UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ”

Înfiinţată în anul 1990, acreditată în anul 2002 şi având ca patron spiritual ilustra personalitate istorică Vasile Goldiş, ideologul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este inclusă în „Aria Europeană a învăţământului Superior”, fiind semnatară a Magna Charta Universitatum de la Bologna.

Instituţie pentru care garantează Statul Român, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a obţinut în anul 2009 calificativul maxim „grad de încredere ridicat”, acordat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii învăţământului Superior – A.R.A.C.I.S.

Curriculele celor nouă facultăţi, ale ciclului de studii universitare masterale şi ale programelor de studii doctorale reprezintă o garanţie pentru practicarea unui învăţământ centrat pe formarea de competenţe specifice carierelor de vârf cerute pe piaţa naţională şi europeană a muncii dar şi pentru dezvoltarea personală, în profil umanist, a studenţilor.
Sub egida Senatului, integrarea cercetării ştiinţifice cu învăţământul universitar şi practica profesională este asigurată prin creşterea calităţii activităţii academice într-o dimensiune pluridisciplinară, competitivă şi multiculturală desfăşurată în veritabile laboratoare de cercetare şi formare ştiinţifică: Institutul de Ştiinţe ale Vieţii, Centrul de consiliere psihopedagogică PLUSEGO, Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA GOLDTECH, Centrul de cercetări sociale şi de sondare a opiniei publice, Centrul cultural francez, Centrul de Studii Iudaice, Centrul Româno – Brazilian, Centrul Cultural Italian, Centrul de studii germanice „Fr. Schiller”, Centrul de Cercetare a Literaturii Argheziene, Centrul de Cercetări de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici”, Centrul Internaţional de Testare Lingvistică.

Grădina Botanică Universitară Macea, cu o suprafaţă de 21,5 ha, este o colecţie ştiinţifică ce cuprinde peste 2.300 taxoni. Colecţia dendro – botanică este completată de Muzeul Botanic al Grădinii, Muzeul Cinegetic şi Muzeul Etnografic.
Dimensiunea de formare – informare – publicistică – promovarea ştiinţei şi culturii în societatea cunoaşterii a fost, este şi va fi dezvoltată continuu de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad prin:  Zilele Academice Arădene (organizate anual şi structurate pe secţiuni / facultăţi),  Editura Universităţii – „Vasile Goldiş” University Press,  Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi”,  reviste ştiinţifice acreditate CNCS şi indexate în baze de date internaţionale (Studia Universitatis „Vasile Goldiş” – Seria Ştiinţele Vieţii.

Goldiş” – Seria Ştiinţe Economice, Studia Universitatis „Vasile Goldiş” – Seria Ştiinţe Inginereşti şi agroturism, Studii de Ştiinţă şi Cultură, Societate şi politică).

Dimensiunea europeană – postulată vizionată de Vasile Goldiş în urmă cu peste jumătate de veac este realizată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” prin: Centrul de Formare şi Integrare Europeană; iniţierea şi organizarea din 1999 a Conferinţelor Euroregionale DKMT (Dunăre – Criş – Mureş – Tisa Euroregion); iniţierea şi organizarea din 2009 a Conferinţelor Euroregionale UECDA (Unconventional Energies in the Carpathian and Danubien Area); programe internaţionale cum sunt IPA, PIN-MATRA, SECAL, IAD, LIFE PLANTA EUROPA, INTERREG, INTENSA, PHARE, PHARE CES, COST, CBC RO-FIU 2007 – 2013, POSDRU, POSMEDIU, ERASMUS; prin publicarea a numeroase monografii despre anvergura europeană a marilor înaintaşi.
Astăzi, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este membră cu drepturi depline a Asociaţiei Universităţilor Europene – E.U.A., a Asociaţiei Universităţilor Danubiene, Asociaţiei Universităţilor Transcarpatice, Consorţiului European „Carolus Magnus”, Consorţiul cu Universităţile din regiunea Tϋbingen -Hohenheim din Germania, Consorţiul Medical şi Social Del Borsodi din Ungaria, Forumului Academic Euromediteranean şi deţine vicepreşedinţia Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare – F.E.D.E., organism participativ al Consiliului Europei.

Cu un număr de peste 16.000 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, cu peste 50.000 de absolvenţi, Universitatea este membră fondatoare a Uniunii Universităţilor Particulare Acreditate din România.

Datorită sistemului european al creditelor de studii transferabile, studenţii, masteranzii şi doctoranzii beneficiază de şansa mobilităţii în ţară şi străinătate.

Având un corp academic de elită, o infrastructură didactică şi de cercetare la standarde europene, oferta educaţională a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad răspunde tuturor exigenţelor, oferind şansa deplinei afirmări pe o piaţă de muncă globalizată.