectată de Ferdinand Philipp Harsch în stil Vauban-Tenaille, are formă de stea cu șase colțuri, era prevăzută cu trei rânduri de cazemate subterane și mai multe rânduri de șanțuri, care puteau fi inundate. Lucrarea a durat 20 de ani (17631783) și a fost executată de mii de deținuți. Poarta principală și clădirile din interior au fost construite în stil baroc. În interiorul cetății exista o biserică catolică și în clădirile din jur au fost găzduiți călugării franciscani, aflați sub patronajul sfântului Ioan de Capistrano. Ultimii patru călugări au locuit în cetate până în anul 1861.

Până în 1918 cetatea a fost una din cele mai mari închisori militare ale Imperiului austro-ungar.

In cazematele cetății, folosite pe post de închisori, au fost închiși Horea, Cloșca și Crișan și prizonierii din armata franceză, între anii 17901815.

În timpul revoluției din 18481849, cetatea a jucat un rol crucial. Sub asediul armatei republicane maghiare, garnizoana a bombardat orașul zi de zi timp de nouă luni. În vara lui 1849, armata revoluționară maghiară a reușit să ocupe cetatea timp de 46 de zile, până ce a fost încercuită de armatele rusești și austriece și obligată să se predea.

După revoluție revoluționarul pașoptist Eftimie Murgu a fost închis în 1849. Trupele habsburgice au mai încarcerat 500 de luptători ai armatei revoluționare între anii 18491857, majoritatea fiind condamnați la moarte. Printre ei au fost executați prin spânzurare sau împușcare cei 13 generali conducători ai revoluției maghiare pe 6 octombrie 1849.

În 1852 împăratul Franz Josef I a vizitat cetatea și a redus din sentințele unor ofițeri închiși.

În deceniile următoare, cetatea Aradului a fost închisoare pentru mulți prizonieri de război, printre care militari turci, luați prizonieri în 1881.

Între 1914 și 1918 s-a făcut o tabără în meterezele exterioare care a adăpostit prizonieri din Bosnia și Herțegovina, printre care și Gavrilo Princip, asasinul arhiducelui Franz Ferdinand de Habsburg (Sarajevo, 1914). Datorită condițiilor grele de detenție au murit 4317 prizonieri, iar în memoria lor a fost pusă la poarta de intrare o placă comemorativă. Despre condițiile inumane în care sunt ținuți prizonierii în cetatea Aradului a atras atenția și deputatul Partidului Național Român, Ștefan Cicio Pop, într-o interpelare în parlamentul de la Budapesta în cursul anului 1917.

În noiembrie 1918 cetatea a fost ocupată de trupele franco – sârbe, iar din iulie 1919 a fost preluată de armata română.

În perioada interbelică cetatea a fost garnizoana Aradului și a găzduit regimentul 93 infanterie. După armistițiul încheiat de România în 12 septembrie 1944 și ocuparea Aradului de armata sovietică, în cetate a staționat o unitate de tancuri sovietică până în anul 1958. Locul sovieticilor a fost luat apoi de un regiment de tancuri românesc. În prezent în cetate se află batalionul mixt romano-ungar de menținere a păcii, batalion care a devenit operațional din anul 1999.

THE ARAD INTERNATIONAL AIRPORT

Arad Airport is very close to the city, only 4 km, compared to other airports, making the transfer easy and fast and the cost of transportation affordable

Its geographical position is: 21 15 14 East, 43 10 35 North, at 106 meters above sea level, having a total surface of 157 hectares.

 Passenger terminal and technical details

 The airport is open for cargo and passenger traffic, both domestic and international, 24 hours a day, same as the customs services. We have one of the best runways in the country, 2000 x 45m on the East-West direction. The runway is endowed with a modern lightning system produced by IDMAN, consisting of marginal and axial light, threshold lights and approach lights on both directions. The runway strength is 41 RWCT. Arad Airport has CAT 6 IACO rescue and fire-fighting

Arad Airport offers de-icing services with type 2 Kilfrost liquid and refuelling with JET A-1 and AVGAS 100 LL.Arad Airport is endowed with: a plow to clean the runway of snow, baggage conveyor belts, ground power unit, a high-loader, baggage tractor, airplane passenger stairs etc

Airport security control is performed with state of the art equipment: X-ray scanners and walk-in metal detector gates.

As concerns the navigation means, the airport has the best technical conditions, having ILS landing systems on both directions (ILS category II on direction 27) and automatic weather station.

Arad Airport has a small but charming terminal, with a processing capacity of 200 pax/hour on separate flows, VIP room, restaurant and secure parking. Because of its geographical position and its technical endowers, Arad Airport has all the chances of becoming a favorite airport of the low cost companies.

Development program

 For the near future, several investments regarding the improvement of the infrastructure are planned:

•           The extension of the runway;

•           The terminal will be extended in order to raise the passenger flow;

•           The apron will be extended at 20.000 sqm.

 

Lunca Mureșului

TURISM ÎN PARCUL NATURAL LUNCA MUREŞULUI

Parcul Natural Lunca Mureşului este una dintre cele mai importante arii protejate din Vestul României, atât în privinţa suprafeţei pe care o ocupă (17.000 ha) dar mai ales prin peisajul unic pe care îl oferă, cu ecosisteme complexe, cu vegetaţie luxuriantă şi o biodiversitate foarte bogată. Cu peste 200 de specii de păsări care tranzitează sau cuibăresc în zonă, parcul a fost desemnat ca sit RAMSAR, respectiv Zonă Umedă de Importanţă Internaţională.

Infrastructura turistică s-a realizat printr-un proiect finanţat din fonduri Phare.
Centrul de Vizitare Ceala, situat în imediata vecinătate a Municipiului Arad. Funcţionează ca punct de informare turistică. Dispune de 13 camere de cazare, în general cu două paturi, televizor, acces nelimitat la internet şi baie proprie. În perspectiva transformării într-un centru regional pentru educaţie ecologică, administraţia parcului organizează tabere de vară pentru elevi şi derulează programe de educaţie ecologică în colaborare cu şcolile generale şi liceele din zonă.
Punctele de informare turistică Pecica şi Cenad
Observatoare din lemn pentru urmărirea mamiferelor în libertate şi a păsărilor
Alte dotări : ambarcaţiuni de tip caiac-canoe, maşini de teren, un microbuz, biciclete de teren, binocluri.

Eco-tururi
Coborârea pe Râul Mureş în canoe şi admirarea peisajului de luncă. De-a lungul râului, sălciile aplecate formează adevărate tuneluri prin care turiştii trec, purtaţi de valurile line ale Mureşului.pe lângă. insulele copleşite de vegetaţie şi plajele cu nisip fin. Tururile se organizează de obicei de la Arad la Pecica (cca 35 km pe apă), durează 3-4 ore, iar numărul maxim de turişti într-un grup este 10, fiind însoţiţi de un ghid. La sosire se poate servi masa de prânz la un restaurant din apropierea locului de acostare. Turiştii sunt transportaţi cu microbuzul înapoi la Arad.

La pândă. Pentru urmărirea păsărilor (birdwatching) s-a construit observatorul „Andras Libus” pe Balta Bezdin, în stufărişul căreia poposesc foarte multe păsări.Turiştii primesc binocluri sau lunete şi ghidul le oferă informaţii despre speciile de păsări urmărite. Urmărirea mamiferelor mari se poate face dintr-un observator amplasat în Rezervaţia Naturală Prundul Mare, în interiorul pădurii, în apropierea unei treceri a mamiferelor mari. Este închis şi bine izolat termic, putând fi folosit şi pe timpul iernii fiind dotat şi cu o sobă pe motorină. După o „pândă” de o oră, este extrem de probabil ca turiştii să surprindă trecerea unor cerbi, căprioare sau mistreţi.
Plimbările cu bicicleta prin pădure pe trasee turistice marcate în acest scop: Traseul Ceala şi Traseul Bodrog. Primul dintre ele are o formă relativ circulară şi străbate pădurea masivă atingând principalele atracţii turistice din partea estică a ariei protejate – Cel mai gros arbore, Cetatea Turcească, Arboretul de chiparos. Al doilea traseu cicloturistic are o lungime de cca 25 km şi urmăreşte cursul Râului Mureş în imediata apropiere a acestuia. Bicicletele pot fi închiriate de la Centrul de Vizitare Ceala din apropierea Municipiului Arad.
Vizitarea mănăstirilor. În interiorul ariei protejate se găsesc şi două mănăstiri foarte vechi: Mănăstirea Hodoş-Bodrog şi Mănăstirea Bezdin. Mănăstirea Hodoş-Bodrog, cea mai veche aşezare monastică din ţara noastră, cu viaţă monahală neîntreruptă, are ca primă atestare documentară o diplomă dată de Regele Bela al III-lea în anul 1177. Mănăstirea Bezdin este una dintre puţinele mănăstiri ortodoxe sârbe din România care se păstrează, datând din anul 1539. Vizitarea celor două mănăstiri poate constitui un tur în sine sau poate fi asociată cu unul dintre tururile prezentate mai sus.

 

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL ARAD

 

Aeroportul Arad este situat foarte aproape de oraş, la o distanţă de numai 4 km de centru, ceea ce faciliteaza transferul şi diminuează costurile legate de transport.

Poziţia sa geografică raportată la centrul pistei este 21 15 14 Est, 43 10 35 Nord, la 106 metri deasupra nivelului mării, în suprafaţa totală de 157 ha.

Terminalul de pasageri şi dotările tehnice:

Aeroportul este deschis traficului de marfă şi de pasageri în regim intern şi internaţional, 24 de ore din 24. Pista de aterizare/decolare are lungimea de 2 000 m şi lăţimea de 45 m fiind orientată pe direcţia est-vest. Pista este dotată cu un sistem modern de balizaj producţie IDMAN, compus din balizajul marginal şi axial, lumini de praguri şi capăt de pistă, lumini de apropiere pe ambele direcţii de operare. Portanţa pistei este de 41 RWCT. Aeroportul Arad este clasat la CAT 6 ICAO pentru lupta împotriva incendiilor.

Aeroportul Arad oferă servicii de degivrare cu lichid Kilfrost de tip 2 şi de alimentare cu combustibil JET A-1 si AVGAS 100LL şi este dotat cu cu maşină de curaţat şi aspirat pista, plug pentru îndepărtarea zăpezii, benzi pentru bagaje, ground power unit (GPU), utilaj highloader, tractor bagaje, scări mobile de aeronavă pentru pasageri etc.

Controlul pentru securitatea aeroportuară se realizează cu aparatură modernă cu raze X şi porţi detectoare de metale.

Din punct de vedere al mijloacelor de navigaţie, Aeroportul Arad dispune de cele mai bune condiţii tehnice, fiind dotat cu sisteme de aterizare ILS pe ambele direcţii de operare (ILS de categoria a II- a pe direcţia 27) şi staţie meteo automată.

Aerogara este mică dar cochetă, cu o capacitate de procesare de 200 pax / oră pe fluxuri separate, fiind dotată cu salon oficial, restaurant, parcare auto păzită.

Aeroportul Internaţional Arad, prin poziţia sa geografica şi dotările de care dispune are toate şansele să devină unul din aeroporturile preferate de companiile low cost.

Investiţii
În viitorul apropiat sunt planificate următoarele obiective pentru îmbunataţirea infrastructurii:
– prelungirea pistei de aterizare-decolare.
– extinderea aerogării pentru a creşte fluxul de pasageri.
– extinderea platformei de pasageri la 20 000 mp

CARGO TERMINAL

 The airport has a Cargo Terminal, stretching over 2,700 sqm in the vicinity of the airport and the Free Trade Zone, and may play an important role in the commodities exchange between Western Europe and Middle East.
The Cargo Terminal can work with two airplanes simultaneously (one C class airplane and one D class) through four cargo gates by 32 small and medium trucks and through 13 gates by five large cargo trucks on a total area of 8500sqm.
The capacity of the cargo terminal is 300t for the storage area and 50 additional tones a day for departure and arrival bringing it to a total of 100t a day. The room for storage, weighing and customs operations has a 700t storage capacity and a handling capacity of 300t/day.
The existing rooms and facilities provide services such as: freezer storage rooms (-180 C), cold rooms (+40C), livestock area, storage space for postal services, hazardous materials, construction materials, offices, weighing and labelling.
The ancillary building includes offices for the auto transport companies operating on site. The main cargo operator on our airport is DHL who operates on the Budapest-Arad-Budapest route.

THE CURTICI ARAD FREE TRADE ZONE

The Curtici Arad Free Trade Zone is the only free trade zone located in the western part of the country, on an European corridor, close to four border customs centers.

It lies on an area of 90 hectares and is made up of two platforms:

Curtici Platform, located near the town of Curtici (the most important railway junction which links the East to the West on the main railway line Paris-Istanbul), 15 km away from Arad city;

Airport Platform, located near the Arad International Airport and Cargo Terminal.

Highly developed infrastructure

The Curtici Arad Free Trade Zone offers its users a highly developed infrastructure consisting of: drinking water supply system, power supply system, rainwater drainage system, sewage system, telecommunication network, internet, outdoor illumination, road network, roads for high-tonnage trucks and access to national roads. Furthermore, the Arad International Airport, near which the Airport Platform of Curtici Arad Free Trade Zone lies, provides the operators in the Free Trade Zones with a modern Cargo terminal, service platform and parking spaces for heavy traffic as well as with access to the cargo aircrafts service platform.

Favorable location

The Curtici Arad Free Trade Zone favorable location ensures quick and easy access to almost all existing ways of transport: railway, motorway and airway:  Curtici city is the most important railway junction linking the East to the West.  Arad city is linked to the town of Curtici by a double electrified railway. Arad city is linked to Curtici Arad Free Trade Zone by a county road, which ensures a quick and easy transport. Once in Arad, two trans-European roads link Romania to Western Europe. The Curtici Arad Free Zone can also be accessed by airway, using the Arad International Airport. The airport has a 2,000 meter long and 45 meter wide concrete take-off/landing zone with a 27 tons weight capacity. This permits totally secure and modern passenger and cargo traffic. The Arad Airport finished building a modern Cargo Terminal for heavy traffic, with service platforms and parking spaces as well as well as with access to the cargo aircraft service platform. The investment is financed through PHARE programme.

Business opportunities

With a total area of 90 hectares, the Curtici Arad Free Trade Zone offers its future investors, by means of public tenders organized regularly, greenfield lands suitable for developing any type of investment project. The land may be given in concession for a period of 49 years, with the possibility of extending this period, or may be rented for periods from 1 month to 5 years, with the possibility of extending the period. Following the high number of requests for warehouses and storage spaces, the Administration of Curtici Arad Free Trade Zone designed and built a 318 square meter metal warehouse and a 947 square meter paved platform, meant for renting. Both the warehouse and the paved platform provide optimal storing conditions and are suitable for storing almost all kind of goods and wares. Furthermore, the Administration of Curtici Arad Free Trade Zone owns some modular offices of medium size built right at the entrance of the Free Trade Zone and which are meant for renting by the interested economic agents. The Free Trade Zone land lies close by the railway, motorway and airway and is provided with all utilities needed for carrying on in optimal conditions of all types of activities: drinking water, sewerage, electric power, illumination, telecommunications and internet etc.

The tariffs practiced by the Curtici Arad Free Trade Zone, both for concession and renting, are established by decision of the Board of Directors of the Administration of the Free Trade Zone considering several factors so as to give to future investors the possibility of setting up a business under advantageous conditions.

Podgoriile Aradului

Podgoria Miniş – Măderat este situată pe dealurile ultimelor ramificaţii ale Munţilor Zărandului, la altitudini de 130-300m, cu pante expuse spre sud şi vest şi o climă caracterizată prin ierni blânde şi veri lungi şi calde.

Condiţiile ideale de cultivare a viţei de vie au fost folosite din cele mai vechi timpuri. Prima menţionare a viilor de la Miniş datează din 1038, legat de numele soţiei regelui Istvan, regina Gizella. Informaţiile ulterioare atestă creşterea podgoriei şi a faimei vinurilor produse aici.

În 1636, principele Gheorghe Rakoczi a cerut săparea în stâncă a unei pivniţe cu o capacitate de 7000hl la Mocrea, iar în 1749, contele Grassalkovich a făcut o pivniţă la Miniş. În 1878, când producţia de vin a fost foarte mare, s-au construit primele cisterne de beton. Din 1881, s-a înfiinţat Şcoala de Viticultură care a pregătit specialişti în domeniu. S-au înfiinţat pepiniere la Păuliş-Baraţca, Ceala şi Târnova, s-au construit două mari centre de vinificaţie la Miniş şi Baraţca şi s-a înfiinţat o Staţiune de Cercetări.

Vinurile cu denumire de origine controlată produse aici sunt roşii din soiurile Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Burgund şi albe din soiurile Riesling Italian, Furmint, Muscat Ottonel.

Începând cu 1744, în zona Miniş-Covăsânţ se produce vinul dulce din soiul Cadarcă. Cea mai importantă recunoaştere a calităţii sale datează din 1862, când la Expoziţia Internaţională de la Londra, un vin roşu dulce de Miniş a fost numit „regele vinurilor”.

 

Podgoriile, delimitate de vechiul oraş Lipova la sud-est şi oraşele Pâncota şi Ineu la vest şi nord-vest, sunt îmbogăţite de vestigii istorice, sate frumoase, locuitori primitori şi, desigur, mari festivităţi în octombrie.

Nucleul podgoriei, străbătut de DJ708B, este format din următoarele localităţi, reşedinţe de vară pentru mulţi locuitori ai oraşului Arad:

PĂULIŞ – Comună atestată documentar din prima jumătate a secolului al XIV -lea, se află în mare parte dispusă de o parte şi de alta a drumului european E 68, la o distanţă de 30 km de municipiul Arad şi 10 km de oraşul Lipova.
MINIŞ – Liceul din localitate este continuatorul vechii Şcoli de Viticultură şi păstrătorul unei mari colecţii de vinuri, formată din 90.000 de sticle, cele mai vechi datând din 1926.
GHIOROC – Comuna se află la 24 km de municipiul Arad. Documentele atestă existenţa localităţii din anul 1135 şi apartenenţa sa, alături de satele Cuvin şi Miniş, la comitatul Aradului.
Staţiunea de Cercetări Viti-Vinicole găzduieşte Muzeul viei şi vinului – într-un mic castel din secolul XVIII. În muzeu sunt expuse obiecte legate de producerea şi consumarea vinului provenite din antichitate până în zilele noastre.

La cerere, se poate ajunge în comună cu trenul electric. Astăzi parte a sistemului urban de tramvaie, tronsonul Arad-Ghioroc este ultima rămăşiţă a căii ferate Arad-Ghioroc-Pâncota-Radna inaugurată în 1906, care avea 58 km. Din comună pornesc trasee turistice către obiective din Munţii Zărandului: schitul Feredeu, valea Cladovei, etc.

CUVIN – În localitate, asemănător comunei învecinate, se află mai multe facilităţi de cazare organizate în sistemul turismului rural;

COVĂSÂNŢ – o localitate marcată de arhitectura aparte a numeroaselor case nou construite, poartă în acelaşi timp şi urmele istoriei: „Turnul” de biserică (sec. XV) şi fostele mine de cupru medievale de pe Cioaca Băii şi Pârâul Lilii.
ŞIRIA – este situată la 28 km de municipiul Arad. Atestată documentar încă din sec. al XIV-lea, localitatea este situată la limita dintre zona de câmpie şi cea montană. Pe culmea ce străjuieşte comuna se pot vedea de la distanţă ruinele unei cetăţii ce datează din sec. XIII, nu departe de un releu TV, ambele accesibile din sat cu maşină de teren. În centrul comunei, ascuns într-un parc, este castelul Bohus, care azi adăposteşte muzeul memorial dedicat scriitorului Ioan Slavici, născut în Şiria şi compozitorului Emil Monţia, născut în Şicula. Tot în parc este statuia Antoniei Bohus.

 

Parcurgând drumul propus, potenţialul turistic, economic, viticol şi istoric este evident pentru ochiul călătorului. Condiţiile există pentru ca investiţiile realizate aici să aducă recompensa aşteptată.

Hotel Coandi

In cadrul hotelului, puteti alege sa va bronzati pe plaja de nisip amenajata pe malul Muresului sau sa jucati tenis pe terenul dotat cu instalatie de nocturna.

Hotelul Coandi din Arad este situat pe faleza Muresului, locul preferat de promenada si jogging al orasului, si la 10 minute de strandul Neptun, cel mai mare strand din sud-estul Europei.

Contra cost, puteti folosi sauna hotelului si puteti beneficia de masaj profesionist.

 

In Arad, langa podul Traian
Calea Romanilor 47, 310114 – Arad
Telefon: +40 257 28 77 77

Economia Aradului

 

ARADUL, ÎN TOPUL INVESTIŢIILOR STRĂINE ÎN 2011

Aradul ocupă un loc fruntaş după numărul noilor firme cu capital străin înfiinţate în luna ianuarie 2011. În prima lună a anului, Aradul ocupa locul patru în topul naţional al preferinţelor investitorilor străini, alături de Bihor, cu 19 companii cu capital străin nou înregistrate. Altfel, pe primul loc se situează, conform topului, cum era de aşteptat, capitala, cu 139 de firme înfiinţate, urmată de Timiş, cu 28 de firme, Cluj, cu 23, şi Arad şi Bihor, cu câte 19 firme străine înfiinţate.

Aproximativ 160 de firme noi cu capital străin au fost înregistrate la Oficiul Registrului şi Comerţului Arad în primele şase luni ale anului 2011, domeniile de activitate fiind diverse, de la servicii la producţie industrială, agricolă şi de energie. Totul este legat de revigorarea economică la nivelul judeţului, aflat pe locul 3 la creşterea PIB în 2010, reflectată şi de scăderea semnificativă a numărului de şomeri. Tendinţa de creştere economică din trimestrul întâi se confirmă prin aceste date oficiale şi ne arată că economia Aradului evoluează pozitiv şi în trimestrul II, iar Aradul este în continuare atractiv pentru investitori.

Aradul este pe locul patru pe ţară la investiţii datorită infrastructurii

Confecţionarea cablajelor auto reprezintă principala activitate a fabricilor deschise de investitorii străini în Arad.
Companiile străine vin în judeţ datorită infrastructurii, dar şi atragerii fondurilor UE. Cei 19 investitori străini care şi-au deschis afaceri în Arad, precum şi companiile stabilite deja de câţiva ani, au creat mii de locuri de muncă pentru localnici. Cu toate că suntem încă în plină criză financiară, iar multe dintre societăţile comerciale din oraş sunt blocate şi continuă să facă restructurări şi tot mai puţine companii străine au ales să vină în România, Aradul ocupă un loc bun în clasamentul investiţiilor. Judeţul nostru s-a clasat pe locul al patrulea pe ţară, într-un top al judeţelor, în ceea ce priveşte numărul de investiţii străine atrase încă din prima lună a anului. Dacă pe primul loc în top se află Bucureştiul cu 139 de companii străine, specialiştii spun că investitorii europeni au ales capitala nu atât datorită faptului că acolo s-ar derula cele mai bune afaceri, cât datorită apropierii de principalele instituţii comerciale şi fiscale. În topul judeţelor, pe primul loc s-a clasat Ilfovul cu 30 de noi investiţii, urmat de judeţul Timiş, unde 28 de investitori au pus bazele unei afaceri.
Ultima treaptă a podiumului este ocupată de Cluj, un alt judeţ puternic din punct de vedere financiar, cu 23 de investitori. Aradul şi Bihorul se află, la egalitate, pe locul patru, cu 19 companii din străinătate atrase. Hunedoara şi Caraş-Severin, celelalte două judeţe din Regiunea de Vest, au reuşit să atragă doar patru investitori.

De remarcat că în timp ce Aradul ţine pasul cu principalele zone dezvoltate din punct de vedere economic, Constanţa, spre exemplu, judeţ aflat la malul mării, fapt care ar fi trebuit să-i creeze un avantaj în faţa competitorilor, se află undeva în coada clasamentului, cu doar şapte companii înregistrate. Specialiştii în domeniu consideră că din cauza crizei, investiţiile au fost concentrate în judeţele cele mai mari şi mai dezvoltate, tendinţă care a apărut şi înainte, dar care s-a accentuat în ultimii ani.

Este limpede că zona industriei atrage în continuare investiţii, cel puţin ca şi pondere, urmată de construcţii şi cablaje.
Aradul este atractiv pentru investitori ca urmare a faptului că autorităţile locale şi judeţene au ştiut să profite de fondurile europene oferite României.

Dezvoltarea judeţului se face cu ajutorul finanţărilor europene. Consiliul Judeţean Arad a atras fonduri importante pe diferite domenii cum ar fi gestionarea deşeurilor, alimentarea cu apă şi canalizare, investiţii în infrastructura rutieră. De asemenea, contribuie, prin cofinanţare, la proiectele administraţiilor locale. Fără a oferi o infrastructură rutieră şi edilitară adecvată, investitorii vor ocoli judeţul Arad. . Un alt segment îl reprezintă finanţarea directă accesată de firme, ONG-uri şi persoane fizice, în mod direct dar cu sprijin logistic din partea unor instituţii. Strădaniile administraţiei judeţene şi locale se regăsesc şi în investiţiile private din judeţul nostru.
Mai trebuie spus că şi în ceea ce priveşte balanţa dintre importuri şi exporturi, Aradul se află pe plus, cu exporturi de 160 de milioane de euro şi cu importuri de 140,5 milioane de euro. De asemenea, alocarea financiară pentru Regiunea Vest este de 416,52 milioane euro şi au fost depuse 695 de proiecte, ceea ce înseamnă 855 milioane euro, dublu faţă de suma alocată iniţial.

Din punct de vedere al contractării, Regiunea Vest are un procent de 60,75%, adică 253 milioane euro, ocupând locul II pe ţară din cele 8 regiuni. Din punct de vedere al plăţilor realizate, acestea sunt în valoare de 62,51 milioane euro, adică 15,01% din suma alocată regiunii.

In ceea ce priveşte judeţul Arad, sunt contractate 21 de proiecte, reprezentând 61,28 milioane euro. Mai exact, din cele 253 milioane euro – proiecte contractate, 61,28 sunt ale Aradului. Astfel, judeţul Arad se plasează foarte bine la nivelul Regiunii Vest, atât în ceea ce priveşte proiectele depuse şi contractate, cât şi al plăţilor, care au fost deja efectuate. Prin aceste proiecte, judeţul Arad reuşeşte să fie prezent pe toate Axele Programului Operaţional Regional, respectiv infrastructură rutieră, sănătate, servicii sociale, educaţie, turism, poli de dezvoltare şi centre urbane. De asemenea, au fost acoperite şi proiecte pe Axa 4, care se referă la sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri.

