Useful contacts


  • LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 

Consiliul Judeţean Arad – County Council Arad – www.cjarad.ro
Prefectura Arad – The Prefect’s Office – www.prefecturaarad.ro
Primăria Arad – Arad City Hall – www.primariaarad.ro

  • CULTURE CULTURA  

Centrul Cultural Judetean Arad – County Culture Center – www.ccja.ro
Muzeul Judeţean Arad – The County Museum Arad – www.museumarad.ro

  • EDUCATION / EDUCAŢIE

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” / The Western University „Vasile Goldiş” – http://www.uvvg.ro/
Universitatea „Aurel Vlaicu” / The „Aurel Vlaicu” University – http://www.uav.ro/
Colegiul Naţional „Moise Nicoară” / The „Moise Nicoară” National College – http://cnmoisenicoara.go.ro /
Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” / The Theoretic High School „Vasile Goldiş” – http://www.lvg.ro/
Seminarul Teologic Liceal Ortodox Arad / The Orthodox Theologic Seminary – http://arad.uv.ro/
Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta”/The „Elena Ghiba Birta” National College – http://www.ghibabirta.ro/

  •  GENERAL INFORMATION INFORMAŢII GENERALE

http://www.virtualarad.net

http://www.arad.info.ro/

  •  WEATHER VREMEA 

http://romanian.wunderground.com/global/stations/15200.html

  • NEWSPAPERS ZIARE  

www.aradon.ro
www.actualitati-arad.ro
www.newsar.ro
www.arq.ro

  • USEFUL TELEPHONE NUMBERS / TELEFOANE UTILE

Prefixul României / Country Code for Romania: 004

Prefixul judeţului / Area Code for Arad County: 0257

Administraţia Domeniului Public şi Privat al Judeţului / County Public and Private Domain Administration
– Str. Gheorghe Popa de Teiuş nr.3 0257 253 728

Administraţia Naţională a Drumurilor Arad  / National Roads Administration Arad,
– Str. Ardealului nr. 39A 0257 276 121  /  0257 276 141

Agenţia de Protecţie a Mediului / Environment Protection Agency Arad,
– Splaiul Muresului, FN 0257 280 996

Agenţia Domeniilor Statului / State Domains Agency Arad,
– str. Cloşca, nr. 6A 0257 254 998

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă / County Agency for Labor Occupation Arad,
– str. Gh. Lazăr, nr. 20 0257 211 791  /  0257 211 230

Agenţia Naţională pentru Persoanele cu Handicap / National Agency for People with Disabilities Arad,
– str. Plevnei nr.1 0257 280 949 / 0257 280 933

Autoritatea Rutieră Română Agenţia Judeţeană / Romanian Road Authority County Agency Arad,
– str. Prunului, nr. 66 0257 255 408

Biblioteca Judeţeană „A.D.Xenopol” County Library „A.D.Xenopol” Arad,
– str. Gheorghe Popa de Teiuş, nr. 2-4 0257 256 510

Camera de Comerţ , Industrie şi Agricultură / Chamber of Commerce, Industry and Agriculture Arad,
– str. Cloşca, nr. 5 0257 227 500

Casa de Asigurări de Sănătate / County Health Insurance
– Bd. Revoluţiei, nr. 45 0257 270 307  /  0257 270 207

Centrul Cultural Judeţean County Culture Center Arad,
– str. George Bariţiu nr. 16 0257 252 439  /  0257 250 538

Centrul de Informare Turistică „Infotour” Tourist Information Center „Infotour” Arad,
Bd. Revoluţiei nr. 84-86 0257 270 277

Comandamentul de Jandarmi The Gendarme Command Vladimirescu,
– str. Jandarmeriei nr. 1-5 0257 514 922  / 0257 514 950

Compania de Transport Public Arad Public Transportation Company Arad,
– Calea Victoriei, nr. 35 – 37 0257 230 400

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor County Office for Protection of Consumers Arad,
– Bd. Revoluţiei nr. 50 0257 257 047

Condor Club – club turistic Condor Club – Tourist Club Arad,
– str. Mărăşeşti, nr. 10/1 0257 277 738

Consiliul Judeţean Arad County Council Arad,
– Corneliu Coposu, Nr. 22 0257 281 600

Consiliul Local Chişineu Criş Chişineu Criş Town Council Chişineu Criş,
– str. Înfrăţirii nr. 97 0257 520 044

Consiliul Local Curtici Curtici Town Council Curtici,
– str. Primăriei, nr. 47 0257 464 004

Consiliul Local Ineu Ineu Town Council Ineu,
– Calea Republicii, nr. 5 0257 511 349

Consiliul Local Lipova Lipova Town Council Lipova,
– str. N. Bălcescu, nr. 26 0257 561 133

Consiliul Local Nădlac Nădlac Town Council Nădlac,
– str. 1 Decembrie,nr. 76A 0257 473 300

Consiliul Local Pâncota Pâncota Town Council Pâncota,
– str. T. Vladimirescu, nr. 60 0257 466 055

Consiliul Local Pecica Pecica Town Council Pecica 0257 468 101

Consiliul Local Sântana Santana Town Council Sântana,
– str. Ghioceilor, nr. 42 0257 462 028

Consiliul Local Sebiş Sebis Town Council Sebiş,
– str. Romană, nr. 4 0257 310 086

Consiliul Municipal Arad Arad Municipal Council Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 75 0257 281850 0257 284744

Direcţia de Asistenţă Comunitară County Communitaire Assistance Department Arad, 0257 281 850
0257 254 923

Direcţia de Sănătate Publică Public Health Office Arad,
– str. Andrenyi Carol, nr. 2-4 0257 254 438  /  0257 236 004

