UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”

Ca întotdeauna împreună, pentru că acest împreună reprezintă credinţă în Dumnezeu a universităţii noastre şi pentru că acest împreună a construit de-a lungul anilor, o instituţie de învăţământ superior de prestigiu, o instituţie puternică, ce are ca temei fundamental aspiraţia întregii noastre comunităţi academice de a construi la Arad, un învăţământ superior de stat de calitate, în ciuda tuturor opreliştilor făţişe, ba chiar ostentative, uneori.

Ne uneşte pe toţi credinţa că Dumnezeu este deasupra noastră a tuturor şi numai Dumnezeu a făcut posibil „miracolul” care se numeşte Universitatea „Aurel Vlaicu”. De ce „miracol”? Pentru că Universitatea „Aurel Vlaicu” are în prezent o bază materială impresionantă: 42.221 m2, un corp profesional de înaltă profesionalitatea, şi, precum bine se ştie, Consiliul ARACIS a acordat Universităţii noastre ”grad ridicat de încredere în mod definitiv”, fără condiţionări, fără monitorizări timp de 5 ani.

Scurtă Istorie

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată şi recunoscută de ARACIS ca fiind o instituţie cu „grad de încredere ridicat” continuând tradiţia învăţământului universitar arădean care a început cu:
Institutul Teologic (1822)
Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1947)
Institutul de Subingineri (1972)

Universitatea „Aurel Vlaicu” s-a dezvoltat temeinic de la an la an, cu noi specializări, cu noi facultăţi, atentă fiind însă, la respectarea standardelor de calitate. Anul universitar 2009/2010 marchează şi înfiinţarea Facultăţii de Design, precum şi a specializărilor: psihologie, informatică economică, marketing, modă şi design vestimentar. Astfel la început de an universitar UAV se prezintă astfel: 38 de specializări de licenţă, 27 programe de Master, IOSUD (instituţie organizatoare de studii de doctorat) domeniul filologie, 12 departamente.

O dimensiune fundamentală a învăţământului superior este reprezentată de cercetarea ştiinţifică. În anul universitar 2008-2009, activitatea de cercetare ştiinţifică a înregistrat o intensificare în raport cu anii anteriori. Se poate sublinia faptul că în anul 2008 UAV a depus în competiţii internaţionale 9 proiecte de cercetare şi 7 proiecte de cercetare depuse în competiţii naţionale. Dintre acestea 8 proiecte internaţionale au fost câştigate, respectiv 5 proiecte naţionale.

Scurtă descriere a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad

Tip: Universitate de stat/Acreditată ARACIS cu Grad ridicat de încredere
Înfiinţată: 1972 (institut)/ 1990 (universitate)
Rector: Prof. Dr. Lizica Mihut
Număr total de studenţi: peste 15 000
Număr de cadre didactice: 470
Număr de facultăţi: 9 (cu 38 specializări de licenţă, 29 programe de master şi 2 domenii de doctorat);
Număr de departamente: 12
Număr de institute: 7

Suprafaţă totală de învăţământ: 45,516 m2

Universitatea „Aurel Vlaicu” este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ. Universitatea „Aurel Vlaicu” respectă şi promovează convenţiile europene privind învăţământul superior. Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice

În prezent universitatea este structurată în 9 Facultăţi şi 12 Departamente, având mai mult de 15394 studenţi, 477 cadre didactice, peste 45516 m2 de suprafaţă de învăţământ, săli de curs şi seminar, laboratoare computerizate cu ultima generaţie de tehnologie.
Planurile de învăţământ ale tuturor facultăţilor sunt corelate cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) începând cu anul 1999, astfel încât diplomele precum şi perioadele de studii pot fi recunoscute în întreaga UE. Prin Programul Erasmus LLP, studenţii pot frecventa pentru o perioadă de timp cursurile unei alte universităţi din ţară sau străinătate. Universitatea garantează recunoaşterea academică completă a tuturor studenţilor Erasmus care iau parte la programul de mobilitate.

Cercetarea în UAV
În Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad există un număr de domenii de cercetare în cadrul cărora cadre didactice ale universităţii şi realizările acestora au o excelentă recunoaştere la nivel naţional şi internaţional. Acest lucru se datorează faptului că pe de o parte a fost acordată o atenţie deosebită dezvoltării de infrastructură ultra-performantă iar pe de altă parte că managementul universităţii este orientat pe planificarea de teme de cercetare de top, identificarea potenţialului de cercetare în rândul studenţilor universităţii şi atragerea cercetătorilor români din diasporă.

Totodată, o atenţie deosebită este acordată adaptării managementului universităţii astfel încât să fie încurajată atât dezvoltarea cercetării fundamentale cât şi a celei cu aplicaţii directe în domeniul economic. In sprijinul cercetării, UAV şi-a întărit şi relaţiile internaţionale şi şi-a intensificat cooperările în parteneriat extern atât pe plan didactic cât şi de cercetare. Prin aceste activităţi s-a obţinut creşterea vizibilităţii internaţionale a universităţii, dinamizarea procesului de mobilitate academică, atragerea de fonduri prin proiecte în parteneriat cu universităţi de prestigiu din Europa, Statele Unite ale Americii şi Asia, creşterea faţă de anii precedenţi de aproape 3 ori a numărului de articole şi cărţi publicate la edituri de prestigiu din ţară şi mai ales din străinătate, multiplicarea numărului de patente internaţionale şi organizarea unui număr sporit de evenimente ştiinţifice cu impact internaţional semnificativ.