 

INDUSTRIAL PLATFORMS IN ARAD COUNTY

The city of Pâncota has an industrial site located in the Liberty Square with an area of ​​19 ha, of which 7 ha are available.
The utilities available to investors are: water, sewer, electricity, gas, paved roads and sanitation.
Investors of the industrial site are: Elektorkontakt Romania, Genagricola, Vignadoro, Intermedutilaj, Silko Shoes.
Sebiş city has three industrial sites, and the available area is about 28 ha.
The utilities provided are: water, sewer, electricity and road access.
Nădlac city has an industrial area included in the GUP, riparian to the road linking National Road 7 and Highway Nădlac – Arad and has an area of ​​28 ha.
The utilities provided are: water, electricity and gas.
Ineu city has an industrial zone in the south of the city, totaling 187 ha, which can be extended by a further 55 ha.
There are three major investors: Rompac Ltd, Delphi Packard Romania, Incontro Estate.
Main utilities are: the city railway station is 2.5 km from the area of ​​interest, the proposed access road for infrastructure investment is ready for heavy trucks, electricity and water.
The City of Sântana has an industrial platform since 2008.
The industrial site is located 3 km outside of Sântana, and has a total area of ​​30 ha, of which 15 ha are currently filled.
The industrial site has the following utilities: access to DJ 792, gas and electricity.
The city of Pecica has 3 industrial sites of which two in Pecica city, with a total area of ​​approximately 50 ha and one in the village of Turnu, with approximate area of ​​10 ha.
Pecica industrial sites have all the utilities, the village of Turnu only has electricity.

Industrial area of ​​Lipova has now ​​12.5 ha and it is located in the outskirts of Lipova city, on the left side of the river Mureş, close to the city wastewater treatment plant.
The utilities available are: water network, electricity and telephone.

Statistici Arad

MUNICIPIUL ARAD

 

Unul dintre cele mai frumoase oraşe ale ţării, Aradul, dovedeşte o largă deschidere către valorile civilizaţiei şi culturii europene. Spiritul urbei a fost modelat de locuitorii săi: români, maghiari, germani, sârbi, evrei.
Populaţia plurietnică, pluriconfesională şi multiculturală a oraşului a creat  acestuia o personalitate ce se manifestă prin dinamism şi toleranţă.
Pornit ca un ciorchine de sate aşezate între braţele ramificate ale Mureşului, Aradul este pomenit ca localitate distinctă în 1431 dar devine important după cucerirea turcească din 1551-1552, când noii stăpânitori ridică o cetate şi instalează aici sediul sangeacului (unitate administrativ-teritorială). Intrat sub stăpânire austriacă, oraşul este repopulat şi i se defineşte profilul economic agrar – meşteşugăresc. Românii băştinaşi practicau în special agricultura şi meserii legate de această activitate. În 1700, austriecii colonizează grăniceri sîrbi pentru paza marginilor Imperiului pe linia Mureşului, aceştia constituindu-se într-o comunitate puternică, cu o episcopie ortodoxă proprie.

      Construirea unei noi cetăţi pe locul vechii fortăreţe turceşti atrage meşteşugari germani, austrieci, cehi, slovaci, colonişti care îşi ridică locuinţe şi ateliere pe baza unui sistem parcelar riguros, care constituie scheletul principal al tramei stradale, păstrat până în zilele noastre.

     În ideea întăririi graniţei cu Imperiul Otoman, în bucla Mureşului se construieşte o cetate (1765-1783), parte a unei centuri de fortificaţii ce include Timişoara şi Oradea. Noua fortificaţie aduce câteva decenii de stagnare în dezvoltarea arhitecturală a oraşului, datorită proiectului, condiţionat de raţiuni militare, de a muta oraşul în pusta Zimandului, până la urmă oprit de arădeni.

      În 1834 oraşul primeşte statutul de “oraş liber regesc”.

      Revoluţia de la 1848 este un moment de încercare pentru oraşul aflat sub tirul îndelungat al tunurilor garnizoanei austriece din Cetate. Tot în Cetate sunt întemniţaţi mulţi dintre fruntaşii revoluţionari şi sunt executaţi 13 generali ai armatei revoluţionare maghiare.

       La sfîrşitul secolului XIX şi începutul secolului XX Aradul cunoaşte o adevărată explozie urbanistică.
Edilii reuşesc să imprime oraşului un aspect occidental prin nivelarea străzilor, ridică frumoasele clădiri în stil secession şi eclectic şi amenajează parcurile pe malul Mureşului.

    Momentul astral al Aradului este anul 1918 când eforturile fruntaşilor arădeni din Consiliul Naţional Român Central, au catalizat Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

     Dezvoltarea economică a continuat, oraşul devenind unul din cele mai puternice centre industriale din vestul României. Mai târziu, perioada comunistă a adus cu sine industrializarea forţată, creşterea demografică şi construirea cartierelor de blocuri.

     În decembrie 1989, Aradul este al doilea mare oraş al României care se ridica împotriva regimului comunist. După 1989 municipiul Arad devine centru universitar şi un pol de atracţie pentru investitori cu o bogată infrastructură de afaceri.

JUDEŢUL ARAD PE SCURT

 

 • Face parte din Regiunea de Dezvoltare Vest alături de judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Hunedoara
 • Populaţia totală: 409.072 locuitori
 • Populaţia ocupată: 199.900 locuitori
 • Reşedinţa de judeţ: municipiul Arad – populaţia 147.992 locuitori
 • Oraşe: 9 – Chişineu Criş, Curtici, Ineu, Lipova, Nădlac, Pâncota, Pecica, Sântana, Sebiş
 • Comune: 68
 • Sate: 270
 • Suprafaţa totală:775.409 ha
 • Suprafaţa agricolă:511.564 ha
 • Păduri:228.339 ha
 • Unităţi şcolare: 149
 • Numărul elevilor: 69.236
 • Universităţi: 2
 • Numărul studenţilor: 16.712
 • Lungimea drumurilor naţionale: 394 km
 • Lungimea drumurilor judeţene şi comunale:1.693 km
 • Lungimea totală a drumurilor asfaltate:       495 km
 • Lungimea drumurilor de cale ferată:485 kmdin care electrificată:196 km
 • Număr de localităţi alimentate cu gaze naturale: 21
 • Lungimea reţelei de apă potabilă: 1.590,6 Km
 • Lungimea reţelei de canalizare 560,11 km
 • Telecomunicaţii: întreg teritoriul judeţului este acoperit atât de telefonia fixă cât şi de cea mobilă
 • Resurse naturale: ape minerale, ţiţei, gaze, materiale de construcţie

 

 

ORAŞELE JUDEŢULUI

 

NĂDLAC

Populaţia: 7.185 Distanţa de Arad: 48 km Acces rutier: DN7

Oraş de graniţă,  este poarta de intrare în România dinspre Ungaria, fiind bine echipat pentru turismul de tranzit cu hoteluri, motel, staţii de alimentare cu combustibili.
Populaţia majoritară este formată din slovaci, de altfel aici existând şi un liceu cu predare în limba slovacă. Principala ocupaţie a locuitorilor rămâne agricultura. În localitate şi în jurul ei sunt renumite pâinea de 5 kg, salamul specific Nădlacului, “găluştele tăuţeşti”.
Se pot vizita bisericile ortodoxă şi evanghelică şi Muzeul etnografic slovac.

 

CHIŞINEU CRIŞ

Populaţie: 7.577 Distanţa de Arad: 42 km Acces rutier: DN79

Situat în extremitatea vestică a României, în Câmpia Crişurilor, oraşul se află la 20 km de vama Vărşand. Prin mijlocul oraşului trece Crişul Alb de la est la vest.In ultima perioadă Chişineu Criş-ul a luat infăţişarea unui oraş modern în care au fost construite blocuri de locuinţe, Casa de Cultură, Primăria. Aici funcţionează sigurul spital privat din judeţ, cu excepţia municipiului.
Oraşul dispune de o forţă economică ce atrage mână de lucru de pe o rază de 50 de km.

 

 

CURTICI

Populaţie: 6.849 Distanţa de Arad: 21 km Acces rutier: DJ709B

Principalul punct de trecere a frontierei spre Ungaria pe calea ferată, oraşul priveşte cu încredere spre viitor. Aici s-a înfiinţat Zona Liberă Curtici-Arad pe o suprafaţă de 75 ha. Ştrandurile cu apă termală din zonă, dotate cu spaţii de cazare, baze sportive, spaţii de parcare sunt o atracţie pentru arădeni. Administraţia locală a accesat un proiect european de infiinţare a unui nou punct rutier de trecere a frontierei spre localitatea Lokoshaza.

 

 

SÂNTANA

Populaţia: 10.725 Distanţa de Arad: 28 km Acces rutier: DJ7931 DJ792C

Localitatea a apărut în două etape de colonizare, în anii 1740 şi 1772, când o zonă mlăştinoasă şi împădurită din câmpia Aradului a fost populată cu şvabi. Ei şi-au numit noul cămin „Sfânta Ana Nouă”.  Localitatea Comlăuş, acum cartier al oraşului, este menţionată din 1334, ca şi satul aparţinător, Caporal Alexa.
Oraşul este bine conectat la căile de comunicaţie fiind nod de cale ferată pentru direcţiile Timişoara –Arad-Oradea şi  Brad – Cermei. Oraşul a cunoscut recent o modernizare accentuată, în urma amenajării centrului şi a construirii unui nou sediu al primăriei şi a unei săli de sport.

 

PECICA

Populaţia: 11.885 Distanţa de Arad: 23 km Acces rutier: DN7

Cel mai nou oraş al judeţului, este menţionat ca localitate din sec. XIV dar zona a fost locuită din epoca bronzului, cum o dovedeşte situl arheologic de la Şanţul Mare, cel mai important din judeţ.
Pământul foarte roditor a fost întodeauna principala sursă de venit a locuitorilor săi. Astăzi, pe lângă gospodăriile individuale există şi 30 de asociaţii agricole.  Producţia industrială este axată pe prelucrarea laptelui, textile, prelucrarea lemnului şi extracţie petrolului.  Apele termale descoperite în 1985 vor fi utilizate în scopuri turistice şi balneare, ceea ce va spori atractivitatea oraşului. Cea mai mare investiţie din ultimii ani o reprezintă Masterplanul de Apă şi Canlizare, în valoare de 12 milioane de dolari.

 

LIPOVA

Populaţia: 9.648 Distanţa de Arad: 34 km Acces rutier: DN7

Aşezat pe valea Mureşului, străjuit de culmile Munţilor Zărandului, oraşul Lipova cuprinde astăzi trei vechi localităţi: Lipova la sud de Mureş, Radna şi Şoimoş la nord de Mureş.
Chintesenţă a istoriei judeţului, trei monumente marchează oraşul: vechiul bazar turcesc, mănăstirea franciscană „Sf. Maria” unde în 15 august şi 8 septembrie vin pelerini din tot judeţul şi cetatea Şoimoş care de la altitudinea de 129 m domină defileul Mureşului. Oraşul are tradiţii meşteşugăreşti, comerciale şi viti-vinicole. Băile Lipova sunt un centru de recreere şi tratament ale cărui ape minerale se recomandă pentru afecţiunile digestive şi cardio-vasculare.

 

PÂNCOTA

Populaţia: 6.651 Distanţa de Arad: 38 km Acces rutier: DJ709; DJ792C

Localizată în extremitatea nord-vestică a Podgoriei Aradului, oraşul tânăr are case noi, blocuri moderne, spital, o puternică reţea comercială, liceu, casă de cultură, bibliotecă.  În administrarea oraşului este şi satul Măderat. La Pâncota s-a născut în 1891 Asboth Oszkar, realizatorul primului zbor pe verticală, cel considerat părintele elicopterului.Ca şi în vechime, oraşul este renumit pentru târgurile şi meşteşugarii săi, dar şi pentru tradiţia sa viti- vinicolă.

În centrul aşezării se află unul dintre cele mai frumoase construcţii baroce din judeţ: castelul Dietrich-Schulchovski.

 

INEU

Populaţia: 9.078 Distanţa de Arad: 57 km Acces rutier: DN79A; DJ792

Situat în depresiunea  Zărandului, oraşul este într-o zona nepoluată şi are o populaţie tânără.Este unul din oraşele vechi ale judeţului, cu mare importanţă strategică, după cum stă mărturie vechea cetate.

Ineul este al doilea oraş industrializat din judeţ, după Arad, cu câteva întreprinderi mari, în special în domeniul textil şi o zonă industrială în care au fost atraşi mari producători internaţionali.

Satul aparţinător Mocrea este vizitat datorită izvorului de apă minerală sulfuroasă, folosit pentru tratarea afecţiunilor digestive.

 

SEBIŞ

Populaţia: 5.831 Distanţa de Arad: 81 km Acces rutier: DJ792B; DJ793

Situat în depresiunea Zărandului, la poalele Pleşei şi ale Dealului Viilor, poarta de intrare a judeţului în Munţii Apuseni, oraşul are o imagine urbană dată de noile construcţii, blocuri, spitalul, liceul, magazinele spaţioase.

Meşteşugarii locali îmbină tradiţia cu moda, creând foarte apreciate haine de piele şi blană.

Sebişul este cel mai important centru comercial al văii mijlocii a Crişului Alb. Târgurile organizate in zilele de luni, miercuri şi vineri atrag sute de ţărani, începând de la Brad până la Pâncota.

 

ZONA AGROTURISTICĂ GURAHONŢ – HĂLMAGIU

 

Frumoasa vale a Crişului Alb este ideală pentru turismul rural şi agroturism, turismul de vânătoare şi pescuit sportiv, turismul cultural. Argumentele sunt aduse de depresiunile largi, legate printr-un defileu îngust, pădurile întinse de fag, bogate în vânat, satele cu obiective istorice şi etnografice diverse situate la contactul dintre Munţii Codru Moma şi Munţii Zărandului.
Condiţiile primare pentru accesul turiştilor sunt create, valea fiind străbătută de drumul naţional 79 şi calea ferată 317Arad – Brad.

În ansamblul peisajului blând, tipic Apusenilor, cu munţi domoli, apar regiuni de o măreţie sălbatică. Defileul Crişului Alb între Aciuţa şi Leasa este străjuit de măguri vulcanice de până la 641 m (Vîrful lui Dănilă). Doar calea ferată şi un drum comunal îngust (DC 51) răzbat printre pereţii stâncoşi, lipsiţi de vegetaţie. Pe afluenţi cum ar fi pâraiele Ursului sau Tisei, văile sunt şi mai înguste şi mai spectaculoase, cu pereţi surplombaţi şi acumulări de stânci pe firul apei.

Vizitatorul acestor locuri poate parcurge un itinerar printre satele risipite pe firul văilor pentru a găsi bisericile de lemn dintre care cele mai vechi sunt la Bodeşti, Cristeşti, Ioneşti, Tisa, Ţărmure, Poiana, toate din sec. XVIII. Aparte este biserica din Hălmagiu, care se presupune că ar fi din sec. XIV, pe baza picturii murale descoperite sub tencuială.

Locuitorii acestei zone nu şi-au uitat meseriile tradiţionale. Printre ei mai sunt fierari, ţesători, furcaşi în Vârfurile, curelari şi dogari în Buteni, olari în Hălmăgel şi Bârsa, iar pe alocuri (Hălmăgel) se mai găsesc mori de apă care funcţionează.
În satul Brusturi, comuna Hălmagiu, pictorii Ion Niţă Nicodim şi Petru Mihuţ au pus bazele unei şcoli de pictură naivă. Urmaşii lor continuă să picteze muncile şi sărbătorile satului, şi să-şi ducă tablourile la târgurile din judeţ.

Muntele Găina (1486m), situat la limita dintre judeţele Arad şi Hunedoara este gazda Târgului de Fete care se ţine în duminica cea mai apropiată de 20 iulie. Aici, în trecut, tinerii aveau ocazia să se cunoască, multe întîlniri fiind urmate de nunţi. Azi, la sărbătoare se întâlnesc meşteri populari, cântăreţi şi dansatori din judeţele Arad, Alba, Bihor şi Hunedoara.

Pentru viitor, se anticipează creşterea cererii turistice, prin urmare localnicii se orientează către agro-turism, în prezent fiind în curs de atestare 30 de gospodării.

 

TOURISM OPPORTUNITIES IN THE NATURAL PARK LUNCA MUREŞULUI

The Natural Park Lunca Mureşului is one of the most important protected areas in the western part of Romania, both with respect to the area it covers (17.000 ha) and especially to the unique landscape, with complex ecosystems, lush vegetation and an extremely rich biodiversity. The more than 200 species of birds that transit or nest in the area are the symbol of the Park and the presence of this rich avifauna led to its designation as a RAMSAR site, Wet Area of International Importance, respectively.

The tourism infrastructure was accomplished through a Phare funded project.

Ceala Visiting Center, situated in the close vicinity of Arad City. The Visiting Center is a tourist information point. It has 13 rooms, most of them double, with TV-set, unlimited access to internet and own bathroom. The Park Administration plans to turn the Ceala Visiting Center into a Regional Center for Ecological Education.  In the summer are organized ecological education camps for students in close cooperation with the secondary schools and the high schools from the area.

Info-points, at Pecica and Cenad.

Wooden observatories for bird and animal watch.

Other facilities: canoe boats, off-road cars and a minivan, terrain bikes, binoculars.

Eco-tours

Rowing down the River Mures in the canoe and admiring the meadow landscape. Along the river, the bent willows form true tunnels crossed by the tourists, on the smooth waves of the river Mures, along the  islands covered with rich vegetation and the fine sand beaches.  Due to the high number of species of birds it is likely that you should be accompanied in your journey by these wonderful creatures. Tours are organized from Arad to Pecica (approx. 35 km on water), for groups of maximum 10 tourists accompanied by a guide, take 3-4 hours. On arrival, lunch can be served in a very pleasant place and atmosphere, at a restaurant close to the mooring place. Tourists are taken back to Arad by minivan.

On the watch.   For birdwatching is the wooden observer „Andras Libus” named after a very dedicated local biologist, built on the Bezdin Pond which is  surrounded by a rush-bed where many birds come for a rest.  The guide provides the tourists with binoculars or telescopes and information on the spotted birds. Large mammals can be watched from an observatory located in the woods of the natural Reservation Prundul Mare, near the path where big mammals pass. The construction is closed and has a good thermal insulation for use during wintertime. It can also be warmed up by means of a gas oven. After a „watch” of about an hour, it is likely that tourists see some deer or boars.

Bike rides inside the massive wood on the marked biking routes: the Ceala Route and the Bodrog Route. The first has an almost circular shape and crosses the deep wood; one can see, among other attractions, the thickest tree, the Turkish Fortress, the cypress arboretum. The second tour has a length of about 25 km and follows the river Mures. Bikes can be rented from the Ceala Visiting Center.

Visiting the monasteries. Inside the protected area there are two very old monasteries which stand as important tourism attractions: Hodoş-Bodrog Monastery and Bezdin Monastery. The Hodoş-Bodrog Monastery is the oldest monastic settlement in Romania, with an uninterrupted monachal life, and was recorded in a diploma signed by King Bella III, in 1177. The Bezdin Monastery is one of the few Serb Orthodox monasteries in Romania that has been preserved dating back to 1539.  Visiting these two monasteries can be a tour in itself or can be associated to the other tours shown above.

17-18.08.2013 – Raliul Aradului

 

Raliul Aradului 2012 – date tehnice

Lungime TOTALA raliu : 494,2 km

Numarul probelor speciale: 11

Lungime TOTALA probe speciale: 125.20 km

Suprafata de rulare: Macadam

Procent probe speciale: 25,33 %

Raliul Aradului 2012, a VI-a etapa din cadrul Campionatului National de Raliuri – Dunlop este organizat sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv si este sustinut de Primaria si Consiliul Judetean Arad in calitate de parteneri oficiali.

Partenerii principali ai cursei sunt Kia Motors, Astra Vagoane Calatori, Hansen, Dunlop, Dental Star Clinic, Selin’s Arad, Axis Emergency,Axis Security.

Raliul Aradului 2012 este organizat cu sprijinul: Hotel „Parc” Arad, Hotel „Central” Arad, Hotel „Continental Forum” Arad, Hotel „Coandi” Arad, Vik Power Arad, Ocol silvic Nadas, Galeria Real

Parteneri media: Auto Motor si Sport, The Marketer, Bussines Woman, Pro FM, Regional West TV, Arad On Line, Zile si Nopti, www.raliularadului.ro, www.autorally.ro

 

Planul orar al evenimentului este urmatorul

 

Zilele Aradului

Programul evenimentelor

Vineri, 17 august 2012

Ora 13:00 Deschidere Târgul Estival – Bd.Revoluţiei (zona Teatru-Primărie)
Ora 9:00-17:00 Expo automobile participante la Raliul Aradului 2012– Bd.Revolutiei
Ora 17:00 Start Raliul Aradului 2012 – Platoul din fata Primăriei
Ora 18:00 Vernisaj expoziţie foto „Dor de codru moma”  B-dul Revolutiei nr. 92 – 94
Ora 19:30 Spectacole folcorice în cartiere – Bujac, Gai, Grădişte

Sâmbătă 18 august 2012

Ora 18:30 Concurs de tăiat buşteni – Micălaca- Parcul 23 August
Ora 19:30 Spectacole folclorice în cartiere: Micălaca, Alfa, Vlaicu
Ora 22:00 Premiere Raliul Aradului 2012 – Platoul din faţa Primăriei

Duminică 19 august 2012

Ora 11:00 Petrecere Kiss FM – Ştrandul Neptun zona bazine
Ora 10:00 Concurs fotbal – tenis – Centrul sportiv UNIVEST – str. Praporgescu nr. 1

Luni 20 august 2012

Ora 17:00 Vernisaj expoziţie foto “Paşi prin Arad” – Platoul din faţa Primăriei
Orele 17:00-18:00 Concert de fanfara in miscare cu trenuletul tursitic – circuit
Ora 20:00 Spectacol muzical Liceul de Arta “Sabin Dragoi” – Parcul Pădurice
Orele 20:00 Noaptea albă a instituţiilor de culturăMarţi 21 august 2012
Ora 20:00Spectacol de marionete în aer liber – Parcul Pădurice

Miercuri 22 august 2012

Ora 18:00 – decernare titluri şi distincţii pentru personalităţi arădene – Teatrul Clasic Ioan Slavici
Ora 20:00Prezentare film documentar “Takacs.Aradul pe cord deschis” – Teatrul ClasicIoan Slavici (sala mare)
Ora 20:00 Seară de teatru în aer liber – Parcul Pădurice

Joi 23 august 2012

Ora 10:00 Conferinţă “Cetatea Aradului” – Primăria Arad
Ora 18:30 Ziua Oraşului Pecs la Arad – expoziţie şi spectacole susţinute de artiştii din Pecs(Ungaria) – Parcul Eminescu

Vineri 24 august 2012

Ora 10:00 Conferinţa Finală a Proiectului VITO – Primăria Arad
Ora 11:00 Petrecere Kiss FM– Ştrandul Neptun zona bazinelor
Ora 19:00 Concert de valsuri şi decernarea „Diplomelor de aur”– sărbătorirea cuplurilorcare împlinesc 50 de ani de căsătorie – Parcul Eminescu
Ora 20:00 Spectacol – concurs Miss Arad 2012, invitaţi speciali Mattyas şi Mandinga– Ştrandul Neptun zona bazinelor

Sâmbătă 25 august 2012

Ora 11:00 Petrecere Kiss FM – Strandul Neptun zona bazinelor
Ora 19:00 Concert extraordinar : CRBL, Antonia, Corina, Guess Who, Ştefan Bănică Jr. – Ştrandul Neptun

Duminică 26 august 2012

Ora 10:00 Festivalul Cătlanelor – Ştrandul Neptun
Ora 11:00 Premierea concursului “Aradul Curat” – Ştrandul NeptunOra 12:00 Finala concursului “Autentic Fest” – Ştrandul Neptun
Ora 18:00 Concert folcloric – Ştrandul Neptun

 

Animaţii pe toată perioada Zilelor Aradului
Târgul Estival pe Bd.Revolutiei între Teatru şi Primărie între orele 11-23Turul Primăriei – vizitare cu ghid de luni până joi orele 16 si 18, vineri 24 august orele 14 si 16, sâmbăta 25august de la orele 10, 12, 14, 16Plimbări cu trenuletul turistic între orele 14-22Jocuri distractive în Parcul Copiilor

Art Cafe Gallery

“We consider that art and respect for art is what defines a society. We have chose to open Art Café Gallery beacause we apreciate and love the art,we respect the artists an we understand that behind bustle of life, worries, business or politics, art and hand-crafted objects are a way to escape and move into a beautiful world. We are waiting for you to discover us.”

 

 

Arad, Avram Iancu Square , No.10

E-mail: office@artcafegallery.ro

 

THE ARAD CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND AGRICULTURE – EXPO ARAD INTERNATIONAL

 

The Chamber of Commerce of Arad has been founded in 1871. As an institution that wished to polarize the whole economic life of the region, one of the priorities of the Chamber was the organization of fairs and exhibitions. Thus, in 1925, the Chamber of Commerce of Arad organized, according to the high standards of the famous fairs of that time, a general fair named „The Arad Sample Fair”.

After its refoundation in 1990, the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Arad, together with the Arad City Hall organized the first fair, an automn fair for consumers goods, followed  in 1991 with the establishment of a specialized department for organizing fairs end exhibitions.

In 1993, the Chamber of Commerce of Arad invested in an exhibitional structure and started to organize thematic exhibitions.

In 2002, with own financial resources, the Chamber of Commerce built its first exhibition pavilion with an area of 1500 square meters.

In 2002 the second exhibition pavilion has been inaugurated, built with European Phare CBC 2002 fonds, after which the inner area has been enlarged, reaching over 3000 square meters, and the outer one over 12000 square meters.

Starting with the month of September of the year 2010, The Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Arad runs the AB-Expo project within the HURO 2007-2013 Cross Border Cooperation Programme through which the exhibitional complex Expo Arad International will be enlarged with a new conference center.

The extension of the exhibitional complex with the new center offers the possibility of organizing major events, hosting simultaneosly exhibitions, conferences, business meetings and other actions, with results positively reflected on the Arad economic environment.

Starting with the year 2004 CCIA ARAD, through its fairs and exhibitions department, Expo Arad International, became a full member in the CENTREX association. CENTREX International Exhibition Statistics Union – is the top organization in the exhibition industry in the Central and Eastern Europe, not only for providing transparency, real market value of the exhibition statistics, but also for promoting exhibitions as an excellent market instrument. The Arad Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, member of the Centrex Union, is one of the first three organizers in Romania to be found in the European list of audited events, with the international fairs Agromalim and Ar-Medica.

After more than 20 years of experience, the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Arad offers to the economic environment one of the most performant and modern exhibitional areas of Romania- Expo Arad International- according to the European standards.

Cine Citta

Cinecitta is an italian restaurant, elegant and stylish, the perfect retreat for romance, a moment of peace and culinary relaxation .
The  Cinecitta Restaurant is situated on the third floor of the Atrium Center Arad, is decorated in warm and friendly colors,  with an mediteranean atmosphere,filled with light and without worries.

The ambience is friendly, we welcome you with open arms and we ensure you will feel great while giving you the privacy to any private conversation.

At Cinecitta you can taste the finest Italian food, for their preparation using only quality ingredients, fresh and carefully selected, mostly imported from Italy.

