ZONA AGROTURISTICĂ GURAHONŢ – HĂLMAGIU

 

Frumoasa vale a Crişului Alb este ideală pentru turismul rural şi agroturism, turismul de vânătoare şi pescuit sportiv, turismul cultural. Argumentele sunt aduse de depresiunile largi, legate printr-un defileu îngust, pădurile întinse de fag, bogate în vânat, satele cu obiective istorice şi etnografice diverse situate la contactul dintre Munţii Codru Moma şi Munţii Zărandului.
Condiţiile primare pentru accesul turiştilor sunt create, valea fiind străbătută de drumul naţional 79 şi calea ferată 317Arad – Brad.

În ansamblul peisajului blând, tipic Apusenilor, cu munţi domoli, apar regiuni de o măreţie sălbatică. Defileul Crişului Alb între Aciuţa şi Leasa este străjuit de măguri vulcanice de până la 641 m (Vîrful lui Dănilă). Doar calea ferată şi un drum comunal îngust (DC 51) răzbat printre pereţii stâncoşi, lipsiţi de vegetaţie. Pe afluenţi cum ar fi pâraiele Ursului sau Tisei, văile sunt şi mai înguste şi mai spectaculoase, cu pereţi surplombaţi şi acumulări de stânci pe firul apei.

Vizitatorul acestor locuri poate parcurge un itinerar printre satele risipite pe firul văilor pentru a găsi bisericile de lemn dintre care cele mai vechi sunt la Bodeşti, Cristeşti, Ioneşti, Tisa, Ţărmure, Poiana, toate din sec. XVIII. Aparte este biserica din Hălmagiu, care se presupune că ar fi din sec. XIV, pe baza picturii murale descoperite sub tencuială.

Locuitorii acestei zone nu şi-au uitat meseriile tradiţionale. Printre ei mai sunt fierari, ţesători, furcaşi în Vârfurile, curelari şi dogari în Buteni, olari în Hălmăgel şi Bârsa, iar pe alocuri (Hălmăgel) se mai găsesc mori de apă care funcţionează.
În satul Brusturi, comuna Hălmagiu, pictorii Ion Niţă Nicodim şi Petru Mihuţ au pus bazele unei şcoli de pictură naivă. Urmaşii lor continuă să picteze muncile şi sărbătorile satului, şi să-şi ducă tablourile la târgurile din judeţ.

Muntele Găina (1486m), situat la limita dintre judeţele Arad şi Hunedoara este gazda Târgului de Fete care se ţine în duminica cea mai apropiată de 20 iulie. Aici, în trecut, tinerii aveau ocazia să se cunoască, multe întîlniri fiind urmate de nunţi. Azi, la sărbătoare se întâlnesc meşteri populari, cântăreţi şi dansatori din judeţele Arad, Alba, Bihor şi Hunedoara.

Pentru viitor, se anticipează creşterea cererii turistice, prin urmare localnicii se orientează către agro-turism, în prezent fiind în curs de atestare 30 de gospodării.