Ca urmare a acţiunilor conjugate de sprijinire şi stimulare a cercetării, începând cu anul 2008, activitatea de cercetare ştiinţifică a înregistrat o intensificare fără precedent. In anul 2008 UAV a câştigat 8 proiecte internaţionale şi 5 proiecte naţionale, valoarea contractelor de cercetare finanţate prin competiţii naţionale fiind de 2.027.202 RON, iar a celor internaţionale de 52.350 RON.

În prezent în Universitatea „Aurel Vlaicu” derulează un număr de 6 proiecte internaţionale şi 5 proiecte naţionale. Din acestea trebuie menţionate în mod deosebit: a) proiectul de cercetare finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Cadru 7 intitulat “Folate-based nanobiodevices for integrated diagnosis/therapy targeting chronic inflammatory diseases – NANOFOL” în care Universitatea Aurel Vlaicu din Arad este partener într-un consorţiu de 13 instituţii europene de prestigiu. La ora actuală, o parte din aparatura necesară derulării acestui proiect se gaseşte doar în cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad, ceea ce dovedeşte faptul că în această universitate există dotări care depăşesc dotarea laboratoarelor din universităţile europene; b) proiectul POSCCE cu co-finanţare UE intitulat “Plante liberiene-resurse regenerabile strategice pentru economia europeana” in valoare de aproximativ 2 milioane de euro, care a demarat dezvoltarea unei ample cercetări de relevanţă internaţională în domeniul textilelor; c) proiectul UE de tip Marie Curie în domeniul spectrometrie de masă biologice ce va facilita colaborarea şi schimbul de know-how cu cele mai renumite laboratoare de profil din Europa şi SUA.
În ceea ce priveşte vizibilitatea internaţională precum şi valorificarea rezultatelor cercetărilor, în anul 2010 au fost publicate 26 de articole ISI cu un factor de impact cumulat al domeniului revistei de 61,487, 5 articole în reviste indexate în baze de date internaţionale, 95 de lucrări publicate în volumele unor prestigioase conferinţe internaţionale indexate ISI, 60 de articole publicate în reviste recunoscute de CNCSIS- categoria B+, 20 de articole publicate în reviste recunoscute de CNCSIS- categoria B, 75 cărţi, reprezentând un număr de 16616 pagini, publicate în edituri naţionale de mare prestigiu precum Editura Academiei Române sau edituri recunoscute CNCSIS, 8 cărţi (1191 pagini) publicate în edituri internaţionale de prestigiu, şi 2 brevete/produse cu drept de proprietate intelectuală. Astfel, universitatea s-a configurat ca o instituţie cu o puternică vizibilitate internaţională în plan academic şi ştiinţific şi ca un partener credibil la nivel naţional şi internaţional fapt atestat de o serie de noi parteneriate încheiate în această perioadă.

Tot ca dovadă a prestigiului de care se bucură în plan internaţional Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a găzduit până în prezent trei ediţii ale Simpozionului Internaţional „Research and Education ]n Innovation Era” şi două ediţii ale conferinţei internaţionale a Societăţii Române de Spectrometrie de Masă (SRSM). Ediţia 2010 a Simpozionului Internaţional „Research and Education in Innovation Era” a a cuprins 8 secţiuni ştiinţifice şi s-a bucurat de participarea unor profesori, cadre didactice şi cercetători din numeroase ţări din spaţiul European: Belgia, Germania, Italia, Portugalia, Rusia, Serbia, Ungaria, Republica Moldova, iar ediţia 2010 a conferinţei SRSM a avut peste 100 de participanţi din 15 ţări europene şi SUA.
Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad deţine în prezent conducerea Societăţii Române de Spectometrie de Masă, realizând deja proiecte de peste un milion de euro, prin laboratorul de specialitate din Complexul M şi prin Centrul de Spectrometrie de Masă cu o excepţională vizibilitate internaţională. Centrul de Spectrometrie de Masa al UAV reuneşte zece cercetători, a câştigat în ultimii 4 ani patru proiecte naţionale şi două internaţionale, a publicat peste 30 de lucrări în reviste cu factor de impact între 2 şi 6, a editat un volum de spectrometrie de masă la Editura Springer Verlag (Germania), a prezentat în jur de 70 de lucrări plenare-invitate, contribuţii orale şi poster la conferintţ de specialitate desfăşurate în Germania, Austria, Norvegia, Rusia, Elveţia, Franţa, Croaţia şi SUA, şi a primit patru premii internaţionale.

Ca o recunoaştere a activităţii de cercetare desfăşurate în cadrul UAV şi a realizărilor deosebite ale Incubatorului de afaceri al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, UAV – IT Incubator, acesta este membru în conducerea Asociaţiei Române pentru Transfer Tehnologic — AroTT, organizaţie profesională a unităţilor cu profil de transfer tehnologic şi inovare, nonguvernamentală şi nonprofit. Astfel, în cadrul Târgului International Bucureşti, directorul UAV – IT Incubator a fost numit unul dintre cei trei vicepreşedinţi regionali ai AroTT.