Tel: 0770 746 019

Atrium Center, Arad, floor III

UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ”

 

 

Înfiinţată în anul 1990, acreditată în anul 2002 şi având ca patron spiritual ilustra personalitate istorică Vasile Goldiş, ideologul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este inclusă în „Aria Europeană a învăţământului Superior”, fiind semnatară a Magna Charta Universitatum de la Bologna.

Instituţie pentru care garantează Statul Român, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a obţinut în anul 2009 calificativul maxim „grad de încredere ridicat”, acordat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii învăţământului Superior – A.R.A.C.I.S.

Curriculele celor nouă facultăţi, ale ciclului de studii universitare masterale şi ale programelor de studii doctorale reprezintă o garanţie pentru practicarea unui învăţământ centrat pe formarea de competenţe specifice carierelor de vârf cerute pe piaţa naţională şi europeană a muncii dar şi pentru dezvoltarea personală, în profil umanist, a studenţilor.
Sub egida Senatului, integrarea cercetării ştiinţifice cu învăţământul universitar şi practica profesională este asigurată prin creşterea calităţii activităţii academice într-o dimensiune pluridisciplinară, competitivă şi multiculturală desfăşurată în veritabile laboratoare de cercetare şi formare ştiinţifică: Institutul de Ştiinţe ale Vieţii, Centrul de consiliere psihopedagogică PLUSEGO, Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA GOLDTECH, Centrul de cercetări sociale şi de sondare a opiniei publice, Centrul cultural francez, Centrul de Studii Iudaice, Centrul Româno – Brazilian, Centrul Cultural Italian, Centrul de studii germanice „Fr. Schiller”, Centrul de Cercetare a Literaturii Argheziene, Centrul de Cercetări de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici”, Centrul Internaţional de Testare Lingvistică.

Grădina Botanică Universitară Macea, cu o suprafaţă de 21,5 ha, este o colecţie ştiinţifică ce cuprinde peste 2.300 taxoni. Colecţia dendro – botanică este completată de Muzeul Botanic al Grădinii, Muzeul Cinegetic şi Muzeul Etnografic.
Dimensiunea de formare – informare – publicistică – promovarea ştiinţei şi culturii în societatea cunoaşterii a fost, este şi va fi dezvoltată continuu de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad prin:  Zilele Academice Arădene (organizate anual şi structurate pe secţiuni / facultăţi),  Editura Universităţii – „Vasile Goldiş” University Press,  Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi”,  reviste ştiinţifice acreditate CNCS şi indexate în baze de date internaţionale (Studia Universitatis „Vasile Goldiş” – Seria Ştiinţele Vieţii.

Goldiş” – Seria Ştiinţe Economice, Studia Universitatis „Vasile Goldiş” – Seria Ştiinţe Inginereşti şi agroturism, Studii de Ştiinţă şi Cultură, Societate şi politică).

Dimensiunea europeană – postulată vizionată de Vasile Goldiş în urmă cu peste jumătate de veac este realizată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” prin: Centrul de Formare şi Integrare Europeană; iniţierea şi organizarea din 1999 a Conferinţelor Euroregionale DKMT (Dunăre – Criş – Mureş – Tisa Euroregion); iniţierea şi organizarea din 2009 a Conferinţelor Euroregionale UECDA (Unconventional Energies in the Carpathian and Danubien Area); programe internaţionale cum sunt IPA, PIN-MATRA, SECAL, IAD, LIFE PLANTA EUROPA, INTERREG, INTENSA, PHARE, PHARE CES, COST, CBC RO-FIU 2007 – 2013, POSDRU, POSMEDIU, ERASMUS; prin publicarea a numeroase monografii despre anvergura europeană a marilor înaintaşi.
Astăzi, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este membră cu drepturi depline a Asociaţiei Universităţilor Europene – E.U.A., a Asociaţiei Universităţilor Danubiene, Asociaţiei Universităţilor Transcarpatice, Consorţiului European „Carolus Magnus”, Consorţiul cu Universităţile din regiunea Tϋbingen -Hohenheim din Germania, Consorţiul Medical şi Social Del Borsodi din Ungaria, Forumului Academic Euromediteranean şi deţine vicepreşedinţia Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare – F.E.D.E., organism participativ al Consiliului Europei.

Cu un număr de peste 16.000 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, cu peste 50.000 de absolvenţi, Universitatea este membră fondatoare a Uniunii Universităţilor Particulare Acreditate din România.

Datorită sistemului european al creditelor de studii transferabile, studenţii, masteranzii şi doctoranzii beneficiază de şansa mobilităţii în ţară şi străinătate.

Având un corp academic de elită, o infrastructură didactică şi de cercetare la standarde europene, oferta educaţională a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad răspunde tuturor exigenţelor, oferind şansa deplinei afirmări pe o piaţă de muncă globalizată.

Ca întotdeauna împreună, pentru că acest împreună reprezintă credinţă în Dumnezeu a universităţii noastre şi pentru că acest împreună a construit de-a lungul anilor, o instituţie de învăţământ superior de prestigiu, o instituţie puternică, ce are ca temei fundamental aspiraţia întregii noastre comunităţi academice de a construi la Arad, un învăţământ superior de stat de calitate, în ciuda tuturor opreliştilor făţişe, ba chiar ostentative, uneori.

Art Café Gallery

“Consideram ca arta si respectul fata de arta este ceea ce defineste o societate. Am ales sa deschidem Art Café Gallery deoarece apreciem si iubim arta, respectam artistii si intelegem ca dincolo de tumultul vietii, a grijilor, a afacerilor sau a politicii, obiectele si piesele de arta sunt o modalitate de a evada si de a patrunde intr-o lume mai frumoasa. Va asteptam sa ne descoperiti.”

 

 

Arad, P-ta Avram Iancu, Nr.10

E-mail: office@artcafegallery.ro

 

Arad Industrial Zone

The Arad Industrial Zone has been built in 1998 as part of the Arad Economic Development Zone.

It expanded on both axes of the town, currently having four platforms. The Industrial Zone is designed for industrial and commercial activities, services and storage as well as lodging services.

 Industrial Area West – has a surface area of150 ha and is located on the North-Western platform, within the city limits.

Access: road DN 7 / E 68 Bucharest – Deva – Arad – Budapest – Vienna;

Infrastructure: direct access to the European road E68 and the ring roads of Arad, collector road, internal roads with modern clothing: 3,1 km, low pressure gas supply (2,200 Nmc / h): 3.8 km, gravity drainage: 5.2 km, sewage pressure: 4.7 k,• water sewage: 4.6 km, power supply (20 kV, 8 MW installed capacity): 14.3 km, water tank for fire fighting.

 Eastern Industrial Zone – Was established in 2002 , the surface area is 20 ha and is located within the city limits on the eastern platform of the city.

Access: DN 7/E68 highway Bucharest – Deva – Arad – Budapest – Vienna

The infrastructure consists of : internal roads with modern clothing: 0.3 km, low pressure gas supply (2,500 Nmc / h), gravity drainage: 0.4 km, sewage gravity: 0.7 km, water sewage: 0.4 km, power supply (0.4 KV, 630 KVA installed): 0.4 km.

 North Industrial Area – established in 2004 it has 110 ha on the northern platform of the city

Access: access to the city ring road DN 7 / E68 Bucharest – Deva – Arad – Budapest – Vienna and DN 69 / E671 Timisoara – Arad – Oradea;

Infrastructure: gas network, water network, electricity grids, collector road;

 Industrial Area South / Zădăreni  – established in 2004 on the southern platform of the city, it has 150 ha

Access: 1.2 km from the national road DN 69/E671 Timisoara – Arad – Oradea;

Infrastructure: 110 kV electricity network, pool collector, feasibility studies (water supply, natural gas, sewerage, electricity);

 

Untitled
CAFE DEL MAR – Cafe del Mar Arad
Tel: 0723-347529
B-dul Decebal, nr. 22

.

Club Flex

    Flex nu e un “bar de rockeri”… e ca un fel de comunitate pentru cei care prefera sticlele verzi de bere in locul cockteilurilor roz…e pentru toti cei care au inscrise pe talpile roase ale tenisilor noptile lungi de vara de pe malul marii, povesti de dragoste si discutii cu prieteni trecatori…ca sa-ti placa in Flex trebuie sa fi putin revoltat impotriva snobismului, a inculturii si a prostiei legalizate..trebuie sa fi primit cand erai copil o caseta prafuita cu Metallica, sau sa fi avut vreun unchi rocker care sa-ti fi dat cu forta de baut…Flex e acel bar in care poti sa ai 16 ani de cate ori vrei, in care spiritul liber al muzicii iti intra sub piele inca de la intrare…nu poti spune ca stii cum e in Flex, pana nu te lasi corupt de aliura lui noncomformista si oarecum dulce-pacatoasa (cum ar spune batranii) si uiti de timp…lasand orele sa se scurga in ritmul unui concert bun, in forta care transforma ringul intr-o nebunie de plete razvratite…in Flex nu exista mese, doar locuri  pentru noi prieteni si pentru noi aventuri…Flex e o stare care se experimenteaza, se gusta cu mintea si se traieste continuu…

Str. Unirii
Arad Romania
Număr mobil: 0757598887

Gala Voluntarilor va marca în acest an şi crearea Centrului de Excelenţă pentru Elevi

Pregătirile pentru cea de-a treia ediţie a Galei Voluntarilor, eveniment ce se va desfăşura în 20 decembrie, sunt pe ultimasută de metri. În cadrul evenimentului, care va avea loc la Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, administraţia locală arădeană va recompensa activitatea de voluntariat a ONG-urilor, sportivilor, agenţilor economici, precum şi a unor instituţii publice. Gala Voluntarilor va marca în acest an şi lansarea în municipiului Arad a unui proiect de excepţie – crearea Centrului de Excelenţă pentru Elevi, care va avea ca scop stimularea, financiară şi logistică, a elevilor cu potenţial în diferite domenii. „Foarte mulţi dintre semenii noştri s-au obişnuit să aştepte şi să ceară de la administraţia locală proiecte care să le îmbunătăţească viaţa. Şi aşa este şi normal. Însă, de multe ori mă întreb, cum ar arăta oraşul nostru, ţara noastră, dacă unii dintre noi am oferi, fiecare după posibilitate, câte ceva comunităţii. Şi mă refer aici, chiar la lucruri simple, la îndemâna noastră, cum ar fi plantarea unui copac, amenajarea unui rondou de flori. Nu-i aşa că nu e greu şi că fiecare dintre noi am putea face astfel de lucruri pentru oraşul nostru? Evenimentul din 20 decembrie demonstrează că arădenii sunt mândri de comunitatea lor, o ajută, o servesc şi o înfrumuseţează, zi de zi. Mulţi dintre cei care au derulat, în 2013, proiecte pentru comunitate (ecologizări, acţiuni caritabile), nu le-au făcut publice. Tocmai de aceea noi îi vom felicita în mod public şi le vom mulţumi, în numele oraşului”, a declarat Gheorghe Falcă.

La rândul său, consilierul municipal Glad Varga a dezvăluit paşii care au dus la crearea acestui Centru de Excelenţă: „În urmă cu trei ani, am marcat înfiinţarea la Arad a Centrului de Voluntariat în cadrul căruia s-au materializat foarte multe proiecte pentru tineri. Acest proiect a dus la conştientizarea tinerilor faţă de importanţei voluntariatului, ceea ce ne-a motivat să continuăm proiectele pentru tineri. Aşa s-a născut ideea înfiinţării Centrului de Excelenţă pentru Elevi. Ne dorim să fie un punct de plecare pentru ceea ce înseamnă cultivarea talentelor unor tineri fără posibilităţi, care merită sprijinul comunităţii din care fac parte. Suntem arădeni şi ne mândrim cu toţi cei care duc sau pot duce numele Aradului în lume. Pe această cale îi invit pe cei care cred în acest proiect să ni se alăture, fie cu donaţii, fie cu sprijin de orice fel pentru a crea, împreună, un adevărat centru de excelenţă în municipiul Arad”.

 

Centrul de Excelenţă pentru Elevi îşi propune să sprijine elevii cu rezultate excepţionale la învăţătură şi să îi ajute să îşi canalizeze întreaga capacitate în domeniile în care excelează.

În momentul de faţă, se lucrează la amenajarea spaţiului unde va funcţiona acest centru care va fi dotat cu calculatoare şi materiale didactice, astfel încât, acolo, elevii să se poată pregăti zilnic, sau de câte ori vor avea nevoie. De asemenea, tinerii vor beneficia de asistenţă din partea unor cadre didactice şi vor fi sprijiniţi pentru a face performanţă.

În cadrul acestui proiect se va crea inclusiv un fond, unde persoanele fizice sau juridice pot să contribuie cu donaţii pentru dezvoltarea Centrului de Excelenţă pentru Elevi. Contribuţiile pot fi atât financiare, cât şi de altă natură: aparatură electronică, cărţi, mobilier, rechizite etc. Întreaga activitate a Centrului va fi publică, transparentă, astfel încât donaţiile să ajungă în mod direct la cei mai merituoşi elevi arădeni.

Gala Voluntarilor este organizată de Asociaţia „Educaţio” şi de Asociaţia „Carpe Diem”,cu sprijinul Primăriei Municipiului Arad şi al Consiliului Judeţean Arad prin Centrul Cultural Judeţean.

Cea de-a treia ediţie a Galei Voluntarilor va avea loc în data de 20 decembrie 2013, de la ora 18, în sala mare a Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad.

Contacte utile

 

 • ADMINISTRAŢIE LOCALĂ – LOCAL GOVERNMENT

Consiliul Judeţean Arad – County Council Arad – www.cjarad.ro
Prefectura Arad – The Prefect’s Office – www.prefecturaarad.ro
Primăria Arad – Arad City Hall – www.primariaarad.ro

 • CULTURA – CULTURE

Centrul Cultural Judetean Arad – County Culture Center – www.ccja.ro
Muzeul Judeţean Arad – The County Museum Arad – www.museumarad.ro

 • EDUCAŢIE – EDUCATION

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” / The Western University „Vasile Goldiş” – http://www.uvvg.ro/
Universitatea „Aurel Vlaicu” / The „Aurel Vlaicu” University – http://www.uav.ro/
Colegiul Naţional „Moise Nicoară” / The „Moise Nicoară” National College – http://cnmoisenicoara.go.ro /
Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” / The Theoretic High School „Vasile Goldiş” – http://www.lvg.ro/
Seminarul Teologic Liceal Ortodox Arad / The Orthodox Theologic Seminary – http://arad.uv.ro/
Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta”/The „Elena Ghiba Birta” National College – http://www.ghibabirta.ro/

 • INFORMAŢII GENERALE – GENERAL INFORMATION

www.virtualarad.net

www.arad.info.ro

 • VREMEA / WEATHER

http://romanian.wunderground.com/global/stations/15200.html

 • ZIARE / NEWSPAPERS

www.aradon.ro
www.actualitati-arad.ro
www.newsar.ro
www.arq.ro

 • TELEFOANE UTILE USEFUL TELEPHONE NUMBERS

Prefixul României / Country Code for Romania: 004

Prefixul judeţului / Area Code for Arad County: 0257

Administraţia Domeniului Public şi Privat al Judeţului / County Public and Private Domain Administration
– Str. Gheorghe Popa de Teiuş nr.3 0257 253 728

Administraţia Naţională a Drumurilor Arad  / National Roads Administration Arad,
– Str. Ardealului nr. 39A 0257 276 121  /  0257 276 141

Agenţia de Protecţie a Mediului / Environment Protection Agency Arad,
– Splaiul Muresului, FN 0257 280 996

Agenţia Domeniilor Statului / State Domains Agency Arad,
– str. Cloşca, nr. 6A 0257 254 998

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă / County Agency for Labor Occupation Arad,
– str. Gh. Lazăr, nr. 20 0257 211 791  /  0257 211 230

Agenţia Naţională pentru Persoanele cu Handicap / National Agency for People with Disabilities Arad,
– str. Plevnei nr.1 0257 280 949 / 0257 280 933

Autoritatea Rutieră Română Agenţia Judeţeană / Romanian Road Authority County Agency Arad,
– str. Prunului, nr. 66 0257 255 408

Biblioteca Judeţeană „A.D.Xenopol” County Library „A.D.Xenopol” Arad,
– str. Gheorghe Popa de Teiuş, nr. 2-4 0257 256 510

Camera de Comerţ , Industrie şi Agricultură / Chamber of Commerce, Industry and Agriculture Arad,
– str. Cloşca, nr. 5 0257 227 500

Casa de Asigurări de Sănătate / County Health Insurance
– Bd. Revoluţiei, nr. 45 0257 270 307  /  0257 270 207

Centrul Cultural Judeţean County Culture Center Arad,
– str. George Bariţiu nr. 16 0257 252 439  /  0257 250 538

Centrul de Informare Turistică „Infotour” Tourist Information Center „Infotour” Arad,
Bd. Revoluţiei nr. 84-86 0257 270 277

Comandamentul de Jandarmi The Gendarme Command Vladimirescu,
– str. Jandarmeriei nr. 1-5 0257 514 922  / 0257 514 950

Compania de Transport Public Arad Public Transportation Company Arad,
– Calea Victoriei, nr. 35 – 37 0257 230 400

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor County Office for Protection of Consumers Arad,
– Bd. Revoluţiei nr. 50 0257 257 047

Condor Club – club turistic Condor Club – Tourist Club Arad,
– str. Mărăşeşti, nr. 10/1 0257 277 738

Consiliul Judeţean Arad County Council Arad,
– Corneliu Coposu, Nr. 22 0257 281 600

Consiliul Local Chişineu Criş Chişineu Criş Town Council Chişineu Criş,
– str. Înfrăţirii nr. 97 0257 520 044

Consiliul Local Curtici Curtici Town Council Curtici,
– str. Primăriei, nr. 47 0257 464 004

Consiliul Local Ineu Ineu Town Council Ineu,
– Calea Republicii, nr. 5 0257 511 349

Consiliul Local Lipova Lipova Town Council Lipova,
– str. N. Bălcescu, nr. 26 0257 561 133

Consiliul Local Nădlac Nădlac Town Council Nădlac,
– str. 1 Decembrie,nr. 76A 0257 473 300

Consiliul Local Pâncota Pâncota Town Council Pâncota,
– str. T. Vladimirescu, nr. 60 0257 466 055

Consiliul Local Pecica Pecica Town Council Pecica 0257 468 101

Consiliul Local Sântana Santana Town Council Sântana,
– str. Ghioceilor, nr. 42 0257 462 028

Consiliul Local Sebiş Sebis Town Council Sebiş,
– str. Romană, nr. 4 0257 310 086

Consiliul Municipal Arad Arad Municipal Council Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 75 0257 281850 0257 284744

Direcţia de Asistenţă Comunitară County Communitaire Assistance Department Arad, 0257 281 850
0257 254 923

Direcţia de Sănătate Publică Public Health Office Arad,
– str. Andrenyi Carol, nr. 2-4 0257 254 438  /  0257 236 004

Direcţia Generală a a Finanţelor Publice Public Finances General Department Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 79 0257 280 733  /  0257 280 855

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului General Department for Children”s Rights Arad,
– str. 1 Decembrie 1918, nr. 10-12 0257 210 035

Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale National Archives – County Branch Arad,
– str. Ceaikovski, nr. 2-6 0257 236 821  /  0257 207 100

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional County Office for Culture, Cults and National Cultural Heritage Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 103 0257 281 917  /  0257 280 982

Direcţia Judeţeană de Statistică County Statistics Office Arad,
– str. Cloşca nr. 2 0257 256 140

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Agriculture and Rural Development Office Arad,
– str. Cloşca, nr. 6A 0257 255 479  /  0257 254 428

Agentia Judeţeană de Prestaţii Sociale Arad Dialog, Family and Social Solidarity Department Arad,
– str. Gh. Lazăr, nr. 20 0257 280 178

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului County Sports and Youth Office Arad,
– str. Lucian Blaga nr. 20 0257 280 939

Direcţia Silvică Regia Naţională a Pădurilor County Forestry Office National Forests Administration Arad,
– str. Episcopiei, nr. 48 0257 280 261  / 0257 280 261

Euromedic România – Centrul de Diagnostic Imagistic Arad Euromedic Romania – Image Diagnosis Center Arad,
– str. Cornel Radu, nr. 1 0257 369 101

Expo Arad International Expo Arad International Arad,
– Calea Aurel Vlaicu FN  0257 216 520   /  0257 216 521

Filarmonica de Stat State Philharmonic Arad,
– Piaţa George Enescu, nr. 1 0257 281 554

Garda Financiară Financial Guard Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 79 0257 280 970

Grupul de Pompieri „Vasile Goldiş” Fire Fighting Group „Vasile Goldiş” Arad,
– str. A. Şaguna, nr. 66-72 0257 251 212  / 0257 281 066

Inspectoratul de Concurenţă Competition Inspectorate Arad,
– Bd. Revoluţiei nr. 79, cam. 38 0257 281 141

Inspectoratul de Poliţie County Police Inspectorate Arad,
– str. Calvin, nr. 17-19 0257 207 104

Inspectoratul de Protecţie Civilă Civil Protection Inspectorate Arad,
– str. Eftimie Murgu, nr. 3-5 0257 256 557  /  0257 256 596

Inspectoratul în Construcţii County Construction Inspectorate Arad,
– str. Dr. Ioan Suciu nr. 7 bis 0257 255 281

Inspectoratul Şcolar Judeţean County School Inspectorate Arad,
– Strada Mucius Scaevola nr. 9 0257 280 008

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad Territorial Labor Inspectorate Arad,
– str. Episcopiei, nr. 11-13 0257 211 762  /  0257 211 862

Muzeul Judeţean Arad County Museum Arad,
– Piaţa George Enescu, nr. 1 0257 281 847

Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie County Office for Cadastral Survey, Geodesy and Cartography Arad,    – Bd. Gen.V. Milea nr.2 0257 256 144   /  0257 270 684

Oficiul Judeţean de Poştă County Post Office
– Piaţa Gării nr.3 0257 230850

Prefectura Judeţului County Prefect’s Office Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 75 0257 281 544

R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad Free Zone Curtici Arad Administration Arad,
– str. Iulian Grozescu, nr.5 0257 285 458   /  0257 282 434

R.A. Apă Canal Water and Sewage Autonom Adminstration Arad,
– str. Sabin Dragoi, nr. 2-4 0257 270 981

Registrul Auto Român Romanian Vehicle Register Arad,
– Calea Aurel Vlaicu nr. 269 0257 270 288

S.C. Aeroportul Arad S.A. Arad International Airport Arad,
– Calea Bodrogului 0257 254 454  /  0257 252 564

S.C. Cargo Arad Cargo Terminal Arad,
– Calea Bodrogului, FN 0257 339 010  /  0257 339 011

S.C. CET. S.A. CET Power Plant Arad,
– str. 6 Vânători 0257 213 196  /  0257 213 183

S.C. Distrigaz Nord S.A. Gas Distribution Company Distrigaz Nord Arad,
– Bd. Iuliu Maniu, nr. 82-84 0257 236 928   /  0257 235 424

S.C. Gospodărirea Comunală S.A. Community Services Office Arad,
– Calea Timişorii, nr. 61 0257 287 797

S.C. Târguri, Oboare, Pieţe S.A. Markets Administration Arad,
– Piaţa Mihai Viteazul nr. 13 0257 250 056

S.N. Îmbunătăţiri Funciare Land Improvement Office Arad,
– str. Toth Sandor, nr. 6A 0257 280 955  /  0257 281 915

Serviciul Judeţean de Metrologie Legală County Office of Legal Metrology Arad,
– str. E. Gojdu, nr. 6-8 0257 281 780   /  0257 214 335

Spitalul Clinic Municipal /  Municipal Hospital Arad,
– Piaţa Mihai Viteazu, nr. 7-8 0257 280 145

Spitalul Judeţean / County Hospital Arad,
– str. Andrenyi Carol, nr. 2-4 0257 270 203

Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Arad / Electric Power Distribution Company Arad,
– Bd. Iuliu Maniu, nr. 65-71 0257 253 230

Teatrul de Stat Ioan Slavici / State Theater Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 103 0257 280 016

Universitatea „Aurel Vlaicu” / „Aurel Vlaicu” University Arad,
– Bd. Revoluţiei nr. 0257 280 070

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” /  „Vasile Goldiş”University Arad,
– Bd. Revoluţiei nr. 0257 280 355

Uniunea Artiştilor Plastici / Union of Plastic Artists Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 90, 0257 281 971

EXPANSION AND MODERNIZATION OF WATER AND SEWAGE INFRASTRUCTURE IN ARAD COUNTY

Project Value: 139,592,104 EUR

General description of the project’s physical objective

 The measure consists in investments for drinking water treatment and distribution, wastewater collection and treatment.  The regional operator, “S.C Compania de Apă Arad S. A ” will implement the measure for municipalities: Arad, Fântânele, Curtici , Macea, Santana, Şiria, Galşa, Ghioroc, Cuvin, Miniş, Păuliş, Ineu, Pecica, Pâncota, Nădlac and Lipova.

The project proposes the rehabilitation of the systems for the water supply and treatment and the collection and sewage treatment in the above localities, in order to observe regulations pertaining to water in the Accession Treaty and the Sectorial Operational Program for Environment.

Mainly, the project consists of rehabilitation measures for the retention pools, water treatment plants and water distribution pipes, expansion and rehabilitation of the distribution network, including pump stations, tank rehabilitation, expansion and rehabilitation of the sewage network, including pumping stations and construction and modernization of seven wastewater treatment plants.

The rate of connection to the sewer system will rise up to 96% in agglomerations concerned, allowing connection of 69,894 inhabitants to the sewage system.

98% of the people in these clusters will be connected to the drinking water supply, thus having access to safe sources of water, allowing the connection of 14,352 in addition to a secure drinking water supply.The goods financed within the project will be operated locally by the beneficiary.

 Technical description of the investment on infrastructure
The following components are included in the project:

– Rehabilitation: retention pools, water main pipeline,  chlorination station, reservoirs and pumping stations, expansion and rehabilitation of distribution network, sewer extension, including pumping stations from Ghioroc and also from its villages Cuvin and Minis;

– Rehabilitation of the well fields, treatment plants, reservoirs and pumping stations, expansion and rehabilitation of distribution network,  water main pipeline rehabilitation, expansion, including pumping stations and rehabilitation of the sewerage from Ineu;

Cine Citta

Cinecitta este un restaurant cu specific italian, intim si elegant, fiind refugiul perfect pentru romantism, o clipa de liniste si relaxare culinara.
Restaurantul Cinecitta se afla la erajul III al Atrium Center Arad,  este decorat in tonuri calde si prietenoase, predonimant fiind nuantele de alb / auriu pentru a reda atmosfera mediteraneana, plina de lumina si lipsita de griji.

Ambianta este prietenoasa, te primim cu bratele deschise si avem grija sa te simti bine in acelasi timp oferindu-ti intimitatea necesara pentru orice discutie privata.