Direcţia Generală a a Finanţelor Publice Public Finances General Department Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 79 0257 280 733  /  0257 280 855

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului General Department for Children”s Rights Arad,
– str. 1 Decembrie 1918, nr. 10-12 0257 210 035

Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale National Archives – County Branch Arad,
– str. Ceaikovski, nr. 2-6 0257 236 821  /  0257 207 100

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional County Office for Culture, Cults and National Cultural Heritage Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 103 0257 281 917  /  0257 280 982

Direcţia Judeţeană de Statistică County Statistics Office Arad,
– str. Cloşca nr. 2 0257 256 140

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Agriculture and Rural Development Office Arad,
– str. Cloşca, nr. 6A 0257 255 479  /  0257 254 428

Agentia Judeţeană de Prestaţii Sociale Arad Dialog, Family and Social Solidarity Department Arad,
– str. Gh. Lazăr, nr. 20 0257 280 178

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului County Sports and Youth Office Arad,
– str. Lucian Blaga nr. 20 0257 280 939

Direcţia Silvică Regia Naţională a Pădurilor County Forestry Office National Forests Administration Arad,
– str. Episcopiei, nr. 48 0257 280 261  / 0257 280 261

Euromedic România – Centrul de Diagnostic Imagistic Arad Euromedic Romania – Image Diagnosis Center Arad,
– str. Cornel Radu, nr. 1 0257 369 101

Expo Arad International Expo Arad International Arad,
– Calea Aurel Vlaicu FN  0257 216 520   /  0257 216 521

Filarmonica de Stat State Philharmonic Arad,
– Piaţa George Enescu, nr. 1 0257 281 554

Garda Financiară Financial Guard Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 79 0257 280 970

Grupul de Pompieri „Vasile Goldiş” Fire Fighting Group „Vasile Goldiş” Arad,
– str. A. Şaguna, nr. 66-72 0257 251 212  / 0257 281 066

Inspectoratul de Concurenţă Competition Inspectorate Arad,
– Bd. Revoluţiei nr. 79, cam. 38 0257 281 141

Inspectoratul de Poliţie County Police Inspectorate Arad,
– str. Calvin, nr. 17-19 0257 207 104

Inspectoratul de Protecţie Civilă Civil Protection Inspectorate Arad,
– str. Eftimie Murgu, nr. 3-5 0257 256 557  /  0257 256 596

Inspectoratul în Construcţii County Construction Inspectorate Arad,
– str. Dr. Ioan Suciu nr. 7 bis 0257 255 281

Inspectoratul Şcolar Judeţean County School Inspectorate Arad,
– Strada Mucius Scaevola nr. 9 0257 280 008

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad Territorial Labor Inspectorate Arad,
– str. Episcopiei, nr. 11-13 0257 211 762  /  0257 211 862

Muzeul Judeţean Arad County Museum Arad,
– Piaţa George Enescu, nr. 1 0257 281 847

Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie County Office for Cadastral Survey, Geodesy and Cartography Arad,    – Bd. Gen.V. Milea nr.2 0257 256 144   /  0257 270 684

Oficiul Judeţean de Poştă County Post Office
– Piaţa Gării nr.3 0257 230850

Prefectura Judeţului County Prefect’s Office Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 75 0257 281 544

R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad Free Zone Curtici Arad Administration Arad,
– str. Iulian Grozescu, nr.5 0257 285 458   /  0257 282 434

R.A. Apă Canal Water and Sewage Autonom Adminstration Arad,
– str. Sabin Dragoi, nr. 2-4 0257 270 981

Registrul Auto Român Romanian Vehicle Register Arad,
– Calea Aurel Vlaicu nr. 269 0257 270 288

S.C. Aeroportul Arad S.A. Arad International Airport Arad,
– Calea Bodrogului 0257 254 454  /  0257 252 564

S.C. Cargo Arad Cargo Terminal Arad,
– Calea Bodrogului, FN 0257 339 010  /  0257 339 011

S.C. CET. S.A. CET Power Plant Arad,
– str. 6 Vânători 0257 213 196  /  0257 213 183

S.C. Distrigaz Nord S.A. Gas Distribution Company Distrigaz Nord Arad,
– Bd. Iuliu Maniu, nr. 82-84 0257 236 928   /  0257 235 424

S.C. Gospodărirea Comunală S.A. Community Services Office Arad,
– Calea Timişorii, nr. 61 0257 287 797

S.C. Târguri, Oboare, Pieţe S.A. Markets Administration Arad,
– Piaţa Mihai Viteazul nr. 13 0257 250 056

S.N. Îmbunătăţiri Funciare Land Improvement Office Arad,
– str. Toth Sandor, nr. 6A 0257 280 955  /  0257 281 915

Serviciul Judeţean de Metrologie Legală County Office of Legal Metrology Arad,
– str. E. Gojdu, nr. 6-8 0257 281 780   /  0257 214 335

Spitalul Clinic Municipal /  Municipal Hospital Arad,
– Piaţa Mihai Viteazu, nr. 7-8 0257 280 145

Spitalul Judeţean / County Hospital Arad,
– str. Andrenyi Carol, nr. 2-4 0257 270 203

Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Arad / Electric Power Distribution Company Arad,
– Bd. Iuliu Maniu, nr. 65-71 0257 253 230

Teatrul de Stat Ioan Slavici / State Theater Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 103 0257 280 016

Universitatea „Aurel Vlaicu” / „Aurel Vlaicu” University Arad,
– Bd. Revoluţiei nr. 0257 280 070

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” /  „Vasile Goldiş”University Arad,
– Bd. Revoluţiei nr. 0257 280 355

Uniunea Artiştilor Plastici / Union of Plastic Artists Arad,
– Bd. Revoluţiei, nr. 90, 0257 281 971