La Cinecitta puteti degusta cele mai rafinate mancaruri italiene, pentru prepararea acestora folosim numai ingrediente de calitate, proaspete si atent selectionate, majoritatea fiind importate din Italia.

Tel: 0770 746 019

Atrium Center, Arad, etaj III

Bun venit la Arad Turistic
UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”

Ne uneşte pe toţi credinţa că Dumnezeu este deasupra noastră a tuturor şi numai Dumnezeu a făcut posibil „miracolul” care se numeşte Universitatea „Aurel Vlaicu”. De ce „miracol”? Pentru că Universitatea „Aurel Vlaicu” are în prezent o bază materială impresionantă: 42.221 m2, un corp profesional de înaltă profesionalitatea, şi, precum bine se ştie, Consiliul ARACIS a acordat Universităţii noastre ”grad ridicat de încredere în mod definitiv”, fără condiţionări, fără monitorizări timp de 5 ani.

Scurtă Istorie

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată şi recunoscută de ARACIS ca fiind o instituţie cu „grad de încredere ridicat” continuând tradiţia învăţământului universitar arădean care a început cu:
Institutul Teologic (1822)
Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1947)
Institutul de Subingineri (1972)

Universitatea „Aurel Vlaicu” s-a dezvoltat temeinic de la an la an, cu noi specializări, cu noi facultăţi, atentă fiind însă, la respectarea standardelor de calitate. Anul universitar 2009/2010 marchează şi înfiinţarea Facultăţii de Design, precum şi a specializărilor: psihologie, informatică economică, marketing, modă şi design vestimentar. Astfel la început de an universitar UAV se prezintă astfel: 38 de specializări de licenţă, 27 programe de Master, IOSUD (instituţie organizatoare de studii de doctorat) domeniul filologie, 12 departamente.

O dimensiune fundamentală a învăţământului superior este reprezentată de cercetarea ştiinţifică. În anul universitar 2008-2009, activitatea de cercetare ştiinţifică a înregistrat o intensificare în raport cu anii anteriori. Se poate sublinia faptul că în anul 2008 UAV a depus în competiţii internaţionale 9 proiecte de cercetare şi 7 proiecte de cercetare depuse în competiţii naţionale. Dintre acestea 8 proiecte internaţionale au fost câştigate, respectiv 5 proiecte naţionale.

Scurtă descriere a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad

Tip: Universitate de stat/Acreditată ARACIS cu Grad ridicat de încredere
Înfiinţată: 1972 (institut)/ 1990 (universitate)
Rector: Prof. Dr. Lizica Mihut
Număr total de studenţi: peste 15 000
Număr de cadre didactice: 470
Număr de facultăţi: 9 (cu 38 specializări de licenţă, 29 programe de master şi 2 domenii de doctorat);
Număr de departamente: 12
Număr de institute: 7

Suprafaţă totală de învăţământ: 45,516 m2

Universitatea “Aurel Vlaicu” este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ. Universitatea “Aurel Vlaicu” respectă şi promovează convenţiile europene privind învăţământul superior. Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice

În prezent universitatea este structurată în 9 Facultăţi şi 12 Departamente, având mai mult de 15394 studenţi, 477 cadre didactice, peste 45516 m2 de suprafaţă de învăţământ, săli de curs şi seminar, laboratoare computerizate cu ultima generaţie de tehnologie.
Planurile de învăţământ ale tuturor facultăţilor sunt corelate cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) începând cu anul 1999, astfel încât diplomele precum şi perioadele de studii pot fi recunoscute în întreaga UE. Prin Programul Erasmus LLP, studenţii pot frecventa pentru o perioadă de timp cursurile unei alte universităţi din ţară sau străinătate. Universitatea garantează recunoaşterea academică completă a tuturor studenţilor Erasmus care iau parte la programul de mobilitate.

Cercetarea în UAV
În Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad există un număr de domenii de cercetare în cadrul cărora cadre didactice ale universităţii şi realizările acestora au o excelentă recunoaştere la nivel naţional şi internaţional. Acest lucru se datorează faptului că pe de o parte a fost acordată o atenţie deosebită dezvoltării de infrastructură ultra-performantă iar pe de altă parte că managementul universităţii este orientat pe planificarea de teme de cercetare de top, identificarea potenţialului de cercetare în rândul studenţilor universităţii şi atragerea cercetătorilor români din diasporă.

Totodată, o atenţie deosebită este acordată adaptării managementului universităţii astfel încât să fie încurajată atât dezvoltarea cercetării fundamentale cât şi a celei cu aplicaţii directe în domeniul economic. In sprijinul cercetării, UAV şi-a întărit şi relaţiile internaţionale şi şi-a intensificat cooperările în parteneriat extern atât pe plan didactic cât şi de cercetare. Prin aceste activităţi s-a obţinut creşterea vizibilităţii internaţionale a universităţii, dinamizarea procesului de mobilitate academică, atragerea de fonduri prin proiecte în parteneriat cu universităţi de prestigiu din Europa, Statele Unite ale Americii şi Asia, creşterea faţă de anii precedenţi de aproape 3 ori a numărului de articole şi cărţi publicate la edituri de prestigiu din ţară şi mai ales din străinătate, multiplicarea numărului de patente internaţionale şi organizarea unui număr sporit de evenimente ştiinţifice cu impact internaţional semnificativ.

Ca urmare a acţiunilor conjugate de sprijinire şi stimulare a cercetării, începând cu anul 2008, activitatea de cercetare ştiinţifică a înregistrat o intensificare fără precedent. In anul 2008 UAV a câştigat 8 proiecte internaţionale şi 5 proiecte naţionale, valoarea contractelor de cercetare finanţate prin competiţii naţionale fiind de 2.027.202 RON, iar a celor internaţionale de 52.350 RON.

În prezent în Universitatea „Aurel Vlaicu” derulează un număr de 6 proiecte internaţionale şi 5 proiecte naţionale. Din acestea trebuie menţionate în mod deosebit: a) proiectul de cercetare finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Cadru 7 intitulat “Folate-based nanobiodevices for integrated diagnosis/therapy targeting chronic inflammatory diseases – NANOFOL” în care Universitatea Aurel Vlaicu din Arad este partener într-un consorţiu de 13 instituţii europene de prestigiu. La ora actuală, o parte din aparatura necesară derulării acestui proiect se gaseşte doar în cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad, ceea ce dovedeşte faptul că în această universitate există dotări care depăşesc dotarea laboratoarelor din universităţile europene; b) proiectul POSCCE cu co-finanţare UE intitulat “Plante liberiene-resurse regenerabile strategice pentru economia europeana” in valoare de aproximativ 2 milioane de euro, care a demarat dezvoltarea unei ample cercetări de relevanţă internaţională în domeniul textilelor; c) proiectul UE de tip Marie Curie în domeniul spectrometrie de masă biologice ce va facilita colaborarea şi schimbul de know-how cu cele mai renumite laboratoare de profil din Europa şi SUA.
În ceea ce priveşte vizibilitatea internaţională precum şi valorificarea rezultatelor cercetărilor, în anul 2010 au fost publicate 26 de articole ISI cu un factor de impact cumulat al domeniului revistei de 61,487, 5 articole în reviste indexate în baze de date internaţionale, 95 de lucrări publicate în volumele unor prestigioase conferinţe internaţionale indexate ISI, 60 de articole publicate în reviste recunoscute de CNCSIS- categoria B+, 20 de articole publicate în reviste recunoscute de CNCSIS- categoria B, 75 cărţi, reprezentând un număr de 16616 pagini, publicate în edituri naţionale de mare prestigiu precum Editura Academiei Române sau edituri recunoscute CNCSIS, 8 cărţi (1191 pagini) publicate în edituri internaţionale de prestigiu, şi 2 brevete/produse cu drept de proprietate intelectuală. Astfel, universitatea s-a configurat ca o instituţie cu o puternică vizibilitate internaţională în plan academic şi ştiinţific şi ca un partener credibil la nivel naţional şi internaţional fapt atestat de o serie de noi parteneriate încheiate în această perioadă.

Tot ca dovadă a prestigiului de care se bucură în plan internaţional Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a găzduit până în prezent trei ediţii ale Simpozionului Internaţional „Research and Education ]n Innovation Era” şi două ediţii ale conferinţei internaţionale a Societăţii Române de Spectrometrie de Masă (SRSM). Ediţia 2010 a Simpozionului Internaţional „Research and Education in Innovation Era” a a cuprins 8 secţiuni ştiinţifice şi s-a bucurat de participarea unor profesori, cadre didactice şi cercetători din numeroase ţări din spaţiul European: Belgia, Germania, Italia, Portugalia, Rusia, Serbia, Ungaria, Republica Moldova, iar ediţia 2010 a conferinţei SRSM a avut peste 100 de participanţi din 15 ţări europene şi SUA.
Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad deţine în prezent conducerea Societăţii Române de Spectometrie de Masă, realizând deja proiecte de peste un milion de euro, prin laboratorul de specialitate din Complexul M şi prin Centrul de Spectrometrie de Masă cu o excepţională vizibilitate internaţională. Centrul de Spectrometrie de Masa al UAV reuneşte zece cercetători, a câştigat în ultimii 4 ani patru proiecte naţionale şi două internaţionale, a publicat peste 30 de lucrări în reviste cu factor de impact între 2 şi 6, a editat un volum de spectrometrie de masă la Editura Springer Verlag (Germania), a prezentat în jur de 70 de lucrări plenare-invitate, contribuţii orale şi poster la conferintţ de specialitate desfăşurate în Germania, Austria, Norvegia, Rusia, Elveţia, Franţa, Croaţia şi SUA, şi a primit patru premii internaţionale.

Ca o recunoaştere a activităţii de cercetare desfăşurate în cadrul UAV şi a realizărilor deosebite ale Incubatorului de afaceri al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, UAV – IT Incubator, acesta este membru în conducerea Asociaţiei Române pentru Transfer Tehnologic — AroTT, organizaţie profesională a unităţilor cu profil de transfer tehnologic şi inovare, nonguvernamentală şi nonprofit. Astfel, în cadrul Târgului International Bucureşti, directorul UAV – IT Incubator a fost numit unul dintre cei trei vicepreşedinţi regionali ai AroTT.

Complexul de educaţie interculturală “Curcubeu” va fi modernizat până la începutul anului viitor

 

Reprezentanţii Primăriei municipiului Arad au prezentat proiectul privind modernizarea complexului de educaţie interculturală „Curcubeu”. Pentru modernizarea complexului, municipiul Arad beneficiază de fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Proiectul este finanțat în cadrul Axei Prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul Major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul „Poli de dezvoltare urbană”, fiind unul dintre proiectele individuale cuprinse în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Arad. Valoarea proitectului este de 646.305,94 lei din care finanţare nerambursabilă UE de 531.746,57 lei şi contribuţie proprie municipiul Arad de 114.559,37 lei.

Proiectul urmărește îmbunătățirea infrastructurii centrului, pentru a crește calitatea serviciilor și numărul de beneficiari precum și pentru a diversifica serviciile oferite copiilor și tinerilor care provin din familii cu risc social.

Investiţiile constau în reabilitarea termică a clădirii, dotarea cu instalaţie solară pentru prepararea apei calde de consum, recompartimentare interioară pentru suplimentarea numărului de săli de curs, utilarea sălilor de curs cu mobilier modern, modernizarea şi utilarea bucătăriei conform standardelor igienico-sanitare în vigoare, reabilitarea grupurilor sanitare, reamenajarea spațiilor exterioare. Constructorul este S.C. AMAHOUSE S.R.L. Arad iar perioada de execuție a lucrărilor este: 21 august 2013 – 21 ianuarie 2014. Din bugetul proiectului, valoarea lucrărilor este de 384.653,49 lei (cu TVA).

Restaurant La Pegola

Restaurantul La Pergola, deschis in luna august 2010, este rezultatul priceperii, profesionalismului si dorintei fondatorilor de a aduce cat mai aproape de aradeni, o experienta italieneasca cu adevarat aparte, de la caldura si feeling-ul special al localului pana la bucataria si preparatele cu specific italian.

Situat pe bulevardul Revolutiei, nr. 46-48, in plin centru, pe promenada, in incinta fostei poste, restaurantul beneficiaza si de o terasa de vara foarte eleganta si apreciata de aradeni.

Adresa : B-dul Revolutieinr. 46-48
Telefon: 0257-255233
web: http://www.lapergola.ro
Situat pe bulevardul Revolutiei, nr. 46-48, in plin centru, pe promenada, in incinta fostei poste, restaurantul beneficiaza si de o terasa de vara foarte eleganta si apreciata de aradeni.

ARADUL, ÎN TOPUL INVESTIŢIILOR STRĂINE ÎN 2011

 

Aradul ocupă un loc fruntaş după numărul noilor firme cu capital străin înfiinţate în luna ianuarie 2011. În prima lună a anului, Aradul ocupa locul patru în topul naţional al preferinţelor investitorilor străini, alături de Bihor, cu 19 companii cu capital străin nou înregistrate. Altfel, pe primul loc se situează, conform topului, cum era de aşteptat, capitala, cu 139 de firme înfiinţate, urmată de Timiş, cu 28 de firme, Cluj, cu 23, şi Arad şi Bihor, cu câte 19 firme străine înfiinţate.

Aproximativ 160 de firme noi cu capital străin au fost înregistrate la Oficiul Registrului şi Comerţului Arad în primele şase luni ale anului 2011, domeniile de activitate fiind diverse, de la servicii la producţie industrială, agricolă şi de energie. Totul este legat de revigorarea economică la nivelul judeţului, aflat pe locul 3 la creşterea PIB în 2010, reflectată şi de scăderea semnificativă a numărului de şomeri. Tendinţa de creştere economică din trimestrul întâi se confirmă prin aceste date oficiale şi ne arată că economia Aradului evoluează pozitiv şi în trimestrul II, iar Aradul este în continuare atractiv pentru investitori.

Aradul este pe locul patru pe ţară la investiţii datorită infrastructurii

Confecţionarea cablajelor auto reprezintă principala activitate a fabricilor deschise de investitorii străini în Arad. Companiile străine vin în judeţ datorită infrastructurii, dar şi atragerii fondurilor UE. Cei 19 investitori străini care şi-au deschis afaceri în Arad, precum şi companiile stabilite deja de câţiva ani, au creat mii de locuri de muncă pentru localnici. Cu toate că suntem încă în plină criză financiară, iar multe dintre societăţile comerciale din oraş sunt blocate şi continuă să facă restructurări şi tot mai puţine companii străine au ales să vină în România, Aradul ocupă un loc bun în clasamentul investiţiilor. Judeţul nostru s-a clasat pe locul al patrulea pe ţară, într-un top al judeţelor, în ceea ce priveşte numărul de investiţii străine atrase încă din prima lună a anului. Dacă pe primul loc în top se află Bucureştiul cu 139 de companii străine, specialiştii spun că investitorii europeni au ales capitala nu atât datorită faptului că acolo s-ar derula cele mai bune afaceri, cât datorită apropierii de principalele instituţii comerciale şi fiscale. În topul judeţelor, pe primul loc s-a clasat Ilfovul cu 30 de noi investiţii, urmat de judeţul Timiş, unde 28 de investitori au pus bazele unei afaceri. Ultima treaptă a podiumului este ocupată de Cluj, un alt judeţ puternic din punct de vedere financiar, cu 23 de investitori. Aradul şi Bihorul se află, la egalitate, pe locul patru, cu 19 companii din străinătate atrase. Hunedoara şi Caraş-Severin, celelalte două judeţe din Regiunea de Vest, au reuşit să atragă doar patru investitori.

De remarcat că în timp ce Aradul ţine pasul cu principalele zone dezvoltate din punct de vedere economic, Constanţa, spre exemplu, judeţ aflat la malul mării, fapt care ar fi trebuit să-i creeze un avantaj în faţa competitorilor, se află undeva în coada clasamentului, cu doar şapte companii înregistrate. Specialiştii în domeniu consideră că din cauza crizei, investiţiile au fost concentrate în judeţele cele mai mari şi mai dezvoltate, tendinţă care a apărut şi înainte, dar care s-a accentuat în ultimii ani.

Este limpede că zona industriei atrage în continuare investiţii, cel puţin ca şi pondere, urmată de construcţii şi cablaje. Aradul este atractiv pentru investitori ca urmare a faptului că autorităţile locale şi judeţene au ştiut să profite de fondurile europene oferite României.

Dezvoltarea judeţului se face cu ajutorul finanţărilor europene. Consiliul Judeţean Arad a atras fonduri importante pe diferite domenii cum ar fi gestionarea deşeurilor, alimentarea cu apă şi canalizare, investiţii în infrastructura rutieră. De asemenea, contribuie, prin cofinanţare, la proiectele administraţiilor locale. Fără a oferi o infrastructură rutieră şi edilitară adecvată, investitorii vor ocoli judeţul Arad. . Un alt segment îl reprezintă finanţarea directă accesată de firme, ONG-uri şi persoane fizice, în mod direct dar cu sprijin logistic din partea unor instituţii. Strădaniile administraţiei judeţene şi locale se regăsesc şi în investiţiile private din judeţul nostru.

Mai trebuie spus că şi în ceea ce priveşte balanţa dintre importuri şi exporturi, Aradul se află pe plus, cu exporturi de 160 de milioane de euro şi cu importuri de 140,5 milioane de euro. De asemenea, alocarea financiară pentru Regiunea Vest este de 416,52 milioane euro şi au fost depuse 695 de proiecte, ceea ce înseamnă 855 milioane euro, dublu faţă de suma alocată iniţial.

Din punct de vedere al contractării, Regiunea Vest are un procent de 60,75%, adică 253 milioane euro, ocupând locul II pe ţară din cele 8 regiuni. Din punct de vedere al plăţilor realizate, acestea sunt în valoare de 62,51 milioane euro, adică 15,01% din suma alocată regiunii.

In ceea ce priveşte judeţul Arad, sunt contractate 21 de proiecte, reprezentând 61,28 milioane euro. Mai exact, din cele 253 milioane euro – proiecte contractate, 61,28 sunt ale Aradului. Astfel, judeţul Arad se plasează foarte bine la nivelul Regiunii Vest, atât în ceea ce priveşte proiectele depuse şi contractate, cât şi al plăţilor, care au fost deja efectuate. Prin aceste proiecte, judeţul Arad reuşeşte să fie prezent pe toate Axele Programului Operaţional Regional, respectiv infrastructură rutieră, sănătate, servicii sociale, educaţie, turism, poli de dezvoltare şi centre urbane. De asemenea, au fost acoperite şi proiecte pe Axa 4, care se referă la sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri.

 

Water Masterplan

 

– Rehabilitation of the water network distribution, sewer expansion and rehabilitation and upgrading sludge treatment in Arad city;
–  Rehabilitation of main pipeline and water distribution network, extending the sewer network, including pumping stations from Fântânele
– Extension of water distribution, sewer extension, including pumping stations and construction of a new water treatment plant in town Curtici
– Extension of the sewer network, including pumping stations in Macea;
– Extension and rehabilitation and construction of a new sewage treatment plant, including the pump stations, in Santana.

 Moneasa
-Extension of the distribution network, sewer extension, including pumping stations and construction of a new water treatment plant in Pâncota;
– Rehabilitation of water distribution network, sewer extension, including pumping stations in Galşa;
– Expansion and rehabilitation of distribution network, including the extension of sewerage pumping stations and construction of a new treatment plant in Păuliş;
– Expansion and rehabilitation of distribution network, including expansion of sewerage network and its pumping stations, including the construction of a new water treatment plant of Şiria;
– Expansion, including the re-pumping station onto pipeline, the rehabilitation distribution network, expansion and rehabilitation of city sewerage in Lipova;
– Extension of distribution network, sewer network extension, including pumping stations and the construction of a new water treatment plant in Nădlac;
– Technical assistance and supervision of works.

The components mentioned above are including the following results:

Water supply

Rehabilitated well fields                          2 pcs.

Distribution pipeline rehabilitated.                        6.3 km

Chlorination stations rehabilitated                        1 pc.

Treatment plants rehabilitated                 1 pc.

Rehabilitated tanks                                4 pcs.

New and rehabilitated pumping stations   7 pcs.

New distribution pipe networks rehabilitated          154 km.

SCADA systems                                               1 pc.

 

Sewage collection and treatment for waste waters

New sewers extended                            368km.

Sewers rehabilitated                               31 km.

New sewage pumping stations for waste waters    36 pcs.

New and rehabilitated sewage treatment plants     7 pcs.

 

Tramvaie noi pentru aradeni?

 

Reprezentanţii Primăriei Arad au anunţat prin intermediul unui comunicat de presă că prima etapă a procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de furnizare tramvaie, în cadrul Proiectului „Transport urban în Municipiul Arad”,a fost finalizată. Astfel, cele două firme ofertante, SC Astra Vagoane SA, România şi Pojazdy Szynowe Pesa, Polonia sunt invitate să depună oferte în cadrul celei de-a doua etape, până la data de 16 ianuarie 2014, ora 12.00. „Vă reamintim că procedura se desfăşoară în conformitate cu Politicile şi Regulile BERD şi cuprinde două etape: depunerea ofertelor tehnice iniţiale şi depunerea ofertelor tehnice finale însoţite de ofertele financiare. În prima etapă, pentru a se califica, ofertanţilor li s-a cerut să demonstreze că indeplinesc în totalitate cerinţele privitoare la experineţă, personal, echipamente, situaţie financiară şi istoricul litigiilor. După evaluarea ofertelor ce vor fi depuse în etapa a două, contractul va fi atribuit ofertei admisibile cu preţul cel mai scăzut”, se arată în comunicatul de presă remis de reprezentanţii Primăriei Arad.

Hotel Phoenix

Situat la intrarea în Arad, în imediata vecinătate a celui mai modern şi nou mall din oraş – Galleria Mall – şi în proximitatea principalei căi de călătorie către şi dinspre apusul Europei, pe şoseaua Arad-Nădlac, Hotelul Phoenix e popasul cel mai la îndemână al celor care vin în România sau se îndreaptă către vestul continentului. Hotelul Phoenix şi-a orientat serviciile către turismul de tranzit, oferind standardele de confort cu care călătorii de azi sunt deja obişnuiţi.
Totodată, Hotelul Phoenix este perfect adaptat turismului de afaceri. Avem deja o tradiţie de deservire a turismului produs de noile zone industriale ale oraşului. Amplasarea hotelului, dotările de confort şi utilitate, serviciile noastre sunt toate adaptate nevoii de a te relaxa, în primul rând, dar şi de a relaţiona şi comunica eficient.

 

Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Arad, România
Tel. 0257 229 110
Fax. 0257 289 210
rezervari@hotelphoenix.ro

17-19.08.2013 – Praznicul de Pită Nouă de la Pecica

 

Tradiționala sărbătoare a Praznicului de Pită Nouă de la Pecica ajunsă anul acesta la cea de-a XLV-a ediţie se va desfăşura în perioada 17-19 august.
Cu această ocazie organizatorii propun celor prezenți vineri, 17 august manifestări sportive precum Cupa “Spicul de Aur” la fotbal de sală care va avea loc la Casa de cultură din localitate. Sâmbătă, 18 august va fi susținut “Concursul de Ceaune” precum şi “Concursul de prins purcei”. Duminică, 19 august va avea loc o demonstraţie de karate şi una de dresură canină. Pe întreaga durată a celor trei zile programul artistic va fi asigurat de ansamblurile “Buzavirag” şi “Păstrătorii Tradiţiei” din Pecica, Orchestra “General Music ” condusă de Florin Ionaş, Corina Bud şi Ricardo.

Restaurant Retro

Pentru rezervari speciale – evenimente private, de companie, servicii de catering – scrieti-ne pe adresa office@restaurantretro.ro sau sunati-ne la unul din numerele de telefon:

Tel:

• 0257 214 110
• 0727 739 858 – Madalina Mosneang, director de marketing

Hotel Iris

Hotelul Iris este amplasat pe una dintre cele mai circulate artere din Arad – Str. Andrei Saguna.
Va oferim 55 de locuri de cazare, in camere single, duble, tripla si matrimoniale, sala de conferinta.
Calitatea serviciilor noastre se ridica la cele mai inalte standarde.
Dotarile de 3 stele, clima, cablu TV, parcare supravegheata, terasa, acces la internet, aduc hotelul nostru in atentia turistilor aflati in tranzit sau care viziteaza orasul si judetul Arad, precum si a oamenilor de afaceri care calatoresc.

Str. Capitan Ignat, Nr. 1 (colt cu Str. Andrei Saguna)
Tel:+40-257-285499
+40-357-409681
+40-357-409682
E-mail: office@hotel-iris.ro

 

Cardiolife deschide în Arad cea mai modernă secţie de cardiologie intervenţională din România!

Cel mai important eveniment medical al anului 2013 a avut loc miercuri, 11 decembrie, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, în colaborare cu dr. Cristian Dină, dr.Bogdan Mut si dr.Milovan Slovenski, medici Cardiolife, au inaugurat Secţia de Cardiologie Intervenţională, una dintre cele mai ambiţioase realizări din sistemul sanitar arădean. Noua secţie reprezintă un pas important în atingerea unui obiectiv strategic de sănătate publică: reducerea mortalităţii şi morbidităţii cardiovasculare în judeţul Arad.

„Azi inaugurăm al treilea centru Cardiolife şi suntem onoraţi de şansa pe care conducerea Consiliului Judetean Arad şi a Spitalului Judeţean Arad ne-a oferit-o. Şansa de a lucra împreună cu echipa de cardiologi din acest spital şi de a servi pe cât de bine putem populaţia arădeană ce suferă de boli cardiovasculare. E o mare provocare pentru noi şi, credeţi-ne, ne vom strădui să îi facem faţă într-un mod care să conteze pentru viaţa şi sănătatea pacienţilor noştri, iar pe noi să ne onoreze”, a declarat dr. Cristian Dină, medic primar cardiolog.

Prezenţa acestui centru de intervenţii cardiovasculare va permite cardiologilor arădeni abordarea terapeutică în condiţii de maximă eficienţă şi siguranţă a bolilor ce produc peste 60% din decesele şi îmbolnăvirile populaţiei adulte, bolile cardiovasculare. Pentru îndeplinirea acestor obiective, Cardiolife pune la dispoziţia Spitalului Judeţean Arad şi a pacienţilor din judeţul Arad un compartiment excelent dotat şi o echipă recunoscută la nivel naţional.

Angiograful Inova IGS 520 este un aparat de ultimă generaţie, primul din această serie care se instalează în România. Este produs de compania americană General Electric. Oferă o imagine de o calitate exceptională obţinută cu o expunere minimă la radiaţie şi este deosebit de prietenos în utilizare, ceea ce reduce timpii de procedură şi, implicit, riscurile pentru pacient. Oferă protocoale de lucru care maximizează eficienţa procedurilor şi oferă premisele tehnice pentru rezultate optimale ale intervenţiilor.

Potrivit declaraţiilor dr. Cristian Dină, medic primar cardiolog, aparatul va permite:

-tratamentul prompt şi corect al infarctului miocardic acut, conform ultimelor ghiduri de diagnostic şi tratament, fără a mai trimite pacienţii în alte părţi şi a pierde timp preţios (fiecare oră de amânare a tratamentului dublează mortalitatea cardiovasculară);

-tratamentul intervenţional, de maximă eficienţă, al sindroamelor coronariene acute şi al bolii coronariene stabile, forme de manifestare a cardiopatiei ischemice dureroase;

-tratamentul optim al bolii arteriale periferice, reducând numărul de amputaţii

-prevenirea accidentului vascular cerebral de origine carotidiană, cauza majoră de invaliditate şi deces;

-prevenţia morţii subite prin implantul de defibrilatoare interne automate;

-implantul de stimulator cardiac în tratamentul bradiaritmiilor;

-tratamentul hipertensiunii arteriale refractare prin denervare renală.

-tratamentul hepatocarcinomului prin chemoembolizare

Materialele şi dispozitivele utilizate sunt produse de lideri în domeniu din Statele Unite, Japonia, Germania, şi sunt folosite exclusiv în regim de unică folosinţă, crescând şansele de succes procedural şi reducând considerabil riscurile pentru pacienţi.

Echipa medicală este formată din trei cardiologi intervenţionişti renumiţi pe plan naţional, medici primari cardiologi cu competenţă certificată în cardiologie intervenţională, Dr.Cristian Dina, Dr.Bogdan Mut, Dr.Milovan Slovenski. Formarea cardiologilor intervenţionişti s-a realizat în cardul a multiple stagii de pregătire în centre ultraperformante din Franţa, Israel, Olanda, Italia, Germania. Practică această meserie de peste 16 ani şi au o experienţă cumulată de peste 40.000 cazuri. Aceasta este echipa care a adus recunoaşterea Compartimentului de Cardiologie Intervenţională de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timişoara şi care a realizat de-a lungul timpului o serie de premiere naţionale: angiografia şi angioplastia transradială, ecografia intracoronariană, aterectomia rotaţională, terapia cu celule stem la pacienţii cu infarct miocardic acut, stentarea carotidiană cu dispozitiv de neuroprotecţie, stentarea carotidiană transradială.

Tot cu această ocazie, în cadrul secţiei de Cardiologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad s-au inaugurat două saloane moderne, dotate cu aparatură specială, pentru recuperarea postoperatorie a bolnavilor cardiaci. Investiţia, în valoare de 800.000 lei, a fost realizată în intregime din fondurile Consiliului Judeţean Arad.

„Am pornit la drum cu dorinţa de a schimba în bine tot ce îmi stă în putinţă, de a moderniza actul medical, de a uşura suferinţa oamenilor. Am investit, gândindu-mă la toţi arădenii care au probleme de sănătate şi vin să se trateze în acest spital. La părinţii, bunicii şi copiii care se internează pentru a-şi rezolva problemele medicale, la medicii care sunt nevoiţi să lucreze cu aparatură veche şi neperformantă. Începând de astăzi, pacienţii arădeni vor beneficia, la ei acasă, de cele mai modern metode de tratament în domeniul cardiologiei. Faptul că nu vor mai fi obligaţi să se deplaseze în alte oraşe sau chiar ţări va reduce considerabil disconfortul lor şi al familiilor lor, va reduce costurile directe şi indirecte pentru pacient şi va reduce costurile/pierderile pentru economia judeţului Arad”, a declarat Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

Pensiunea Belanco

Pensiunea Belanco din Arad este situată la 2 km de gara centrală şi la 3 km de aeroport. Aceasta oferă camere cu aer condiţionat, o sală de mic dejun, cu un bar şi o terasă în aer liber şi o bucătărie complet utilată, care poate fi folosită de oaspeţi. Este disponibil acces Wi-Fi gratuit.

Toate camerele sunt decorate elegant cu mobilier modern. Acestea au balcon şi TV cu ecran plat. Fiecare cameră are şi baie privată cu duş.

Pensiunea Belanco are o recepţie cu program nonstop. La aproximativ 300 de metri de proprietate se găsesc restaurante, iar centrul oraşului este la o distanţă de 3 km. Pensiunea oferă o parcare privată gratuită.

Str. Cocorilor, Nr. 36, 310426 Arad

Podul Pecica – Sânpetru German a fost inaugurat

10.12.2013 Autorităţile judeţene au inaugurat, marţi, podul de peste râul Mureş dintre localităţile Pecica şi Sânpetru German, cel mai ambiţios proiect al Consiliului Judeţean Arad din ultimii ani. În prezenţa a sute de participanţi şi după o slujbă susţinută de un sobor de preoţi în frunte cu ÎPS Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, importantul obiectiv a fost dat în folosinţă de preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Nicolae Ioţcu, în beneficiul tuturor locuitorilor de pe malurile stâng şi drept ale râului Mureş.

Prin construirea podului, distanţa dintre Pecica şi Sânpetru German s-a scurtat cu 38,45 de kilometri, fiind acum de doar 8,45 de kilometri, faţă de de 46 de kilometri, cât era parcursul ocolitor Pecica – Arad – Felnac – Sânpetru German.
Lungimea podului este de 610 de metri, valoarea totală a lucrării executate ridicându-se la 28.953.715,37 de lei, bani alocaţi din bugetul Consiliului Judeţean Arad.
„Vorbim despre cea mai mare investiţie făcută din fondurile Consiliului Judeţean Arad. Este pentru prima dată în 100 de ani când se construieşte un pod peste râul Mureş din fonduri locale! Este o realizare, cu care mă mândresc, şi care vine să completeze seria promisiunilor pe care le-am făcut către arădeni când am fost ales preşedinte de Consiliu Judeţean pentru prima dată. Dacă în perioada în care am fost senator am reuşit să atragem fonduri pentru podul de la Săvârşin şi pentru finalizarea punţii pietonale de la Conop, în mandatele mele de preşedinte al Consiliului Judetean s-au construit podurile de la Bocsig şi, acum, de la Pecica, poduri care vin să întregească şi să «lege» judeţul peste cele două importante râuri: Mureş şi Criş”, a declarat Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

Useful contacts

 • LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 

Consiliul Judeţean Arad – County Council Arad – www.cjarad.ro
Prefectura Arad – The Prefect’s Office – www.prefecturaarad.ro
Primăria Arad – Arad City Hall – www.primariaarad.ro

 • CULTURE CULTURA  

Centrul Cultural Judetean Arad – County Culture Center – www.ccja.ro
Muzeul Judeţean Arad – The County Museum Arad – www.museumarad.ro

 • EDUCATION / EDUCAŢIE

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” / The Western University „Vasile Goldiş” – http://www.uvvg.ro/
Universitatea „Aurel Vlaicu” / The „Aurel Vlaicu” University – http://www.uav.ro/
Colegiul Naţional „Moise Nicoară” / The „Moise Nicoară” National College – http://cnmoisenicoara.go.ro /
Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” / The Theoretic High School „Vasile Goldiş” – http://www.lvg.ro/
Seminarul Teologic Liceal Ortodox Arad / The Orthodox Theologic Seminary – http://arad.uv.ro/
Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta”/The „Elena Ghiba Birta” National College – http://www.ghibabirta.ro/

 •  GENERAL INFORMATION INFORMAŢII GENERALE

http://www.virtualarad.net

http://www.arad.info.ro/

 •  WEATHER VREMEA 

http://romanian.wunderground.com/global/stations/15200.html

 • NEWSPAPERS ZIARE  

www.aradon.ro
www.actualitati-arad.ro
www.newsar.ro
www.arq.ro

 • USEFUL TELEPHONE NUMBERS / TELEFOANE UTILE

Prefixul României / Country Code for Romania: 004

Prefixul judeţului / Area Code for Arad County: 0257

Administraţia Domeniului Public şi Privat al Judeţului / County Public and Private Domain Administration
– Str. Gheorghe Popa de Teiuş nr.3 0257 253 728

Administraţia Naţională a Drumurilor Arad  / National Roads Administration Arad,
– Str. Ardealului nr. 39A 0257 276 121  /  0257 276 141

Agenţia de Protecţie a Mediului / Environment Protection Agency Arad,
– Splaiul Muresului, FN 0257 280 996

Agenţia Domeniilor Statului / State Domains Agency Arad,
– str. Cloşca, nr. 6A 0257 254 998

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă / County Agency for Labor Occupation Arad,
– str. Gh. Lazăr, nr. 20 0257 211 791  /  0257 211 230

Agenţia Naţională pentru Persoanele cu Handicap / National Agency for People with Disabilities Arad,
– str. Plevnei nr.1 0257 280 949 / 0257 280 933

Autoritatea Rutieră Română Agenţia Judeţeană / Romanian Road Authority County Agency Arad,
– str. Prunului, nr. 66 0257 255 408

Biblioteca Judeţeană „A.D.Xenopol” County Library „A.D.Xenopol” Arad,
– str. Gheorghe Popa de Teiuş, nr. 2-4 0257 256 510

Camera de Comerţ , Industrie şi Agricultură / Chamber of Commerce, Industry and Agriculture Arad,
– str. Cloşca, nr. 5 0257 227 500

Casa de Asigurări de Sănătate / County Health Insurance
– Bd. Revoluţiei, nr. 45 0257 270 307  /  0257 270 207

Centrul Cultural Judeţean County Culture Center Arad,
– str. George Bariţiu nr. 16 0257 252 439  /  0257 250 538

Centrul de Informare Turistică „Infotour” Tourist Information Center „Infotour” Arad,
Bd. Revoluţiei nr. 84-86 0257 270 277

Comandamentul de Jandarmi The Gendarme Command Vladimirescu,
– str. Jandarmeriei nr. 1-5 0257 514 922  / 0257 514 950

Compania de Transport Public Arad Public Transportation Company Arad,
– Calea Victoriei, nr. 35 – 37 0257 230 400

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor County Office for Protection of Consumers Arad,
– Bd. Revoluţiei nr. 50 0257 257 047

Condor Club – club turistic Condor Club – Tourist Club Arad,
– str. Mărăşeşti, nr. 10/1 0257 277 738

Consiliul Judeţean Arad County Council Arad,
– Corneliu Coposu, Nr. 22 0257 281 600

Consiliul Local Chişineu Criş Chişineu Criş Town Council Chişineu Criş,
– str. Înfrăţirii nr. 97 0257 520 044

Consiliul Local Curtici Curtici Town Council Curtici,
– str. Primăriei, nr. 47 0257 464 004

Consiliul Local Ineu Ineu Town Council Ineu,
– Calea Republicii, nr. 5 0257 511 349

Consiliul Local Lipova Lipova Town Council Lipova,
– str. N. Bălcescu, nr. 26 0257 561 133

Consiliul Local Nădlac Nădlac Town Council Nădlac,
– str. 1 Decembrie,nr. 76A 0257 473 300

Consiliul Local Pâncota Pâncota Town Council Pâncota,
– str. T. Vladimirescu, nr. 60 0257 466 055

Consiliul Local Pecica Pecica Town Council Pecica 0257 468 101

Consiliul Local Sântana Santana Town Council Sântana,
– str. Ghioceilor, nr. 42 0257 462 028

Consiliul Local Sebiş Sebis Town Council Sebiş,
– str. Romană, nr. 4 0257 310 086

Consiliul Municipal Arad Arad Municipal Council Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 75 0257 281850 0257 284744

Direcţia de Asistenţă Comunitară County Communitaire Assistance Department Arad, 0257 281 850
0257 254 923

Direcţia de Sănătate Publică Public Health Office Arad,
– str. Andrenyi Carol, nr. 2-4 0257 254 438  /  0257 236 004

Direcţia Generală a a Finanţelor Publice Public Finances General Department Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 79 0257 280 733  /  0257 280 855

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului General Department for Children”s Rights Arad,
– str. 1 Decembrie 1918, nr. 10-12 0257 210 035

Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale National Archives – County Branch Arad,
– str. Ceaikovski, nr. 2-6 0257 236 821  /  0257 207 100

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional County Office for Culture, Cults and National Cultural Heritage Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 103 0257 281 917  /  0257 280 982

Direcţia Judeţeană de Statistică County Statistics Office Arad,
– str. Cloşca nr. 2 0257 256 140

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Agriculture and Rural Development Office Arad,
– str. Cloşca, nr. 6A 0257 255 479  /  0257 254 428

Agentia Judeţeană de Prestaţii Sociale Arad Dialog, Family and Social Solidarity Department Arad,
– str. Gh. Lazăr, nr. 20 0257 280 178

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului County Sports and Youth Office Arad,
– str. Lucian Blaga nr. 20 0257 280 939

Direcţia Silvică Regia Naţională a Pădurilor County Forestry Office National Forests Administration Arad,
– str. Episcopiei, nr. 48 0257 280 261  / 0257 280 261

Euromedic România – Centrul de Diagnostic Imagistic Arad Euromedic Romania – Image Diagnosis Center Arad,
– str. Cornel Radu, nr. 1 0257 369 101

Expo Arad International Expo Arad International Arad,
– Calea Aurel Vlaicu FN  0257 216 520   /  0257 216 521

Filarmonica de Stat State Philharmonic Arad,
– Piaţa George Enescu, nr. 1 0257 281 554

Garda Financiară Financial Guard Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 79 0257 280 970

Grupul de Pompieri „Vasile Goldiş” Fire Fighting Group „Vasile Goldiş” Arad,
– str. A. Şaguna, nr. 66-72 0257 251 212  / 0257 281 066

Inspectoratul de Concurenţă Competition Inspectorate Arad,
– Bd. Revoluţiei nr. 79, cam. 38 0257 281 141

Inspectoratul de Poliţie County Police Inspectorate Arad,
– str. Calvin, nr. 17-19 0257 207 104

Inspectoratul de Protecţie Civilă Civil Protection Inspectorate Arad,
– str. Eftimie Murgu, nr. 3-5 0257 256 557  /  0257 256 596

Inspectoratul în Construcţii County Construction Inspectorate Arad,
– str. Dr. Ioan Suciu nr. 7 bis 0257 255 281

Inspectoratul Şcolar Judeţean County School Inspectorate Arad,
– Strada Mucius Scaevola nr. 9 0257 280 008

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad Territorial Labor Inspectorate Arad,
– str. Episcopiei, nr. 11-13 0257 211 762  /  0257 211 862

Muzeul Judeţean Arad County Museum Arad,
– Piaţa George Enescu, nr. 1 0257 281 847

Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie County Office for Cadastral Survey, Geodesy and Cartography Arad,    – Bd. Gen.V. Milea nr.2 0257 256 144   /  0257 270 684

Oficiul Judeţean de Poştă County Post Office
– Piaţa Gării nr.3 0257 230850

Prefectura Judeţului County Prefect’s Office Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 75 0257 281 544

R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad Free Zone Curtici Arad Administration Arad,
– str. Iulian Grozescu, nr.5 0257 285 458   /  0257 282 434

R.A. Apă Canal Water and Sewage Autonom Adminstration Arad,
– str. Sabin Dragoi, nr. 2-4 0257 270 981

Registrul Auto Român Romanian Vehicle Register Arad,
– Calea Aurel Vlaicu nr. 269 0257 270 288

S.C. Aeroportul Arad S.A. Arad International Airport Arad,
– Calea Bodrogului 0257 254 454  /  0257 252 564

S.C. Cargo Arad Cargo Terminal Arad,
– Calea Bodrogului, FN 0257 339 010  /  0257 339 011

S.C. CET. S.A. CET Power Plant Arad,
– str. 6 Vânători 0257 213 196  /  0257 213 183

S.C. Distrigaz Nord S.A. Gas Distribution Company Distrigaz Nord Arad,
– Bd. Iuliu Maniu, nr. 82-84 0257 236 928   /  0257 235 424

S.C. Gospodărirea Comunală S.A. Community Services Office Arad,
– Calea Timişorii, nr. 61 0257 287 797

S.C. Târguri, Oboare, Pieţe S.A. Markets Administration Arad,
– Piaţa Mihai Viteazul nr. 13 0257 250 056

S.N. Îmbunătăţiri Funciare Land Improvement Office Arad,
– str. Toth Sandor, nr. 6A 0257 280 955  /  0257 281 915

Serviciul Judeţean de Metrologie Legală County Office of Legal Metrology Arad,
– str. E. Gojdu, nr. 6-8 0257 281 780   /  0257 214 335

Spitalul Clinic Municipal /  Municipal Hospital Arad,
– Piaţa Mihai Viteazu, nr. 7-8 0257 280 145

Spitalul Judeţean / County Hospital Arad,
– str. Andrenyi Carol, nr. 2-4 0257 270 203

Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Arad / Electric Power Distribution Company Arad,
– Bd. Iuliu Maniu, nr. 65-71 0257 253 230

Teatrul de Stat Ioan Slavici / State Theater Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 103 0257 280 016

Universitatea „Aurel Vlaicu” / „Aurel Vlaicu” University Arad,
– Bd. Revoluţiei nr. 0257 280 070

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” /  „Vasile Goldiş”University Arad,
– Bd. Revoluţiei nr. 0257 280 355

Uniunea Artiştilor Plastici / Union of Plastic Artists Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 90, 0257 281 971

 

Hotel Rares

Hotelul dispune de 31 de camere cu 2, 3 si 4 locuri. La parterul hotelului se afla la dispozitia clientilor un restaurant cu o capacitate de 25 de locuri. Parcarea interioara este supravegheata video. La solicitare se poateasigura cazare pentru aproximativ 150 de persoane la inca 2 hoteluri aflate la o distanta foarte mica de hotelul nostru.

 

Adresa: Str. Petru Rares, Nr. 119, Arad
Telefon: 0317146835

Pensiunea Casa Verde

Pensiunea CASA VERDE, data in folosinta in Decembrie 2009, aflata la doar 3 km de Arad, este situata pe DN 7, drum ce leaga Bucurestiul de Vama Nadlac si Turnu. Pensiunea noastra va ofera 23 de locuri  de cazare in 10 camere spatioase, din care 2 apartamente cu 3 sau 4 paturi.

 

 
Tel: 0745245715 , 0357801880
Email: contact@pensiunecasaverde.ro

Staţiunea Moneasa

Aşezată la poalele Munţilor Codru Moma, staţiunea este la 110 km de Arad. Accesul pe şosea dinspre Arad se face pe drumul judeţean 709 prin Şiria, de la Seleuş pe 792 iar din Sebiş pe drumul judeţean 792B.
Retrasă în valea adâncă a pârâului Moneasa, la doar 280 m altitudine, înconjurată de culmi înalte de 700-1000m, staţiunea este amplasată în comuna cu acelaşi nume, pe teritoriul Rezervaţiei Complexe Moneasa – Carst Împădurit care cuprinde peşteri (Peştera Liliecilor, Grota Urşilor, Moara cu Apă), avenuri (Teia, la carieră, pe creasta Feredeului), izvoare carstice (Piatra cu Lapte), doline şi ponoare.
Factorii naturali de cură sunt în primul rând izvoarele minerale hipotermale (cu temperaturi de aproximativ 25 grade C, bicarbonatate, sodice, hipotone).  Aerul puternic ionizat negativ datorită vegetaţiei abundente are un efect benefic asupra sistemului nervos. Climatul cu ierni blânde şi veri răcoroase are un efect fortifiant, de cruţare. Prin urmare staţiunea este recomandată vizitatorilor cu hipertensiune arterială, boli cardiace uşoare, nevroză astenică, boli psihice uşoare, reumatisme.
Deşi au fost cunoscute şi probabil folosite de pe vremea ocupaţiei turceşti, izvoarele au început să fie exploatate în secolul XIX. În 13 mai 1886 Moneasa primeşte statutul de staţiune balneară, iar din 1891 domeniul devine proprietatea baronului Wenckheim Friedrich care construieşte o bază de tratament pe valea pârâului Grotei. În aceeaşi perioadă s-au construit o serie de vile care păstrează încă  aerul specific sfârşitului de secol XIX.
Astăzi staţiunea oferă cazare în hoteluri, vile, cabane şi pensiuni, dispune de două moderne baze de tratament, asistenţă medicală permanentă, săli de întreţinere, săli de spectacole şi conferinţe. S-au amenajat terenuri de campare  cu căsuţe şi terenuri de sport. Există un teren de fotbal cu instalaţie de nocturnă, terenuri de tenis, handbal, baschet.
Din staţiune pornesc numeroase trasee turistice bine marcate către obiectivele din apropiere – peşteri, lacuri cu păstrăvi, cariera de marmură roz, cetatea Dezna, etc.
Drumeţia are bogate tradiţii în zonă, stabilite de unul din cei mai activi promotori ai turismului în Munţii Apuseni, Czaran Gyula (1847 – 1906), care a trăit şi muncit până la sfârşitul vieţii în Moneasa. El  a proiectat şi construit cîteva din aleile staţiunii şi a inaugurat poteca ce duce la ruinele cetăţii Dezna (bandă galbenă).

Ştrandul cu apă termală şi teatrul de vară, lacul cu hidrobiciclete, posibilitatea de a face drumeţii în orice anotimp (majoritatea traseelor marcate sunt accesibile şi iarna), pârtiile de săniuş şi ski, recomandă Moneasa ca o staţiune pentru toate anotimpurile.
Programul strandului este de Luni pana Duminica de la 09:00 la 19:00 (1 mai – 1 octombrie) timp in care va puteti relaxa in cele trei bazine disponibile (cu o adancime cuprinsa intre 1m si 1.9 m).

Toate bazinele sunt alimentate cu apa mezo-termala (temperatura 23 grade C) turistii putand beneficia si de dusuri, cabine de schimb,  sezlonguri, terase si loc de joaca pentru copii.
De asemenea in incinta complexului au fost amenajate 15 casute de tip bungalou.

 

 Obiective turistice în împrejurimi:

 

– Varful si Cabana Izoi din Muntii Codru Moma ce atinge altitudinea de 1097 metri. Traseu de creastă, marcaj bandă albastră, lungime 9 km, timp de parcurgere 4 – 5 ore, diferenţă de nivel 810 m.
Din centrul staţiunii Moneasa, urmăm marcajul spre Creasta Feredeu, cu o coborare abruptă, apoi se coboară într-o vale marcată de clădirea unui bazin de apă. Se ocoleşte clădirea şi se urcă aproximativ 15 minute.  Pe partea stânga se zareste gura neagră a Avenului Izoiu Mare (un puţ natural de 34 m). Se traverseaza o poiană mare, se coteste la stânga într-o pădure rară. Urcuşul scade în intensitate, si se continuă până în dreptul unui indicator.  Crucea galbenă (Tr. Moneasa – Valea Boroaia – Creasta Principală) continuă înainte, spre creasta principală urmarind marcajul bandă albastră si cotind spre stânga. Se ocoleste Vârful împădurit Dealu Mare ajungand pană la un drum iar mai apoi la platforma fostei cabane meteo Izoi, acum cabana turistica, (altitudine 703 m). Aici se întâlneste marcajul punct galben ( traseului .Moneasa – Valea Pietrosu – Valea Seacă – Cabana Izoi – platoul carstic Tinoasa – Valea Megheş – Moneasa).
Se urmeaza drumul forestier prin spatele cabanei, direcţia sud. Drumul ia o usoara cotitura la dreapta dupa care devine potecă. Se urmareste marcajul, traversând zone când mai împădurite, când mai golaşe, până ce se ajunge la marcajul, bandă roşie al crestei principale (Tr. Vf.Balateasa – Vf.Pleşu – Vf. Izoiu -Vf.Balatruc -Vf.Arsurii – Vf.Moma). Se urmeaza marcajul  până pe Vârful Izoi (1098 m), cel mai înalt din împrejurimile staţiunii, marcat şi de o veche bornă.

– Izvorul Piatra cu Lapte aflat la 20 de minute de statiune.

– Partia de schi pentru schiorii incepatori are o lungime de 300 de metri, dar inclinatia pantei este destul de mica, ceea ce o face ideala pentru copii sau cei care se initiaza in acest sport.

Cetatea Dezna, situata pe dealul Ozoiu, ce apartine de localitatea Dezna, la 7 kilometri de Moneasa.
Astazi se mentin in picioare cateva ruine ale cetatii din secolul al XIII-lea, care a jucat rol de aparare al vestului Transilvaniei. Pe lângă tabăra școlară și complexul turistic “Floria-Tour” au început să se se dezvolte și forme de organizare aparținând turismului rural. În localitate funcționează un Spital de recuperare Neuromotorie cunoscut în întreaga regiune. Potențialul turistic al satului Dezna este unul de excepție. Dintre obiectivele turistice fac parte ruinele cetății Dezna (sec. al XIII-lea – XVII-lea), biserica ortodoxă din satul Dezna ce poartă hramul “Pogorârea Sfântului Duh” (ce servea in trecut drept pulberarie), un castel neoclasic datând din secolul al XIXlea, cele doua troițe, ruinele topitoriei de fier de la Răschirata și nu în ultimul rând Valea Zugăului, Vf. Măgura Diecilor, Vf. Lacul Tăului și malul cu melci din satul Laz.

Cascada Boroaia

Pestera Liliecilor: se afla la doar o ora de mers pe jos distanta de localitatea Moneasa si este decorata cu stalactite si stalagmite de diferite dimensiuni. De aici izvoraste si un parau care trece pe langa baza de tratament a statiunii Moneasa. Pestera este deosebit de frumoasa este sapata in calcar negru.  Caracteristicile traseului: marcaj bandă albastră, lungime 3 km, timp de parcurgere 45 – 60 minute, diferenţa de nivel 150 m.

Plecăm din centrul staţiunii, în jos, pe alee. Părăsim staţiunea traversând un pod ce o desparte de comuna Moneasa. Mergem pe drumul carosabil până când pe stânga, între case, găsim o tablă indicatoare la o despartire intre case. Aici ne înscriem spre stanga pe poteca ce coteşte spre dreapta (drumul din stânga urcă pe culmea Zelea Neagră). Poteca noastră, după ce urcăm puţin, urmează curba de nivel, apoi, pe serpentine, câştigă altitudine. Traversăm partea superioară a unei viroage, cotim la dreapta, apoi la stânga; terenul devine accidentat, apar bolovani de calcar. Mai avem 150 m până la gura mare şi neagră a Peşterii Liliecilor, situaţi la baza unui perete de calcar, la 370 m altitudine.

Grota Ursilor, este un ansamblu de goluri adanci formate in urma eroziunii naturale a rocilor sub actiunea apelor prin infiltratie la care se ajunge pe un traseu de maxim 30 de minute pornind din Moneasa

 

 

 

 

Cariera de marmura neagra si rosie este remarcabila prin metodele moderne de exploatare a rocii si prin calitatea acesteia, dar mai ales pentru peisajul impresionant pe care il ofera marele front in trepte. La baza se exploateaza marmura neagra, iar deasupra marmura rosie. Aici au fost descoperite, in cursul exploatarii mai multe pesteri, din pacate astazi distruse sau inaccesibile.

 

Rezervatia de nuferi din Moneasa reprezinta principala atractie turistica pe timp de vara, turistii fiind liberi sa se plimbe cu barca pe lacul cu nuferi termali.

Rezervatia de lauri, din satul Zimbru se află la aproximativ 30 de kilometri de Moneasa si are o suprafata de 32,2 ha. A fost declarata rezervatie in 1933, fiind singurul loc din tara unde vegeteaza laurul – Ilex aquifolium. Aceasta poiana cu laur se afla in mijlocul unei paduri de fag, carpen, gorun, mesteacan, paltin si ulm (82,6 ha).

– Tezaurul dacic de argint din localitatea Gura Văii, situata pe DN 79A

– Platoul carstic Tinoasa, aflat pe un frumos traseu montan ce poate fi realizat pornind din statiunea Moneasa, semnalizat cu un cerc galben.

Cine Citta

La Cinecitta puteti degusta cele mai rafinate tipuri de pizza si mancaruri italiene, pentru prepararea acestora folosim numai ingrediente de calitate, proaspete si atent selectionate, majoritatea fiind importate din Italia.

Restaurantul Pizzerie Cinecitta se afla la erajul III al Atrium Center Arad, este decorat in tonuri calde si prietenoase, predonimant fiind nuantele de alb / auriu pentru a reda atmosfera mediteraneana, plina de lumina si lipsita de griji.

Personalul este prietenos si mereu cu zambetul pe buze, veti primi de la chelneri atentie, promptitudine si recomandari atunci cand aveti nevoie.

Va asteptam sa ne vizitati!

Pensiunea Panorama

Situată în Arad, “Pensiunea Panorama” vă oferă locuri de cazare într-un ambient primitor, liniştit şi sigur.  Este locul de cazare ideal pentru grupuri de turişti cât şi pentru reprezentanţii companiilor de construcţii care au de efectuat lucrări în zona Arad-ului.

Tel : 0257/279398 , 0730577312

Email : ioanabibart@yahoo.com

Muntii Zarandului

Muntii Zarandului se desfasoara pe directia est-vest si se gasesc in totalitate pe perimetrul judetului Arad. In sudul acestor munti se afla limita data de raul Mures si localitati ce pot fi puncte de plecare in drumeti; spre vest podgoria dintre localitatiele Baratca si Pancota este limita la care se termina acesti munti; in nord se limiteaza la Depresiunea Zarandului si a Gurahontului cu sectoarele colinare date de dealurile Pancotei, Tautului si Cuedului; limita de est se gaseste prin drumul Capruta-Gurahont.

Privind de la distanta, muntii Zarandului par mult mai inalti, deoarece diferenta de nivel este de 300 – 350m fata de Campia Aradului; De aceea, drumetiile prin muntii Zarandului nu sunt atat de usoare. Se poate spune ca muntii Zarandului au doua parti distincte, sud si est, despartite de iesirea Nadas – Barzava, care au urmatoarele varfuri mai importante: pe creasta principala vestica – cel mai distinctiv varf si avand o forma piramidala – Highis 799m, varful Capra 469m, varful Fantana Rece 572m, varful Crucea Tiganului 546m, varful Ivanita 708m, varful Debela Gora 557m; pe creasta principala estica – cel mai inalt varf din muntii Zarandului – Drocea 836m, varful Ragevita 565m, varful Piatra Pacurarului 626m, varful Fagul Popii 723m, varful Cioaca Lupului 785m.

 Trasee turistice marcate in muntii Zarandului:

Creasta principala a muntilor Zarandului: Varful Capra 469m – Varful Fantana Rece 573m – Varful Highis 799m – Varful Debela Gora 487m – Varful Piatra Pacurarului 629m – Varful Drocea 836m – Culoarul Capruta-Gurahont
Marcaj: Banda Rosie
Lungime: Aprox. 68 km
Timp pentru parcurgere: 23 – 25 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 1000 m
Accesibilitate: Tot anul

 

 Localitate Paulis – Varful Capra 469m
Marcaj: Triunghi Albastru
Lungime: Aprox. 9 km
Timp pentru parcurgere: 3 – 4 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 520m
Accesibilitate: Tot anul

Localitatea Ghioroc – Varful Capra 469m – Valea Cladovei
Marcaj: Banda Albastra
Lungime: Aprox. 7 km
Timp pentru parcurgere: 2 – 3 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 340m
Accesibilitate: Tot anul

Localitatea Covasant – Varful Gurgului 392m
Marcaj: Banda Albastra
Lungime: Aprox. 5 km
Timp pentru parcurgere: 2 – 2½ ore
Diferenta de nivel: Aprox. 270m
Accesibilitate: Tot anul

Halta Valea Lupilor – Zona turistica Casoaia
Marcaj: Triunghi Albastru
Lungime: Aprox. 12 km
Timp pentru parcurgere: 4 – 5 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 470m
Accesibilitate: Tot anul, cu acces limitat in periaoda culesului din vii

Monumentul Turistilor de langa localitatea Siria – Schitul/manastirea Fredeu de sus – Zona turistica Casoaia – Varful Highis 799m
Marcaj: Banda Galbena
Lungime: Aprox. 17 km
Timp pentru parcurgere: 5 – 7 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 1040m
Accesibilitate: Tot anul

Creasta principala a muntilor Zarandului – Schitul/manastirea Feredeu de sus – Saua Cazan – Creasta principala a muntilor Zarandului
Marcaj: Punct Albastru
Lungime: Aprox. 2 km
Timp pentru parcurgere: 30 – 45 min.
Diferenta de nivel: Aprox. 50m
Accesibilitate: Tot anul

Localitatea Siria – Cetatea Siria – Saua Cazan
Marcaj: Cruce Albastra
Lungime: Aprox. 7 km
Timp pentru parcurgere: 2 – 3 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 400m
Accesibilitate: Tot anul

Localitatea Siria – Zona turistica Casoaia
Marcaj: Punct Albastru
Lungime: Aprox. 15 km
Timp pentru parcurgere: 5 – 6 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 600m
Accesibilitate: Tot anul

Localitatea Cladova – Valea Cladovei – Creasta principala a muntilor Zarandului
Marcaj: Cruce Galbena
Lungime: Aprox. 16 km
Timp pentru parcurgere: 5 – 6 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 380m
Accesibilitate: Tot anul

Valea Cladovei – Valea Cersca – Creasta principala a muntilor Zarandului
Marcaj: Triunghi Galben
Lungime: Aprox. 4 km
Timp pentru parcurgere: 1 – 1½ ora
Diferenta de nivel: Aprox. 180m
Accesibilitate: Tot anul

Valea Cladovei – Creasta Cladovei – Varful Cap de Drac 553m
Marcaj: Triunghi Albastru
Lungime: Aprox. 14 km
Timp pentru parcurgere: 5 – 6 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 590m
Accesibilitate: Tot anul

Localitatea Cladova – Valea Cladovitei – Zona turistica Casoaia
Marcaj: Punct Galben
Lungime: Aprox. 17 km
Timp pentru parcurgere: 5 – 6 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 380m
Accesibilitate: Tot anul

Localitatea Radna – Creasta Radnei – Varful Crucea Tiganului 546m
Marcaj: Punct Albastru
Lungime: Aprox. 15 km
Timp pentru parcurgere: 5 – 6 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 620m
Accesibilitate: Tot anul

Localitatea Soimos – Valea Soimosului – Creasta principala a muntilor Zarandului – Zona turistica Casoaia
Marcaj: Triunghi Galben
Lungime: Aprox. 15 km
Timp pentru parcurgere: 4 – 5 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 300m
Accesibilitate: Tot anul

Localitatea Soimos – Cetatea Soimos – Creasta Soimosului – Varful Livorsc 558m – Zona turistica Casoaia
Marcaj: Banda Albastra
Lungime: Aprox. 17 km
Timp pentru parcurgere: 5 – 6 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 580m
Accesibilitate: Tot anul

Varful Highis 799m – Creasta Dealul Dubilor – Zona turistica Casoaia
Marcaj: Triunghi Rosu
Lungime: Aprox. 7 km
Timp pentru parcurgere: 2 – 3 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 550m
Accesibilitate: Tot anul

Localitatea Milova – Creasta Milovei – Varful Ivanita 707m
Marcaj: Punct Albastru
Lungime: Aprox. 12 km
Timp pentru parcurgere: 4 – 5 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 600m
Accesibilitate: Tot anul

Localitatea Conop – Valea Conopului – Creasta principala a muntilor Zarandului – Salasele din zona Nadasului
Marcaj: Triunghi Rosu
Lungime: Aprox. 9 km
Timp pentru parcurgere: 3 – 4 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 450m
Accesibilitate: Tot anul

Localitatea Conop – Creasta Conopului – Varful Debela Gora 557m – Creasta principala a muntilor Zarandului – Cabana Debela Gora
Marcaj: Triunghi Albastru
Lungime: Aprox. 9 km
Timp pentru parcurgere: 3 – 4 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 410m
Accesibilitate: Tot anul

Halta Nadas – Valea Nadasului – Cabana Debela Gora – Salasele din zona Nadasului – Localitatea Nadas – Barajul lacului Taut
Marcaj: Banda Galbena
Lungime: Aprox. 23 km
Timp pentru parcurgere: 7 – 8 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 520m
Accesibilitate: Tot anul

Halta Nadas – Creasta Nadasului – Creasta principala a muntilor Zarandului – Cabana Debela Gora
Marcaj: Cruce Albastra
Lungime: Aprox. 8 km
Timp pentru parcurgere: 3 – 4 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 310m
Accesibilitate: Tot anul

Localitatea Barzava – Creasta Barzavei – Varful Cioaca Popii 467m
Marcaj: Banda Albastra
Lungime: Aprox. 7 km
Timp pentru parcurgere: 3 – 4 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 460m
Accesibilitate: Tot anul

Localitatea Barzava – Creasta secundara a Barzavei – Varful Concesti
Marcaj: Punct Albastru
Lungime: Aprox. 8 km
Timp pentru parcurgere: 2 – 3 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 350m
Accesibilitate: Tot anul

Localitatea Barzava – Creasta principala a muntilor Zarandului – Localitatea de munte Vasoaia – Localitatea Chisindia
Marcaj: Banda Galbena
Lungime: Aprox. 26 km
Timp pentru parcurgere: 8 – 9 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 700m
Accesibilitate: Tot anul

Localitatea Minisel – Localiatatea de munte Vasoaia
Marcaj: Cruce Rosie
Lungime: Aprox. 5 km
Timp pentru parcurgere: 1 – 1½ ore
Diferenta de nivel: Aprox. 350m
Accesibilitate: Tot anul

Barajul lacului Taut – Localitatea de munte Vasoaia
Marcaj: Cruce Albastra
Lungime: Aprox. 13 km
Timp pentru parcurgere: 3 – 4 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 400m
Accesibilitate: Tot anul

Traseul salaselor taranesti din zona Taut – Chisindia
Marcaj: Punct Rosu
Lungime: Aprox. 33 km
Timp pentru parcurgere: 12 – 15 ore
Diferenta de nivel: Aprox. 520m
Accesibilitate: Tot anul

O harta a muntilor Zarand se poate vedea aici.

Informatii preluate de pe site-ul: codmunte.wordpress.com

Generalități

-Educatie-

Învăţământul arădean dispune de 149 unităţi şcolare de toate gradele. Dintre acestea 39 sunt licee şi grupuri şcolare, 21 grădiniţe, 2 şcoli cu cl.I-IV, 83 şcoli generale, 1 şcoală postliceală, 3 unităţi de învăţământ special
Începând cu clasele primare, elevii studiază limbi de circulaţie internaţională: engleză, germană şi franceză. În continuare au opţiunea de a învăţa aceste limbi în peste 30 de şcoli din întreg judeţul.

La aceste unităţi cu personalitate juridică sunt arondate 325 de structuri (unităţi fără personalitate juridică).

În judeţ mai funcţionează .
– Inspectoratul şcolar judeţean
– Casa Corpului Didactic
– Centrul Judeţean de Resurse şi de asistenţă Educaţională
– Palatul Copiilor
– 3 cluburi ale copiilor

La aceste unităţi cu personalitate juridică sunt arondate 3 structuri (unităţi fără personalitate juridică).

Minorităţile etnice maghiară, germană şi slovacă au posibilitatea de a studia în limba maternă în şcoli generale din Arad şi alte 76 de localităţi din judeţ.

Toate liceele precum şi şcolile generale din centrele de comună au acces la Internet, fiind dotate cu calculatoare şi având programe de instruire a elevilor în utilizarea lor.

Numărul absolvenţilor din învăţământul liceal, din anul şcolar 2010-2011, a fost de 4486, iar principalele calificări profesionale:
– Tehnician în activităţi economice
– Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
– Tehnician operator tehnică de calcul
– Tehnician mecatronist
– Tehnician transporturi
– Tehnician în instalaţii electrice
– Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
– Tehnician în turism
– Tehnician de telecomunicaţii
– Tehnician operator procesare text/imagine
– Tehnician în automatizări
– Tehnician proiectant CAD
– Tehnician în administraţie
Şi specializări :
– matematică-informatică
– filologie

Învăţământul profesional mai există ca şi nivel de învăţământ în forma zi sau seral în 5 unităţi.

Numărul copiilor şi elevilor din învăţământul preuniversitar de stat propus prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2011 – 2012 este de 69236.

Numărul de posturi didactice din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2011-2012, la nivelul judeţului este de 4772,75.

În oraşul Arad activează două universităţi cu peste 16.000 de studenţi fiecare.

”AUREL VLAICU” UNIVERSITY OF ARAD

 

As always at the beginning of October we are together, because “together” represents our faith in God and because this university being built together over the years, is a prestigious institution of higher education, a strong institution, based on the fundamental aspiration of our entire academic community to build in Arad an institution of higher education quality in spite of overt obstructions, even ostentatious, sometimes. We are convinced that God is above us all and only God has made the “miracle” called the University “Aurel Vlaicu”. Why “miracle”? Because the University “Aurel Vlaicu” currently has an impressive material basis: 45.516 m2, a professional staff of high professionalism, the Council ARACIS has granted our university “high confidence”, on no conditions, without monitoring for 5 years.

Short History

The “Aurel Vlaicu” University of Arad is a state higher education institution, accredited and acknowledged by ARACIS as presenting a “high degree of confidence”, continuing the tradition of university education in the Arad area which started with the:

Theology Institute (1822),

The Livestock and Veterinary Medicine Faculty (1947),

The Engineering Institute (1972).

The University “Aurel Vlaicu” has developed, year after year, new specializations, with new faculties, which meet the terms of quality standards. The academic year 2010/2011 marks the establishment of the Faculty of Design and the specializations: psychology, computer science, economics, marketing, and fashion and fashion design. Thus the beginning of academic year UAV has: 38 specialties license, 27 Master programs, field IOSUD (Institution organizing PhD studies) in Philology, 12 departments.

A fundamental dimension of higher education is the scientific research. In the 2008-2009 academic year scientific research has accelerated in comparison with previous years. It can be underlined that in 2008 UAV submitted in 9 international research projects and 7 national research projects. Of these, 8 international projects and 5 international projects have won.

Brief description of Aurel Vlaicu University of Arad

Type: State University/Accredited (Rate granted ARACIS: high confidence)
Established:
1972 (institute)/ 1990 (university)
Rector:
Prof. Dr. Lizica Mihut
Total number of students:
over 15 000
Number of teachers:
470
Number of faculties:
9 (with 38 specializations license, 29 master programs and 2 doctoral fields);
Number of departments:
12
Number of institutes:
7
Floor area of education:
45,516 m2

“Aurel Vlaicu” University of Arad is a distinct academic community functioning under the provisions of the Romanian Constitution, of the laws and regulations applied to the educational system. UAV follows and promotes the European conventions regarding higher education.

The University benefits from a highly trained academic staff and high quality endowments for didactic and scientific activities. The University is structured now in 9 Faculties and 12 Departments, having more than: 15.394 students; 477 academic staff, over 45.516 m2 of educational premises, course and seminar halls, computerized laboratories with last generation technology.

The Academic Curricula, for all the Faculties are connected with European Credits Transfer System (ECTS) since 1999, so that Diplomas as well as periods of study may be recognized all over EU. Through Erasmus/LLP Programme the students can attend, for a period of time, the courses of another university in our country or abroad. The University guarantees full academic recognition for all Erasmus students that take part in the mobility programme.

Research at Aurel Vlaicu University (AVU)

In AVU of Arad there is a number of research fields with high achievements and excellent international recognition of the involved scientists. This aspect is due to the fact that a particular attention was paid to the development of high performance infrastructure on one side and the management is oriented towards planning top scientific research topics, identification of student potential in research and attraction of Romanian researcher from Diaspora on the other.

At the same time, a particular attention is paid to adapting the university management towards an active support of fundamental research as well as the research with direct applications in industry and economic field. To support the research, AVU has strengthened the international relationships and intensified the cooperation and research partnerships at the national and also international level.  By all these actions it was attained an increase in the university international visibility, activation of the academic mobility process and attraction of funds via projects in partnership with renowned universities from Europe, USA and Asia, elevation of the number of publications, research articles in highly ranked journals by over 3 times as compared to previous years, books, multiplication of patent number, organization of a higher number of internationally relevant scientific events.

As a consequence of the conjugated support actions for research stimulation, starting 2008, the scientific research activity recorded an unprecedented intensification. In 2008, AVU was successful within national and international grant competitions, obtaining 8 international and 5 national projects, the total amount of money reaching 2.027.202 RON for national projects and 52.350 RON for international projects.

Presently, AVU is carrying on a number of 6 international project and 5 national projects. Noteworthy to be mentioned are: a) the research project financed by European Union within the 7th Frame Program, entitled “Folate-based nanobiodevices for integrated diagnosis/therapy, targeting chronic inflammatory diseases – NANOFOL” in which Aurel Vlaicu University of Arad is a partner in a consortium of 13 universities and institutes of high prestige; b) POSCCE project co-financed by EU entitled „Liberian plants-regenerable strategic resources for European economy” in a value of 2 mil. Euro, which started the development of an ample research of international relevance in the field of textile industry; c) EU project-Marie Curie in the field of biological mass spectrometry which will be the facilitator of collaboration and know-how exchange between AVU and renowned laboratories from Europe and USA.

Concerning the international visibility as well as the dissemination of the scientific results in 2010 were published: 26 ISI-indexed articles of a cumulative factor of 61,487, 5 articles indexed in international databases, 95 papers in prestigious ISI-proceedings of international conferences, 60 articles published in B+ CNCSIS category, 20 articles in B CNCSIS category, 75 books representing 16616 pages published at national publishing houses such as the prestigious Romanian Academy Publishing House, of publishing houses recognized by CNCSIS, 8 books (1191 pages) were also published at prominent international publishing houses, and 2 patents/products with intellectual rights were obtained.

This way, the university appears now as a powerful institution of high international visibility at academic and scientific level as well as a reliable partner at the national and international level, an aspect confirmed also by the series of new collaborations and partnerships initiated the last year.

A consequence and proof of AVU international reputation was the organization of three editions of the international symposium Research and Education in Innovation Era” and two editions of the International Conference of the Romanian Society for Mass Spectrometry (RSMS). In 2010, the international symposium Research and Education in Innovation Era” divided in 8 different scientific sessions was attended by professors and scientists from numerous European countries such as:  Belgium, Germany, Italy, Portugal, Russia, Serbia, Hungary, and Moldova. The second RSMS Conference, held in 2010 was attended by distinguished scientists in field of mass spectrometry from 15 European countries and USA.

Currently, AVU holds the presidency of the Romanian Society for Mass Spectrometry being involved in many projects in the field of mass spectrometry, through its laboratories and the Research Center in Mass Spectrometry of high international visibility. The Center is represented by 10 scientists. In the last 4 years, the Center won 2 international projects and 4 national grants, published over 30 articles in ISI-cited journals of impact factors between 2 and 6, edited a book Mass Spectrometry in Life Safety at Springer Verlag,

Germany, had about 70 contributions (plenary, invited, contributed oral presentations or posters) at international conferences held in Germany, Austria, France, Switzerland, Italy, Norway, Russia, Slovenia, Croatia, USA, Israel and won 4 international prizes.

The research activity of the AVU Technological and Business Incubator is also highly appreciated at the national and international level. Thus, the Incubator is a member of the Board of Romanian Association for Technological Transfer — AroTT, a professional organization of the units specialized on innovation, technological transfer, non-governmental and non-profit. Recently, within the International Exhibition held in Bucharest, the director of UAV – IT Incubator was elected as one of the three regional vice-presidents of the AroTT.


Pestera Sinesie

Pestera Sinesie este situata pe malul raului Mures, in Muntii Poiana Rusca, localitatea Caprioara, judetul Arad. Este declarata Rezervatie Naturala, constituind rezervatie speologica de importanta locala.

Pestera Sinesie a fost cartata prima data in anul 1978 si se afla langa Pestera Mica de la Sinesie si Pestera Vulpii. Are o singura intrare si s-a format in regim inecat de un curs de apa.

Pestera este fosila si s-a dezvoltat de-a lungul unei galerii principale spatioase, in jurul careia sunt dispuse o serie de diverticole de mici dimensiuni, precum si un put de 5 metri. Podeaua pesterii este acoperita de o patura groasa de sediment, formata in mare parte din guano(fecale de liliac). In aceasta patura au fost descoperite mai multe resturi ceramice apartinand primei epoci.

Datorita prezentei chiropterelor pe tot parcursul anului in subteran, pentru reducerea numarului de vizitatori neavizati, Pestera Sinesie a fost inchisa cu o poarta cu bare orizontale, care sa permita accesul liliecilor in interior.

Manastirea Hodos Bodrog

Din punct de vedere geografic Manastirea Hodos – Bodrog se afla in judetul Arad (judet situat la granita de vest a Romaniei), la vest de municipiul Arad, pe cursul inferior al Muresului, la o distanta de 12 km, pe drumul ce duce de la Arad la Felnac – Secusigiu – Periam.

Venind dinspre Arad se merge spre Timisoara si inainte de benzinaria OMV din Aradul Nou – la semafor – se vireaza la dreapta pe Str. Ogorului (exista si indicator pt. Manastire). Se trece de cele trei sensuri giratorii de la capatul Str. Ogorului, urmarind de fiecare data directia Zadareni. La primele doua sensuri giratorii exista si indicatoare maro pt. Manastire.

Venind dinspre Timisoara, pe DN 69, dupa benzinaria OMV din Aradul Nou – la semafor se merge la stanga.

Venind dinspre Timisoara pe Autostrada, se iese la a doua iesire spre Arad (Arad Est 1) si se urmareste directia Zadareni.

Dupa Zadareni urmeaza Bodrogu Nou si aproape de iesirea din Bodrogu Nou se merge la dreapta (exista indicator pt Manastire pe ambele parti ale drumului). De la indicator mai sunt aproximativ 2 Km pina la Manastire.

Se poate ajunge si cu trenul Regiotrans pe relatia Arad – Bodrogu Nou. La citeva sute de metri de gara se afla drumul care duce la Manastire.

Coordonatele GPS ale Manastirii sunt: N 46° 7′ 59,712″, E 21° 11′ 1,671″.

Manastirea se invecineaza la est, la 1,5 km cu satul Bodrogu Nou, la sud cu satul Calugareni, iar la vest peste Mures cu satul Bodrogu Vechi.

Pina in anul 1839, manastirea era situata pe malul drept al Muresului, apartinind de satul Bodrogu Vechi si de comuna Pecica.

Deoarece manastirea era periclitata de cursul Muresului, care-si apropiase malul pina linga zidurile ei, prin interventiile staretului Grigore Chirilovici si cu ajutorul autoritatilor teritoriale din Arad, in anul 1839, Muresul a fost dirijat la nord-vest de manastire.

Adresa postala a Manastirii este:

Comuna Zadareni, Sat Bodrogu Nou, cod 317126, judetul Arad, Romania.

E-mail: mhb@manastireabodrog.ro
Telefon: +40 257 270177
Fax: +40 257 413000

Catedrala Ortodoxa Sfanta Treime

Cladirea se afla in zona Podgoria, in centrul orasul Arad. Catedrala episcopală din Arad poartă hramul “Sfintei Treimi” şi Sfântului Nicolae, iar construcţia a început în 1991.

Piatra de temelie a noii catedrale episcopale, situată în cea mai aglomerată intersecţie din centrul municipiului Arad, a fost pusă de Preasfinţitul Părinte doctor Timotei Seviciu, Episcopul Aradului, Ienopolei, Hălmagiului şi Hunedoarei, la 24 noiembrie 1991.

Înaltă de 58 de metri, noua catedrala episcopală are o structură de rezistenţă deosebită, întrucât are şi un adăpost antiatomic. Impunătoarea construcţie ridicată în centrul Aradului este placată cu calcar de Podeni, iar soclul şi scările sunt din granit. Candelabre sunt din bronz masiv, aduse de la Thesalonic, iar iconostasul a fost executat la o fabrică de mobilă din Arad. Clopotele masive au fost aduse de la prestigioasa fabrică Grass Mayer din Innsbruck, Austria, cu o experienţă de peste 400 de ani. Instalaţia va avea un ceas care va fi coordonat prin satelit. Crucea principală are înălţimea de peste 7,5 metri şi un braţ de deschidere de 3,5 metri. Este confecţionată dintr-o structură metalică, acoperită cu tablă de inox şi poleită cu aur de 24 de karate. În catedrală se află o raclă din argint, executată la monetăria statului, care adăposteşte moaşte ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Moaştele au fost primite de la Vatican.

Pentru construirea catedralei au fost folosite, printre altele, 4.100 de metri cubi de beton, 600.000 de kilograme de armături, 2.200 de metri cubi de zidărie, 3.500 de metri pătraţi de acoperiş din cupru, 1.300 metri pătraţi de placaje din marmură şi 1.600 metri pătraţi de placaje din granit. Catedrala are o lungime de 58 de metri şi o lăţime de 36 de metri, având un volum interior de 32.000 de metri cubi. Capacitatea este de peste 2.000 de locuri.

Date tehnice

Lungime 57m, latime 25m la intrare si 35m la absidele laterale, cupola centrala cu inaltimea de 50m, turlele-clopotnite cu inaltimea de 35m.

Constructia se afla în stadiu de finisare. De curand s-au turnat cele doua scari laterale de acces. In interior, peretii sunt tencuiti si pregatiti pentru pictura; instalatia de încalzire este realizata. In exterior se continua placarea peretilor cu calcar de Padeni, se lucreaza la montarea crucilor. In paralel, se sculpteaza iconostasul si se confectioneaza usile de intrare.

S-au investit pina in prezent 4,5 milioane USD. Investitia finala este estimata la aproximativ 5,5 milioane USD

Biserica Rosie

Pentru vizitatorul oraşului Arad clădirea Bisericii Evanghelice, cunoscută de localnici sub numele de „Biserica Roşie”, reprezintă un punct de atracţie deosebit. Denumirea vine de la finisajul exterior, realizat din cărămidă aparentă şlefuită .
Lucrările pentru construirea bisericii au început în martie 1905, fiind conduse de arhitectul arădean Ludovick Szantay, autorul proiectului acestui monument arhitectonic.

Antreprenorul general a fost arădeanul Fich Lajos. Construcţia a durat ceva mai mult de un an, biserica fiind terminată în septembrie 1906. Sfinţirea bisericii a avut loc în 1906 în prezenţa episcopului Sarany Samuel. Biserica este construită în stil neogotic. Ca materiale principale de construcţie au fost folosite piatra, cărămida şi betonul.
Turnul principal are o înălţime de 46 de metri. Altarul este o operă de sculptură în stil neogotic. Amvonul a fost executat de sculptorul Örr Gyorgy din Kosice. Pictura altarului are ca temă „Rugăciunea lui Isus în grădina Gheţiman” şi a fost executată de pictorul I. Umlauf încă în 1848. Probabil tabloul a fost adus dintr-o biserică mai veche.

Vizitatorul este impresionat de vitraliile executate în stil neogotic de către artistul Polka Josef din Budapesta. La inaugurare, biserica a avut trei clopote în greutate de 1590 kg denumite D (sunetul re), F (sunetele fa şi sol diez) şi A (sunetul la). În timpul primului război mondial, din dispoziţia autorităţilor, au fost demolate clopotele D şi A pentru ca din bronzul lor să se facă proiectile. A rămas doar clopotul F, pentru chemarea credincioşilor. Clopotele au fost turnate în atelierul turnătoriei Hönig din Arad, renumită pentru lucrările de turnare în bronz în zona aceasta. Orga bisericii, de tip Wegensstein, orgă electropneumatică, a fost lucrată la Timişoara şi instalată în 1927 şi a costat 280000 mii lei.

Arădenii şi vizitatorii oraşului sunt, de asemenea, impresionaţi de ceasurile din turnul bisericii, care au un mecanism central ce transmite impulsuri electrice celor patru cadrane. În 1992, la insistenţele protopopului Mozes Arpad, actualul episcop, au fost începute lucrările de restaurare a acestui splendid edificiu de arhitectură. Pe lângă restaurările exterioare şi interioare, cu această ocazie a fost restaurată şi aurită şi crucea de pe turnul principal.
Datorită sunetului deosebit al orgii, în biserică se organizează, periodic, în colaborare cu Filarmonica de Stat din Arad, concerte de orgă ce atrag numeroşi ascultători.

19.08.2013 – Festivalul Concurs al Cântecului Popular din Ţara Zărandului

 

Staţiunea Moneasa va găzdui duminică, 19 august Festivalul Concurs al Cântecului Popular din Ţara Zărandului, ediția XLIII. Pe scena Teatrului de Vară din localitate va avea loc cu începere de la orele 14.00 prima secțiune a festivalului în cadrul căreia tineri solişti vocali din peste 10 judeţe vor interpreta câte o doină sau o baladă (fără acompaniament) şi un cântec de joc împreună cu orchestra de muzică populară „Rapsozii Zărandului”, dirijată de cunoscutul taragotist Petrică Paşca urmând ca în a doua parte a serii întrăgiții interpreţi arădeni Cornelia Căprariu Roman, Malvina Nagy, Tiberiu Crişan şi Voichiţa Suba să își încânte publicul.
După premierea câştigătorilor acestei ediții, programul va continua cu recitalul invitaţilor Mariana Anghel şi Ciprian Pomohaci.
Preşedintele juriului va fi prof. Gelu Stan, realizatorul emisiunilor folclorice la Radio Timişoara.

Cetatea Aradului

Actuala cetate a Aradului este unul din cele mai importante monumente istorice existente, în momentul de faţă, în zona de vest a ţării.
Ridicată în a doua jumătate a secolului al XVII -lea, cetatea a fost considerată ca una dintre cele mai impresionante fortificaţii militare ale timpurilor respective. În rândurile ce urmează vom încerca să prezentăm motivaţia construirii acestui impresionant edificiu.
Odată cu încheierea războaielor austro-turce din prima jumătate a veacului alXVIII-lea şi după ocuparea Transilvaniei, a Banatului şi a altor teritorii de către Imperiul Habsburgic, s-a preconizat construirea unor fortificaţii militare , în regiunile pe atunci abia ocupate, pentru asigurarea dominaţiei în aceste zone.
De asemenea Cancelaria de la Viena a întocmit un plan strategic ce prevedea ridicarea unei centuri de cetăţi între zona interioară apropiată graniţei imperiului spre sud şi est. Din rândul acestor cetăţi au făcut parte fortificaţiile de la Oradea, Timişoara şi Arad. Planul cetăţii Aradului a fost aprobat personal de împărăteasa Maria Theresa şi de fiul ei Iosif al II-lea.
Noua cetate a Aradului, în conformitate cu planul imperial, trebuia să înlocuiască vechea cetate arădeană şi să corespundă din punct de vedere al tehnicii militare contemporane. Ca loc de construire a fost aleasă o peninsulă a Mureşului (pe malul stâng ) pe care oraşul a cedat-o autorităţilor militare. De construirea cetăţii, în momentul respectiv, a fost legată problema strămutării oraşului în câmpia Zimandului, pentru ca cei din cetate să aibă câmp deschis de tragere. Rezistenţa populaţiei şi apelurile la Viena au determinat suspendarea acestei idei. Edificarea Cetăţii, operă a arhitectului Harsch, a început în vara anului 1763, după sistemul Vauban şi este o construcţie în formă de dublă stea cu 6 colţuri, cu ziduri puternice de apărare, cazemate şi alte construcţii militare.
Lucrările au durat 20 de ani, cu mici întreruperi cauzate mai ales de lipsa forţei de muncă, aşa încât cetatea a fost terminată în 1783. După terminarea lucrărilor, în cetate au fost amplasate diferite unităţi militare şi în felul acesta Aradul a devenit un centru militaro-politic al dominaţiei austriece în zonă. Istoricul cetăţii, în mai bine de 200 de ani de existenţă, este legat de diferite evenimente importante. În timpul Revoluţiei lui Horea, în 1784, cetatea a fost unul din centrele de acţiune a trupelor imperiale împotriva răsculaţilor. În vremea războaielor napoleoniene în cetate au fost ţinuţi numeroşi prizonieri francezi. După revoluţia din 1848, în cazematele cetăţii, au fost închişi şi condamnaţi numeroşi revoluţionari printre care şi Eftimie Murgu. Odată cu sfârşitul secolului al XIX-lea, când se schimbă concepţia strategică, cetatea îşi pierde importanţa devenind o simplă cazarmă.

Turnul de apa

Dezvoltarea edilitară deosebită pe care o cunoaşte Aradul în secolul al XIX-lea contribuie, practic, decisiv la transformarea sa dintr-un oraş medieval într-unul modern. Majoritatea clădirilor ridicate în această perioadă au fost construite în stil neoclasic, eclectic sau secession, ceea ce conferă arhitecturii oraşului un aspect deosebit de unitar. Zona centrală a oraşului a polarizat majoritatea funcţiilor urbane: cele mai multe apartamente, cele mai importante dotări comerciale, culturale, sanitare, administrative, de învăţământ etc.

În acest context apare, în centrul oraşului, zona arhitectonică pe care arădenii de atunci au botezat-o “Piaţa Pompierilor”, nume sub care este cunoscută şi astăzi . Acest nume i-a fost dat de la faptul că în zonă a existat sediul unităţii de pompieri voluntari civili din Arad, înfiinţată încă în 1835 şi mai ales datorită existenţei Capelei Sfântului Florian, patronul pompierilor.

Tot aici, în a doua jumătate a secolului trecut, administraţia oraşului hotărăşte ridicarea unui edificiu deosebit de important pentru viaţa localităţii, edificiu care în memoria arădenilor este cunoscut sub numele de “Turnul de apă”. Turnul a fost construit pentru aprovizionarea cu apă a oraşului aflat în plină dezvoltare şi pentru semnalarea incendiilor şi intervenţia rapidă a formaţiei de pompieri a municipalităţii.

Turnul are o înălţime de 35 m şi a fost dat în folosinţă în anul 1896. Ca stil arhitectonic el completează aspectul unitar al arhitecturii arădene de stil eclectic sau secession. Turnul, o construcţie solidă de piatră şi cărămidă, impresionează prin masivitate şi înălţime.

Se remarcă prin decoraţia balcoanelor şi a ferestrelor. De asemenea, trecătorul rămâne impresionat de registrul decoraţiilor de la ultimul nivel, registru cu o bogată şi variată fantezie arhitectonică

.

Moneasa Resort

A resort for every season, lying at the feet of Codru Moma Mountains, Moneasa is at 110 km away from Arad.Access from Arad on road is on county road 709 via Şiria, from Seleus on 792 and from Sebis on 792B road.
Sheltered in the deep valley of Moneasa Stream, at only 280 m altitude, surrounded by peaks 700-1000 m high, the resort lies in the middle of the locality bearing the same name, on the territory of the Moneasa Reserve– that includes caves (the Bats’ Cave, the Bears’ Cavern, the Water Mill Cave), avens (Teia, at the quarry, on the Feredeu Ridge), karstic springs (Milky Stone), and other specific phenomena.
The natural therapeutic factors are mainly the hypothermal mineral springs (with approximate temperatures of 25o C, dicarbonated, sodium-based, hypotone).  The strongly ionized air due to the lush beech forests has a beneficial effect on the nervous system. The climate with mild winters and pleasant summers has a fortifying and sparing effect. Therefore, the resort is recommended to visitors with high blood pressure, mild heart disorders, asthenic neurosis, minor psychiatric conditions and rheumatism.

Known and probably used since the Turkish occupation, the thermal springs started to be popular only in the 19th century. On May 13th 1886, Moneasa was granted the “resort” status and in 1891, its domain became the property of baron Wenckheim Friedrich who built a treatment center over the hottest springs. In the same period several villas were built that still lend an Imperial flavor to the resort.

Today, Moneasa offers accomodation in hotels, villas, lodges and boarding houses; it has two modern treatment centers, round the clock medical care, fittness rooms, a show space and conference rooms. Camping sites and sport grounds have been built. There is a sports center with a football field, handball, basketball and tennis courts.

Many well-marked tourist itineraries towards the surrounding sights start from the resort leading to: caves, trout lakes, the red marble quarry, Dezna fortress.

The tourist activity in the area has a wealth of traditions as it was set up by one of the most active promoters of tourism in the Apuseni Mountains, Czaran Gyula (1847 – 1906), who lived and worked to the end of his life in Moneasa. He designed and built some of the alleys in the resort and traced the path that leads to Dezna fortress (yellow strip). The tourist societies from Arad have taken up and developed the activity of this pioneer.

The hot water swimming pools and the summer theater, the lake with hydrobikes, the possibility to be on a trip in every season (most of the marked routes are accessible in winter too), the sleighing and skiing slopes, recommend Moneasa as an all-season resort.
The swimming pool schedule:  Monday – Sunday 09:00 to 19:00 (1 may – 1 octomber) .

There are three pools available,with a depth form 0.9 meters to 1.9 meters.

All three pools are filled with thermal water (temperature 23 degrees C) tourists can have of showers, exchange booth, beach chairs, terraces and playgrounds for childrens.
There are also 15 bungalow houses.

 

Tourstic attractions surounding the resort :

 

– Mountain top &  Izoi Cottage from Codru Moma mountains that reaches 1097 meters. Ridge trail, blue tape marking, length 9 km, travel time 4 – 5 hours, level difference 810 m.
From the center of Moneasa we have to follow the marking to the Creasta Feredeu with a descent steep, then we have to go down into a valley marked by the water tank building. For the next 15 minuts we will have to climb util, on the left side, we will see the black hole of Aven Izoiu Mare. Then we have to follow the blue mark until we see the Izoi former weather chalet, nowadays transformed into a tourist chalet (altitude 703 m).

Then we have to follow the forest road through the back of the cotteage (south direction – also following the red mark) until we arrive at the top of the Izoi Mountain (1098 meters), which is considered the highest mountain from this area.

– The “Piatra cu Lapte” spring – located at 20 minutes distance from Moneasa

– The ski slope for beginers, have a total lenght of 300 meters. Due to the reduced inclination, the “Moneasa” ski slope is very popular among children

 The “Dezna`s” Castle Ruins, located on “Ozoiu” hill from Dezna village, at 7 kilometers from Moneasa. Built in the XIII th Century, the Castle had a defensive role for West Transilvania. Nowadays in Dezna village we can find The “Floria-Tour” (touristic attraction) , The Dezna`s School Camp (very popular in the summer) and the Neuro-Physiotherapy Hospital well knowned in the whole region. The touristic potential of Dezna is extraordinary. The tourists can also explore The Orthodox Church, a neoclassical castle (XIX Century), the ruins of an iron smelter from “Raschirata” , The “Zugău” Valley, The “Măgura Diecilor” hill.

 

 The Bats Cave,  located at one hour (walking distance) from Moneasa,  decorated with stalagmites and stalactites of various sizes. From here springs a small river, which pass through the Moneasa Resort. The cave is very beautiful and is carved in black limestone.

Features: blue mark, length 3 km, duration 60 minutes, altitude 150 m.

We are leaving from the center of Moneasa down the aleey through the bridge. Once we reached the road indicator we must turn left. After a short climb, the road turns to right and became rough. Then in about 150 meters we`ll arrive at the Bats Cave ( 370 meters altitude)

The Bears Cave, is a set of deep holes formed from natural erosion of rocks, under the action of water infiltration, which can be reached within 30 minutes (walking) from the Moneasa

 

 

 

 

The Black and Red marble quarry: is remarkable by modern methods of mining the rock and by its quality, but also by an especially impressive landscape given by the great front in stage. The black and red marble are exploited at the base and top of the quarry. Here were discovered during the operation several caves, today sadly destroyed or inaccessible.

 

 

The Water Lilies Reserve  , represent the major touristic attraction in summer season. The tourists can enjoy a very nice boat trip on the lake.

The Laurel Reserve, from the “Zimbru” village is about 30 kilometers away from Moneasa and has an area of ​​32.2 ha. It was declared a reserve in 1933, beeing the only place in the country where the laurel (- Ilex aquifolium) vegetate . This laurel glade is located in the middle of a beech, hornbeam, oak, maple and elm forest (82,6 ha).

The Dacian Silver Treasure, located in “Gura Văii” village ( DN 79A – road )

 

18.08.2013 – Târgul Meșterilor Populari și Parada Portului Tradițional

Organizate sub auspiciile Centrului Cultural Județean Arad, Târgul Meșterilor Populari și Parada Portului Tradițional au ajuns anul acesta la a X-a ediție.

Stațiunea Moneasa din județul Arad găzduiește la sfârșitul celei de-a treia săptămâni a lunii în curs, sâmbătă, 18 și duminică 19 august, unul dintre cele mai frumoase evenimente dedicate artei meșteșugurilor populare tradiționale specifice județului nostru.

Numeroși meșteri populari își vor expune cu această ocazie cele mai însemnate creații pe aleea principală a stațiunii începând din fața hotelului ”Parc”.

Artiștii populari olari, țesători, pictori își prezintă cu această ocazie obiectele realizate în atelierele și gospodăriile proprii. Vizitatorii pot asista de asemenea la procesul de creație a vaselor din ceramică, a covoarelor țesute la război sau a costumelor populare decorate cu migală și pasiune de către meșteri împreună cu copiii și nepoții lor sub privirea celor interesați aflați în aceste zile în frumoasa stațiune din Țara Zărandului.

Ediția jubiliară din această vară demonstrează pe de-o parte tradiția artei artizanale și a meșteșugurilor existentă în județul Arad și pe de altă parte preocuparea Centrului Cultural Județean Arad în păstrarea și conservarea acestei valoroase părți a patrimoniului de artă populară tradițională arădeană.

 

Târgul Meşterilor Populari va debuta cu Parada Portului Tradiţional la care vor participa numeroase ansambluri folclorice arădene.

“VASILE GOLDIS” WEST UNIVERSITY ARAD

 

Established in 1990, accredited in 2002, and having as patron the historical figure of Vasile Goldis, the ideologist of the Great Union in December 1, 1918, Western University of Arad “Vasile Goldis” is included in the “European Higher Education Area”, being a signatory to the “Magna Charter Universitatum” in Bologna.

In 2009,  “Vasile Goldis” West University of Arad, institution guaranteed by the romanian state, obtained the maximum rating “high trust”, awarded by the Romanian Agency for Higher Education Quality Assurance – ARACIS.

Curricula of both universities, the academic studies of masters and doctoral programs are a guarantee for the practice of teaching specific skills focused on careers in demand leading national and European labor market but also for personal development of the students.

Under the aegis of the Senate, the integration of scientific research with university education and professional practice is ensured by increasing the quality of academic activity in a multidisciplinary dimension, competitive and multicultural, held in genuine scientific research laboratories and scientific training: Life Sciences Institute, Center for pedagogical advice PLUSEGO, Technology and Business Incubator GOLDTECH ITA, Centre for social research and public opinion polling, the French Cultural Center, Center for Jewish Studies, Romanian-Brazilian Center, Italian Cultural Center, Center for German Studies “Fr. Schiller “, “Tudor Arghezi” Literature Research Center, Research Center of History and Literary Theory “Ioan Slavici”, International Linguistics Testing Center.

Macea University Botanical Garden, with an area of 21.5 ha, is a scientific collection which includes more than 2,300 taxa. Dendro-botanical collection is completed by the Botanic Garden Museum, Museum of Hunting and the Ethnography Museum.

“Vasile Goldis” West University of Arad will continuously develop the publishing dimension, will promote science and culture in the knowledge society through: Arad Academic Days (yearly organized and structured in sections / faculties), Vasile Goldis University Press, Central University Library “Tudor Arghezi”, CNCS accredited scientific journals indexed in international databases (Studia Universitatis “Vasile Goldis” – Series of Life Sciences, Economic Sciences Series, Series of  Engineering Sciences and Tourism, Science and Cultural Studies, Society and Politics).

Over half a century ago, Vasile Goldis postulated the European dimension, the European United States image – is made ​​by “Vasile Goldis” West University through: Center for European Integration and Training, initiating and organizing, since 1999, Euroregional Conferences DKMT (Danube-Cris-Mures-Tisa Euroregion) initiating and organizing, since 2009, Euroregional Conferences EUCD (Unconventional Energies in the Carpathian and Danubian Area), international programs such as IPA, PIN-MATRA, SECAL, IAD, PLANTA LIFE EUROPE INTERREG, Vivid, PHARE, PHARE ESC, COST, CBC RO-HU 2007-2013, HRD, POSMEDIU, ERASMUS, and publication of numerous monographs on the European scale of forerunners.

Today, “Vasile Goldis” West University is a full member of the European University Association EUA, the Danubian University Association, Association of Transcarpathian Universities, European Consortium “Carolus Magnus”- consortium with the Universities of Tübingen – Hohenheim region in Germany, Medical and Social Consortium del Borsodi in Hungary, the Euromediterranean Academic Forum and  owns the Vice – presidency of European Federation of Higher Education Schools – F.E.D.E., participatory body of the Council of Europe.

With a total of over 16.000 students, graduate and doctoral students, with over 50.000 alumni, the University is a founding member of Accredited Private Universities Union of Romania.

Due to the European system of transferable study credits, students, master and doctoral students benefit from the chance o f mobility both in country and abroad.

With a body of elite academic, teaching and research infrastructure at European standards, “Vasile Goldis” West University educational offer meets all requirements, offering a chance for a full affirmation on a globalized labor market.

Pestera lui Dutu

Situată la graniţa dintre judeţele Arad şi Hunedoara, la 6 km de centrul localităţii Căprioara (comuna Săvârșin, județul Arad), Peştera lui Duţu reprezintă ponorul Văii Fundata. Cavitatea subterană este formată într-un banc de calcare neojurasice, care poartă numele de „Calcarele de la Căprioara’’. Atât la suprafaţă, cât şi în peşterile din zonă, au fost identificate mai multe fosile de melci şi scoici, ceea ce indică geneza bancului calcaros.

Peştera lui Duțu a fost declarată arie naturală protejată conform Legii nr. 5 din 2000, primind clasa de protecţie C. Rezervaţia speologică a fost în custodia Asociaţiei Speologice Speowest Arad în perioada 2005-2013, iar în prezent face parte integrantă din Situl Natura 2000 – ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior – Dealurile Lipovei.

Peştera a fost formată de apa Văii Fundata, care avea iniţial un curs complet aerian, curgând peste zona actualului drum forestier. Prin adâncirea văii în masivul calcaros, apa a profitat de numeroase feţe de strat şi fisuri în rocă, pe care le-a umplut şi dizolvat, astfel trecând la un curs subteran. Peştera lui Duţu a fost formată în faza iniţială în regim înecat, ulterior fiind remodelată în regim vados. Accesul în subteran se face printr-un portal de mari dimensiuni, de unde, după coborârea unei săritori şi un târâş scurt, se ajunge în Sala Mare. De acolo pornesc două galerii laterale fosile, apa continându-şi traseul printr-o galerie principală până la sifonul terminal, iar după doar câţiva metri reapare la suprafaţă într-un izbuc.

Deşi peştera are puțin peste 150 m dezvoltare, aceasta prezintă diferite forme de eroziune şi coroziune, dar şi depozite de umplutură (concreţiuni, galeţi etc.) şi adăposteşte atât animale terestre, cât şi acvatice deosebit de importante, dintre care se poate menţiona prezenţa în interiorul peşterii a unor specii de chiroptere: Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum/hipposideros, care sunt strict protejate la nivel naţional şi european.

Legendele locale menţionează faptul că haiducul Duţu s-ar fi adăpostit în peşteră, de unde vine şi numele cavităţii şi au stârnit interesul căutătorilor de comori, care au efectuat două săpături în Sala Mare. Însă singurele vestigii identificate au fost câteva resturi ceramice din epoca fierului, decoperite accidental la recartatea peşterii de membrii A.S. Speowest Arad, cât şi o inscripţie greu de descifrat, din care se distinge anul „1938”.

Ridicări topografice: Mihai Besesek, Valentin Radu, Lucian Tomoiagă, Sabin Sebeșan

Cartografiere: Mihai Besesek

Sursa: speowest.ro

Aradul vechi

 

Perioada medievală

Descoperirile arheologice certifică existența unor sate în zona orașului actual și împrejurimi, începând cu secolul al XI-lea. Din aceeași perioadă, respectiv anii 1080 – 1090 datează și prima menționare scrisă a toponimului Orod. Tot ceea ce a rămas din vechea reședință ecleziastă și comunitară, sunt ruinele catedralei din Vladimirescu, indicând poziția lui veterum Orod (vechiul Arad). Începând cu secolul al XV-lea, documentele menționează Aradul ca fiind civitas sau oppidum. Istoricii se contrazic referitor la relația dintre vechiul Orod, situat în Vladimirescu, și ulterior menționatul Arad, aflat strict în zona orașului modern. Unii le cred așezări complet diferite, pe când alții presupun că vechiul Orod s-a mutat în actualul amplasament al orașului, mai exact în zona actualului cartier Drăgășani.

În 1514 locuitorii Aradului, majoritatea șerbi, s-au alăturat armatei lui Gheorghe Doja. Nobili au înăbușit răscoala și s-au răzbunat cu cruzime. După dezastrul de la Mohacs (1526), Ioan Zapolya, regele ales al Ungariei, și-a stabilit stăpânirea și peste Arad. Când turcii au creat pașalâcul de la Buda, Transilvania a devenit un principat autonom, care includea și regiunea Aradului.

După distrugerea de către turci, în anul 1551, a vechii cetăți și cucerirea orașului în 1552 între 1553 și 1555, turcii au construit un fort pătrat, pe malul drept al Mureșului, aproape de actualul pod Traian, pe locul fabricii de textile “TEBA” pe malul drept al Mureșului. În jurul acestei cetăți va apărea viitorul oraș[1]. Aradul se dezvoltă în perioada ocupației otomane (1551-1687), devenind, pe lângă un important punct strategic și un renumit centru de schimb comercial, în special pentru negoțul cu sare, unde târgul ținea zece zile și zece nopți, având administrație proprie, după cum consemnează Evlia Celebi[2]. Teritoriul a fost divizat în trei sangeacuri (sanjkas), iar aceea care se lega de Arad cuprindea orașul și 113 sate. Recensămintele din 1567 și 1579, comandate de sultan, au înregistrat pentru Arad și localitățile învecinate, un număr de 297 familii, majoritatea țărani. Armatele Transilvaniei au eliberat valea inferioară a Mureșului în 1595, reintegrând Aradul în Principatul Transilvaniei. După victoria de la Șelimbăr (1599), teritoriul Aradului a ajuns sub autoritatea lui Mihai Viteazul. După moartea acestuia, Gabriel Bethlen a dat turcilor fortăreața de pe Mureș (inclusiv Aradul), în schimbul Ineului.

Epoca modernă

Harta Aradului din anul 1897


După eșecul asediului otoman asupra Vienei (1683), trupele imperiale au pornit o mare ofensivă spre est, ajungând la Arad și cucerindu-l în 1687. După doi ani, Eugen de Savoia a proiectat reconstrucția vechii fortărețe turcești, Georg Haruckern fiind numit să conducă lucrările. După armata austriacă, primii meseriași și negustori germani au ajuns în Arad. După retragerea stăpânirii turcești, cetatea Aradului trece sub dominația Imperiului Habsburgic (1687). Pacea de la Karlowitz (1699) a stabilit frontiera dintre imperiile austriac și otoman, pe Mureș, iar Aradul a devenit centru zonal de pază a frontierei. Prin urmare, în august 1699, primele trupe de grăniceri, recrutați mai ales dintre sârbi, au fost încartiruite în oraș.
În 1702 Aradul a fost ridicat la rangul de oraș cameral, statut care i-a dat facilități economice. Răscoala curuților (rebeli anti-habsburgi) din vara lui 1707 a lăsat urme adânci în viața orașului, multe clădiri fiind distruse. După victoriile prințului Eugen de Savoia, s-a instalat dominația habsburgică și în Banat, situație confirmată prin pacea de la Passarowitz (1718). Ca parte a planului de dezvoltare economică pentru regiunile nou cucerite, autoritățile imperiale au adus coloniști germani. Dintre aceștia, câteva zeci de familii din Franconia au fost aduse în Aradul Nou (1724). Românii și sârbii au populat și ei satele din împrejurimi. Populația orașului care s-a grupat în jurul cetății cuprindea grăniceri și civili (țărani, meseriași, negustori) români, sârbi, germani și unguri. Numărul de locuitori înregistrați în oraș și împrejurimi era de 441 familii în 1720. Aflat la întretăierea unor importante drumuri comerciale, Aradul devine cea mai dezvoltată urbe a zonei.

Din punct de vedere administrativ, Aradul și zona subordonată a avut o evoluție interesantă. Domnitorii habsburgi au inclus Aradul și Zărandul mai întâi în Ungaria. În 1732, aproape tot ținutul Aradului a fost al ducelui Rinaldo de Modena care l-a pierdut după opt ani. Aradul a devenit proprietate a statului (domeniu aerarial) și orașul a căpătat noi facilități economice. Garda de frontieră a fost desființată în 1746 și majoritatea sârbilor, foști grăniceri, au plecat în Rusia. În același an, Aradul a fost ales ca centru al organizației Comunități de Nobili.
În timpul domniei Principesei Maria Tereza (1740 – 1780), orașul s-a dezvoltat sub aproape toate aspectele. Populația a crescut la 1.321 familii în 1752. Ponderea manufacturii a crescut în economie. Numărul meseriașilor a crescut de la 90 în 1746, la 299 în 1774. S-au organizat în bresle și au căpătat privilegii de la autorități. Prima breaslă înregistrată oficial era una a blănarilor germani (1702). Până în 1845, numai în oraș erau înregistrate 44 de bresle cuprinzând 65 meserii diferite. Atelierele prelucrau mai ales materii prime furnizate de “sectorul agricol” al orașului, care încă predomina în secolul al XVIII-lea. Renumitul târg de cereale și vite, existența a numeroși meșteșugari, precum și avântul demografic vor determina ca la 1765, în centrul așezării să se contureze o stradă principală mai largă, viitorul Bulevard.

Construirea noii fortărețe, aflată pe malul sudic al Mureșului, a marcat adânc istoria orașului. O echipă de ingineri militari condusă de Ferdinand Philipp Harsch a proiectat cetatea în stil Vauban-Tenaille. Lucrările au durat peste 20 de ani (1763 – 1783) și s-au efectuat de mii de șerbi.
Încă din secolul al XVIII-lea, locuitorii Aradului au încercat să obțină statut de oraș liber regesc, dar numai în 1826 au reușit să aibă acest privilegiu. În 1834 împăratul Francisc a înmânat autorităților locale diploma certificând acest titlu. Noua stare a creat mediul optim pentru dezvoltarea economică. Mai întâi, numărul de negustori a crescut la 686 în 1870.
Activitatea industrială a rămas relativ modestă în prima jumătate a secolului XIX. În 1825 funcționa o fabrică de mașini-unelte, iar în 1836 Anton Dangl a pornit o fabrică de făcut orgi, unică în această parte a Europei. Majoritatea produselor se făceau tot în ateliere.

Numai în a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-a simțit un vânt de schimbare. Primul pas spre marea industrie era deschiderea unor fabrici de spirt și drojdie de frații Neumann, în 1851. Statistici oficiale înregistrau în anii 1869 – 1870 un număr de 5.074 antreprenori, 6.839 funcționari și 11.913 muncitori. Totodată, 2.645 locuitori ai orașului erau țărani. Crește spațiul clădit al orașului cuprinzând, pe lângă vechiul nucleu din secolul al XVIII-lea, actuala zonă Centrală și cartierele Pârneava, Șega, Gai și Mureșel. Între 1870-1914 se construiesc edificii civile impunătoare, instituții și clădiri destinate unor întreprinderi. Paralel (1879 – 1888) se pun bazele actualelor diguri, ca urmare a revărsărilor râului Mureș. Tot în această perioadă (1880) începe pietruirea străzilor.
La sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, producția industrială s-a diversificat. În 1872 s-a înființat fabrica de mașini “Hendl”, apoi una de ciment și pavaje. Frații Lengyel au fondat o fabrică de mobilă în 1891, iar în anul următor Johann Weitzer a pornit fabrica de vagoane care la începutul secolului următor s-a mărit, ajungând să producă și automobile, utilitare și avioane. În 1909 industria locală s-a îmbogățit cu o uzină textilă, proprietate a familiei Neumann.

Pe la începutul secolului XX Aradul era o metropolă industrială cu 25 de fabrici și 7 bănci.
Creșterea industrială a stimulat expansiunea orașului spre nord și vest, în detrimentul zonelor agricole. Pasul rapid al vieții urbane a necesitat un sistem de transport public urban, astfel că în 1878 s-au pus în funcțiune primele tramvaie trase de cai, între gară și diferite puncte de interes din oraș. La începutul secolului XX intră în funcțiune prima linie de autobuz urbană. În ultimul deceniu al secolului XIX s-a încheiat construirea rețelei de apă și canalizare. Iluminatul public bazat pe lămpi cu petrol s-a introdus în 1828, pe gaz în 1860 și pe electricitate în 1895.
Până în 1747, administrarea Aradului era divizată între două primării – sârbă și germană. După aceea, primarul a fost desemnat, funcție de conjunctura politică, dintre germani, unguri, evrei și români. În 1871 Aradul a devenit municipalitate, încât administrația și justiția s-au separat. După instaurarea regimului dualist austro-ungar (1867) autoritățile erau dominate de maghiari și sârbi.

Evoluția demografică din secolul XIX a fost spectaculoasă. În 1804 Aradul avea 8.476 locuitori, în 1850 erau 22.398 locuitori, iar în anul 1900 numărul a crescut la 56.260 locuitori.
Principalele curente politice, conservator și liberal, au apărut în Arad în prima jumătate a secolului al XIX-lea, reprezentată de cluburi de discuții. Concomitent se forma și o mișcare de emancipare națională a românilor, în special printre clerici.

Revoluția din 1848 a dat un impuls asocierii politice, materializate în partide politice, fondate în ultimul sfert al secolului XIX. Partidele ungurești erau conservatorii (guvernamental) și partidul independenței. Conservatorii păstrau puterea acceptând niște compromisuri, dar nu și votul universal. Mișcarea de emancipare națională a românilor a evoluat până la fondarea Partidului Național Român, în 1881. Curentul socialist a avut numeroși adepți, prin urmare congresul de înființare a Partidului Social-Democrat al Muncii (marxist) s-a ținut la Arad.

Arad – decembrie 1918


Din cauza împotrivirii partidelor ungurești la schimbările democratice din societate, mișcările naționale și socialiste s-au apropiat. Aradul era un oraș multi-etnic, cu un mare număr de muncitori și o solidă tradiție a naționalităților non-maghiare în lupta de emancipare, așa încât Clubul Deputaților Naționalităților din parlamentul de la Budapesta, cât și secțiunea Românească a partidului social-democrat din Ungaria, s-au stabilit în Arad.
Primul război mondial a dezvăluit toate constrângerile sociale și naționale din Imperiu. Partidul Național Român și secțiunea românească a Partidului Social-Democrat din Ungaria au condus mișcarea românilor pentru drepturi. Pe 30 octombrie 1918, s-a constituit Consiliul Național Român care s-a mutat în 8 noiembrie de la Budapesta la Arad. Liderii acestei organizații erau politicieni din Arad: Ștefan Cicio-Pop, Vasile Goldiș, Ioan Suciu, Ioan Fluieraș. O delegație maghiară, condusă de Oszkar Jasyi, a venit la Arad pentru a negocia cu reprezentanții românilor. După trei zile de discuții, 13-15 noiembrie, marcate de concesii din partea maghiară și fermitate din partea română, s-a decis: separarea de Ungaria și unirea cu România. Consiliul Național Român Central din Arad a pregătit adunarea plebiscitară de la Alba Iulia, care a proclamat la 1 decembrie 1918 unirea Transilvaniei cu România. La sfârșitul lui decembrie, trupele franceze au ocupat orașul. Armata română a intrat în Arad pe 16 mai 1919, iar pe 10 iulie 1919 toată administrația a fost preluată de către statul român.

Perioada interbelică


Stema interbelică a orașului


Adoptarea noii constituții, în 1925, a asigurat cadrul legislativ necesar creării structurii statale unitare. În conformitate cu legea noului sistem administrativ în 1925, prefectul a devenit reprezentantul guvernului în teritoriu, numit de Ministerul Afacerilor Interne, prezidând Consiliul Județean.
În anul 1929 conform noii legi a administrației publice locale, toate capitalele de județ, inclusiv Aradul, au fost declarate municipii.

În perioada interbelică orașul se extinde în continuare prin includerea satului Micălaca și înglobarea, ca suburbii, a următoarelor perimetre construite: Grădiște, Poltura și Bujac. Se dezvoltă cartierele Micălaca Nouă, Subcetate și Gai (1930-1940). Se extinde rețeaua de apă și sistemul de canalizare. Se deschid numeroase școli. Vechea și impunătoarea stradă principală devine bulevard și cea mai importantă zonă comercială. Aici sunt grupate marile edificii publice: Teatrul, clădirea Primăriei, Banca Națională, palatul Cenad, palatul C.F.R., biserici, hoteluri. Majoritatea acestor clădiri au fost construite la sfârșitul secolului al XIX-lea. Pe lângă funcția de principală arteră de circulație bulevardul are și rolul de promenadă (Corso). Includerea localităților suburbane și imigrația spontană sau organizată a dus la o mărire semnificativă a populației. Prin urmare, în 1937 Aradul avea 76.015 locuitori dintre care 72% erau români, 8% maghiari, 4% germani, 4% evrei și 12% alte naționalități.
Industria grea a continuat să fie reprezentată de uzina lui J. Weitzer (care a fuzionat în 1920 cu producătorul de automobile Marta), uzina textilă și moara fraților Neumann și fabrica de mobilă Lengyel și renumita fabrică de lichior Zwack și-a continuat existența.

S-au înființat noi uzine, ca Fabrica de zahăr (1926), Polyrom (fabrică de vopsele, 1930), Fabrica Tehnică Arad (becuri electrice, 1935). Prin urmare, în 1937 existau 110 unități industriale față de 59 în 1919. Criza economică din 1929-1933 a dus la falimentarea multor ateliere mici și a concentrat majoritatea producției în 22 de firme mari. Activitatea comercială s-a amplificat, plasând Aradul cu cele 4.001 de societăți comerciale, pe locul al patrulea în țară, dar doar un mic procentaj din aceste firme foloseau capital românesc (8,7% din angrosiști și 15% dintre detailiști).
În afară de sucursala locală a Băncii Naționale a României (deschisă în 1921), mai erau 10 bănci active în oraș, dintre acestea, banca Victoria fiind reprezentativă pentru finanțele arădene.
Uzina de apă a fost reconstruită între 1931 și 1934, încât s-a îmbunătățit calitatea și s-a extins rețeaua de distribuție a apei potabile. Și sistemul de canalizare a fost modernizat cu asistență a experților britanici.
Aradul a fost unul din primele orașe din România cu centrală telefonică automată din anul 1937. Transportul urban s-a modernizat după punerea în circulație a autobuzelor pe 16 linii.

Viața politică depindea de fluctuațiile de pe scena bucureșteană. Până la fuziunea cu partidul Național Țărănist din vechiul regat (1926), Partidul Național Român reprezenta interesele ardelenilor. După aceea, cetățenii Aradului au votat pentru partidul nou creat și Partidul Liberal. Partidul Maghiarilor avea un electorat constant. Partidele social-democrate aveau, oarecum paradoxal, o prezență redusă în Arad. La alegerile din 1937, cumva ultimele alegeri democratice din perioada interbelică, preferințele locuitorilor din Arad s-au îndreptat spre partidul de extremă dreapta “Totul pentru Țară”, urmat de Liberali și de Partidul Maghiarilor.
În pofida alianței cu Germania, guvernul român nu a fost capabil să împiedice pierderea unor provincii, inclusiv a unei mari părți a Transilvaniei (30 august 1940). Protestele românilor, inclusiv a celor din Arad, nu au avut succes. Războiul a afectat și Aradul, mai ales prin desele restricții și rechiziții, la care s-a adăugat bombardamentul anglo-american din iulie 1944, care a distrus clădiri militare și civile din jurul gării.

După lovitura de stat din 23 august 1944, Aradul a ajuns la mijlocul luptelor dintre armatele române și germano-maghiare. La 22 septembrie, trupele maghiare s-au retras din oraș după ce au aruncat în aer podurile peste Mureș, gara și centrala telefonică. În octombrie și începutul lui noiembrie 1944, aviația germană Luftwaffe a bombardat gara făcând mari distrugeri. După înfrângerea Germaniei hitleriste, Divizia I de cavalerie a revenit la bază în Arad fiind primită triumfal de populație la 13 iulie 1945. În cetate au fost încartiruite și trupe rusești.
[modificare]Perioada postbelică

După cel de al Doilea Război Mondial, Aradul se dezvoltă ca un centru industrial. Se conturează marile platforme industriale și iau ființă întreprinderile republicane, cu mii de locuri de muncă, fapt care a determinat atragerea populației din mediul rural. Ca urmare a creșterii numărului de locuitori, au apărut noile cartiere de blocuri și zone de locuit: Aurel Vlaicu, Calea Romanilor, Micălaca, Faleza Sud și Banu Mărăcine. De asemenea, s-au construit numeroase clădiri publice: cinematograful “Dacia”, hotelurile “Continental – Astoria” și “Parc”, Casa de Cultură, Sala Polivalentă, Spitalul Județean, Ștrandul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini preluate de pe www.perfectionare-stomatologie.webs.com

Sursa textului: Wikipedia

Rezervatia Speologica Valea Morii

Peștera Valea Morii (denumită și Peștera cu Apă de la Moară) este localizată pe teritoriul comunei Moneasa, județul Arad, în grupa Munților Apuseni, masivul Codru-Moma, Bazinul Văii Moneasa, afluent al Crișului Alb.

Morfologia zonelor carstice din regiune este în general condiționată de contactul litologic, dintre calcarele și dolomitele triasice cu alte roci care au favorizat apariția fenomenelor carstice. Cercetările hidrogeologice din zonă au evidențiat prezența unui sistem hidrogeologic vast, marcările efectuate cu trasori demonstrând și străpungerea hidrologică Ponorul Tăul Bivolilor (sau Peștera de la Merezerie) – Peștera cu Apă de la Moară.

Peştera cu Apă de la Moară a fost declarată arie naturală protejată conform Legii nr. 5 din 2000, primind clasa de protecţie A, constuind rezervaţie ştiinţifică de categorie I IUCN: „Rezervație Naturală Strictă: arie protejată, administrată în principal în scopuri științifice”. Rezervaţia speologică a fost în custodia Asociaţiei Speologice Speowest Arad în perioada 2010-2013, iar în prezent face parte integrantă din Situl Natura 2000 – ROSCI0042 – Codru-Moma.

Explorarea și cercetarea peșterii a fost începută de către membrii Cercului Speologilor Amatori Liliacul Arad, care au realizat primele ridicări topografice în 1976, calculând 2012 m de galerii cartografiate. Pe lângă dezvoltarea mult mai mare comparativ cu restul peșterilor din regiune, în peșteră au fost observate acumulări semnificative de cristale de aragonit, urme de faună fosilă (grifade), cât şi colonii de chiroptere (Myotis myotis, Rhinolophus ferrumenquinum/hipposideros, Miniopterus schreibersii), fapt pentru care a fost propusă încă de atunci pentru includerea pe lista ariilor natural protejate.

Datorită importanței sale, Peștera cu Apă de la Moară a continuat să fie în atenția speologilor arădeni, care în urma degradărilor produse de vizitatorii neavizați în vara anului 1985, au montat prima poartă de protecție în zona intrării. Aflată în custodia C.S.A. Liliacul Arad în 1989, peştera este verificată frecvent, prilej cu care speologii surprind trei indivizi, care au forțat poarta existentă şi sunt predaţi la Miliţie, iar ulterior, ca precauție, se mai montează o poartă, pentru a limita și mai mult degradarea.

Din punct de vedere geologic, Peștera cu Apă de la Moară face parte dintr-un sistem de peșteri, care constituie o străpungere a unui mic masiv de roci carbonatice intens carstificate şi fracturate, localizat între localitățile Rănușa, Moneasa şi Slatina de Criș. Peștera este formată dintr-o serie de galerii active, subfosile şi fosile, labirintice, dispuse pe 4 nivele disticte şi două nivele intermediare, majoritatea fiind dezvoltate pe niște fracturi majore, având aspect de diaclaze. Activul care se revarsă prin intrarea Peșterii cu Apă de la Moară, pătrunde în subteran prin Peștera de la Merezerie, cu o dezvoltare de 538 m, conexiunea dintre cele două cavități nefiind realizată fizic până în present, decât prin colorări.

Pe lângă acestea, în zonă au mai fost identificate încă trei cavități de dimensiuni mai modeste, care fac parte din acelaşi sistem şi anume: Peștera Uscată de la Moară, Grota din Cariera Veche și Avenul cu Dop.

În urma recartării efectuate în perioada 2011-2012 de membrii Asociației Speologice Speowest Arad cu instrumente de precizie, rezultatul obținut a fost de doar 1750 m dezvoltare a tuturor galeriilor.

Topografiere: Mihai Besesek, Valentin Alexandru Radu, Robert Valeriu Sarkozi, Romeo Lazăr, Sabin Cosmin Sebeşan, Alin Szilvagyi, Anamaria Suciu, Mihaela Velin, Sebastian Martian Sbîrcea, Alex-Cristian Oncu, Călin Bâc, Adrian Vesa, Raluca Cselenyi și Varun Gupta.

Cartografiere: Mihai Besesek

Instrumente: busolă optică Silva 1°, clinometru optic Suunto 1°, lasermetru Hilti PD4 2mm

Clasa de precizie: 5

Dezvoltare: 1750 m; Denivelare: +41,5 m; Extensie: 426 m

Sursa: speowest.ro

Pestera Coliboaia

Situată pe teritoriul Parcului Natural Apuseni, Munții Bihor, în comuna Câmpani, sat Sighiștel, intrarea în Peștera Coliboaia se deschide în versantul drept al Văii Sighiștelului la cca. 4 km amonte de sat, în apropiere de Canionul Sighiștelului și de Peștera Măgura.

Valea Sighiștelului cuprinde cea mai mare densitate de peșteri pe km² din țară, la Cadastrul Peșterilor din România fiind înregistrate peste 155 de peșteri și avene. În multe dintre acestea au fost identificate situri arheologice, fapt ce demonstrează o locuire permanentă în zonă încă din paleolitic

Cu o dezvoltare de peste 2000 m, Peştera Coliboaia este străbătută aproape în totalitate de un râu, care pătrunde în subteran cel mai probabil printr-o serie de ponoare din zona Pietrele Roşii, bazinul Văii Crăiasa. Galeria principală activă are câteva pasaje inundate (sifoane) și un afluent mai însemnat, care este posibil să facă legătura cu Peştera din Dealul Secăturii (dezvoltare de cca. 3000 m și denivelare totală de -390 m). În funcție de sezon și de debitul precipitațiilor, râul subteran se pierde succesiv într-o înșiruire de sorburi impenetrabile. În momentul în care pierderile respective nu mai pot drena tot debitul apei, nivelul acesteia crește până la formarea unui lac, care ocupă aproape toată suprafața galeriei principale pe o lungime de peste 150 de m

În sectoarele dintre sifoane galeria activă se lărgește considerabil, întâlnind scurte diverticule laterale fosile sau mici săli. Dintre acestea, pe o galerie înaltă situată la 7 m deasupra râului subteran, în data de 20 septembrie 2009, o echipă formată din speologii Mihai BESESEK, Valentin Alexandru RADU, Roxana Laura ŢOCIU (Asociaţia Speologică Speowest Arad), Tudor RUS (Clubul de Speologie Speodava Ştei) şi Marius Iosif KENESZ (Asociaţia Montană Speozarand Brad) au descoperit mai multe desene şi incizii parietale

Desenele realizate în cărbune sunt ușor alterate, în unele locuri acoperite de o crustă subțire de calcit sau de grifade fine, fapt care atestă vechimea și autenticitatea lor. Ele reprezintă în mare parte animale, printre care un bizon, un cap de urs, un cal, doi rinoceri, câteva animale nedeterminate exact, cum ar fi un cal sau o felină, un cerb, un mamut şi alte semne indescifrabile. Pe lângă desene, pe planșeul galeriei au fost observate oase de Ursus spelaeus, unele calciDe remarcat este și existența unor depozite osteologice considerabile și grifade în Sala Urșilor. Interesant este faptul că în anumite zone pereții și tavanul sunt formați dintr-o umplutură provenită probabil dintr-o galerie superioară, în prezent colmatată și care probabil făcea legătura cu o altă intrare de la suprafață, folosită în paleolitic, atât de animale, cât și de oameni.

coliboaia1Peștera a fost pusă la scurt timp de la descoperire sub protecție prin grija Federaţiei Române de Speologie, cavitatea fiind închisă în momentul de față cu două porți, una situată la intrare și una în zona Sifonului 1, la care se poate adauga faptul că peștera se protejează singură, Sifonul 3 fiind greu accesibil, acesta putând fi depășit numai la debite scăzute ale apei din subteran. Porțile au fost realizate și montate prin efortul unei echipe de speologi români proveniți de la A.S. Speowest Arad, C.S. Speodava Ștei și C.S. Cristal Oradea. Ulterior poarta de la intrarea a fost înlocuită de Asociația pentru Protecția Liliecilor din România, pentru implementarea unui proiect de protejare a chiropterelor.

Pentru cercetarea desenelor a fost constituită o echipă multiinstituţională şi multinaţională, autorizată de către Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, din care fac parte reprezentanți ai Muzeului Ţării Crişurilor Oradea, ai Administraţiei Parcului Natural Apuseni și ai Institutului de Speologie „Emil Racoviță”, la care s-a alăturat o echipă franceză formată din Dr. Jean Clottes – expert internaţional în artă rupestră pentru ICOMOS şi UNESCO, Chevalier de la Légion d’Honneur, din Bernard Gély – arheolog la Serviciul Regional de Arheologie, specialist în studiul peşterilor ornate din cadrul Direcţiei Regionale de Afaceri Culturale Rhône-Alpes, din Michel Philippe – paleontolog specializat pe studiul ursului de peşteră, din Françoise Prud’Homme – responsabil al Muzeului Regional de Preistorie din Orgnac (Franța), din Marcel Meyssonnier – reprezentant al Asociației Franța-România-Speologia și consilier de tehnică speologică la Direcţia Regională de Tineret şi Sport Rhône-Alpes și din Valérie Plichon – membră în biroul Comitetului Speologic Regional Rhône-Alpes. Această echipă de specialiști a fost completată cu membri ai A.S. Speowest Arad și C.S. Speodava Ștei pentru efectuarea ridicărilor topografice, asigurarea asistenței, a suportului logistic și tehnic necesar cercetătorilor pe perioada studiului în subteran

ColiboiaDupă evaluarea sitului de către echipa franco-română, descoperirea a fost făcută publică în iunie 2010. Călin GHEMIŞ, arheolog la Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, a prelevat două eşantioane de cărbune, unul direct de pe animalul desenat (felină/cal) şi altul dintr-o bucată de cărbune găsită sub acelaşi desen. Cele două probe au fost datate prin metoda radiocarbonului (C14) la Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement la Gif-sur-Yvette (LSCE/UVSQ, Franţa) (de Hélène Valladas).

Rezultatele sunt următoarele:

desen animal : 27,870 ± 250 (GIFA 11002), calibrat la 31,450 / 32,820 ani CalBP (GifA11002/SacA23417);
cărbune : 31,640 ± 390 (GIFA 11001), calibrat la 35,120 / 36,780 ani CalBP (SacA23416).

Aceste date confirmă vârsta foarte veche a artei parietale din Peştera Coliboaia. Cea mai veche dată (circa 36000 ani înainte de prezent) corespunde datărilor obţinute pentru picturile din Peştera Chauvet (Ardèche, Franța), care erau cunoscute până atunci ca cele mai vechi manifestări de artă paleolitică din Europa.

Prin Ordinul nr. 2770 din 16.12.2011 a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Peştera Coliboaia a fost clasată în Lista Monumentelor Istorice, categoria arheologie, grupa valorică „A”, primind codul BH-I-m-A 21034.

În prezent studiul sitului arheologic a fost analizat în cea mai mare parte, în ce privește desenele și se va continua cu cercetarea celorlalte urme vechi. Din punct de vedere speologic, în sit Mihai BESESEK a cartat Galeria cu Desene cu amplasarea exactă a acestora, iar în întreaga cavitate s-a reușit explorarea și topografierea Afluentului până la o galerie îngustă colmatată și prin depășirea Sifonului 4 pe activul principal s-a mai explorat și topografiat parțial câteva sute de metri, membrii A.S. Speowest Arad oprindu-se la o săritoare de circa 7 m, care necesită echipament de escaladă pentru continuarea explorărilor.

Sursa: speowest.ro

INTEGRATED SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM IN ARAD COUNTY

 

In the period 2010-2013, it is implemented, in Arad, the project named “Integrated solid waste management system in Arad county “, financed by the European Regional Development Fund, with the total budget of over 122 million. European Union ERDF co-financing is 80%, 18% contribution from the state budget and 2% represents local contribution.

Arad is among the first counties in implementing this system and the technology which will be used here is the first of its kind in Romania.

The overall objective is, ultimately, to improve the environment and living conditions.

The first step aims to eliminate waste and accidental deposit of waste by creating facilities for collection, transportation and storage in ecological deponee. Irregular deposits in Arad, Nadlac, Pecica, Santana, Curtici Pâncota, Chişineu Cris, Ineu, Sebiş will be closed and the land will be rehabilitated. In Chişineu Cris, Ineu, Sebiş, Bârzava will be built transfer stations, which will take the waste from a wider area and will load and transport it to Arad ecological deposit.

Another measure is to reduce the amount of waste disposed. Applying European experience in the field, in Arad County will be implemented selective collection of recyclable waste in urban and rural environments. In this purpose it were purchased 3200 metal container of 1100 l, 5300 plastic containers of 1100l, 58,000 euro bins of 240 l. In the purpose of separate collection of biodegradable waste from homes in urban areas (Arad- Area 1, Nădlac, Pecica, Sântana, Pâncota, Ineu, Curtici and Ineu – Area 3), will be distributed 46,500 euro bins of 120 l. Also in this purpose, the transfer station from Ineu will have a unit sorting recyclable waste and a composting of biodegradable waste. A composting station will be built in Arad. Rural households will be equipped with 50,000 individual composting units.

Also, this project includes the purchasing of 17 vehicles for the collection, compaction and transportation of waste and of a mobile grinder for exploitation of construction and demolition waste.

Following the completion of works and purchases financed by this project, Arad will have a waste management system and selective collection according European standards.

Oferta teatrală

 

Teatrul de Stat Arad, ( Bd. Revoluţiei 103, tel: 280016) care de la înfiinţare, în anul 1948, a pus în scenă aproape 400 de premiere în aproximativ 15000 de reprezentaţii.  Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea a fost construită în anul 1874 în stil neoclasic, fiind locul unde de mai bine de 120 de ani se concentrează viaţa teatrală a Aradului. Stagiunea se desfăşoară în perioada septembrie-iunie. În fiecare an,  în luna octombrie, are loc “Festivalul de teatru clasic”, manifestare naţională la care participă cele mai reuşite spectacole din ţară.

Teatrul de Marionete, (Str. Episcopiei nr.15 , tel: 256922), care însufleţeşte lumea basmelor spre încântarea celor mici, din anul 1951. În luna mai, din doi în doi ani ,are loc Festivalul Internaţional Euromarionete, la care sunt invitate teatre de renume din lumea animaţie, atât din ţară cât şi din străinătate.  Stagiunea teatrală se desfăşoară în perioada septembrie-iunie.

Teatrul Vechi, (Str. Gh.Lazar nr 3, tel: 211918 ), unde au loc spectacole de teatru underground sau ale Teatrului de Curte

Teatrul  Maghiar, (Str. M.Eminescu nr.55-57, tel: 280716) înfiinţat în anul 2002.

Leave a Reply